2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lai ikviens skolēns sasniegtu savus augstākos rezultātus!

Ir pagājuši pirmie mācību gada mēneši, un skolēni saņēmuši mācību darba vērtējumu. Smiltenes vidusskolā, īstenojot individuālu pieeju un dodot iespēju ikvienam skolēnam sasniegt savus augstākos mācību rezultātus, piedāvājam dažādas atbalsta iespējas un aicinām tās izmantot.
Visos mācību priekšmetos ir pieejamas bezmaksas konsultācijas. Informācija par konsultāciju laikiem: Smiltenes vidusskolas mājas lapā – http://svs.edu.lv/izglitiba/konsultaciju-grafiki
Bērniem no 5. līdz 12.klasei, kuriem nepieciešamas papildu individuālās konsultācijas mācīšanās grūtību, ilgstošu kavējumu, zemu mācību sasniegumu vai citu iemeslu dēļ, ar Eiropas Sociālā fonda projekta “PuMPuRs” atbalstu piedāvājam vienu bezmaksas konsultāciju mācību priekšmetā reizi nedēļā. Lai saņemtu šādu palīdzību, vecākiem vispirms jādodas pie skolēna klases audzinātāja, lai vienotos par viņam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem.
Skolā pieejams arī atbalsta personāls: logopēds, psihologs un sociālais pedagogs. Izvērstāka informācija – http://svs.edu.lv/iespejas/atbalsta-personals/
Skolā īstenojam arī Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”, atbalstot skolotāja darbu sākumskolas un pamatskolas klasēs, kurās mācās skolēni ar mācīšanās grūtībām. Izvērstāka informācija – pie klašu audzinātājiem.
Īpaši aicinām rosināt bērnus apmeklēt mācību priekšmetu skolotāju konsultācijas, lai mācītos un individualizētā pieejā apgūtu iekavēto, precizētu neskaidro, uzdotu jautājumus un saņemtu atbildes!