2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lai dotu iespēju ieraudzīt vairāk…

Šodien Smiltenes vidusskolā Izaugsmes nedēļas pēdējā – noslēguma diena. “Vēlējāmies, lai skolēni Izaugsmes nedēļā paskatās mazliet tālāk par Covid 19 un tiem tematiem, kurus šobrīd apgūst katrā mācību priekšmetā. Dzīve turpinās, neraugoties uz grūtībām, un mums jādomā, kā konkrētajos apstākļos izdarīt iespējami vairāk,” atzīst šīs nedēļas organizatore, skolas projektu vadītāja Inga Deigele.

Devīto klašu skolēni virtuālajā atvērto durvju dienā “Cits portāls” iepazinās tuvāk ar Smiltenes vidusskolas izglītības virzieniem, padziļinātajiem kursiem un brīvā laika pavadīšanas iespējām.

Ar nākamajiem vidusskolēniem tikās Smiltenes vidusskolas programmēšanas skolotājs Andrejs Miķis, kurš pastāstīja tuvāk par to, kas jāapgūst skolēniem, kuri izvēlējušies padziļināti apgūt programmēšanu. Savukārt teātra mākslas skolotājs, Valmieras Drāmas teātra aktieris Aigars Apīnis iepazīstināja ar kultūras un komunikācijas virzieniem.

“Arī tad, ja šobrīd vēl īsti nezināt, ko vēlaties darīt tālāk, tas nav nekas slikts. Tā mēdz būt cilvēkiem visā pasaulē. Jūtaties kā baltas lapas? – Šādai situācijai ir arī zināmas priekšrocības. Tad, kad kaut kas vienā brīdī sāk interesēt, jums ir iespēja izpausties,” pieredzē dalījās izaugsmes treneri Ieva Elvīra Garjāne un Henriks Johansons (Norvēģija).

“Šī nedēļa un arī nedēļa pirms tās pagāja ļoti intensīvā darbā, bet gandarījums noteikti ir lielāks par nogurumu,” atzīst Inga Deigele. “Skolēniem bija iespēja iepazīties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, kuri tieši tāpat kā daudzi tagad, arī ir šaubījušies, piedzīvojuši neziņu un grūtības. Taču pratuši tās pārvarēt un savā profesijā jūtas laimīgi, jo var tajā nepārtraukti izvirzīt un sasniegt jaunus mērķus. Protams, vienmēr var kaut kam piekrist vai nepiekrist, taču – jo vairāk zināsim, jo lielākas izvēles iespējas pavērsies. Izšķirīgais lēmums jau tik un tā jāpieņem katram pašam. Tieši tāpēc ir labi sapņot, sarunāties ar sevi; to dara tikai domājoši cilvēki.”

Biedrības “Papardes zieds” pārstāvji šodien ar devīto klašu skolēniem runāja par to, kā izmantot emocijas un izjūtas savā labā, kā tikt galā ar stresu.

7.klašu karjeras rītu vadīja vācu valodas skolotāja Inese Sukse. Ar skolēniem virtuāli tikās Smiltenes tehnikuma 4.kursa audzēknis Sandis Rakovs, kurš nesen Rīga TV 24 pavāršovā “La Dolce Vita. Ar Roberto” gatavoja ēdienus kopā ar Roberto Meloni. Sandis skolēniem pastāstīja par ēdināšanas pakalpojumu speciālista profesiju un izaugsmes iespējām tajā.

10.klašu skolēni prezentēja pētnieciskos darbus. Aktīvā darbā šī nedēļa pagāja visu klašu skolēniem; katrai klašu grupai bija dots kāds uzdevums. Paldies skolotāju komandām par aktīvo līdzdalību!

Izaugsmes nedēļā gūtas arī ierosmes skolas turpmākajam darbam. Tiek domāts par sadarbību ar vairākām augstskolām. Lai skolēniem dotu iespēju ar tām iepazīties tuvāk jau vidusskolas laikā, lai viņi labāk  iejustos akadēmiskajā vidē un tās daudzveidīgajos izaugsmes piedāvājumos.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no personiskā arhīva