2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lai darba tirgū izietu kā veiksminieks

Kā veidot pozitīvu publisko tēlu? Kura profesija garajā profesiju kataloga sarakstā varētu būt manējā? Vai patiesi mans karjeras stāsts var sākties jau šodien? Kādu darbinieku savā uzņēmumā vēlas redzēt uzņēmējs, kurš var piedāvāt labas izaugsmes iespējas un konkurētspējīgu atalgojumu? – Tie bija būtiskākie jautājumi, uz kuriem Karjeras dienā atbildes meklēja Smiltenes vidusskolas 10.- 12.klašu skolēni.

Būtiskākās atziņas – aktivitātes sociālajos tīklos par mums pasaka daudz vairāk, nekā to iedomājamies; karjeras izglītība sākas ar sevis iepazīšanu; Jo daudzpusīgāki būsim, jo vairāk iespēju pavērsies nākotnē.

Publiskais tēls

“Publiskais tēls, ar kādu var izpelnīties vienaudžu uzmanību, bieži atšķiras no tās publicitātes, ko augstu novērtē darba devēji,” atzīst Smiltenes vidusskolas skolotāja – karjeras konsultante Rita Rozīte.
10.klašu skolēni par to pārliecinājās arī karjeras nodarbībā “Kā veidot savu tēlu un sagatavoties karjeras uzsākšanai – sarunu darbnīca jauniešiem”.
Nodarbību vadīja lietišķās etiķetes, komunikācijas, pasākumu organizēšanas un protokola eksperte Kristīna Sprūdža. “Interaktīvā lekcijā, diskusijā, situāciju analīzē, uzklausot piemērus no Kristīnas Sprūdžas profesionālās pieredzes, jaunieši uzzināja, kā sagatavoties nezināmajai nākotnei un profesionālajai dzīvei strauji mainīgajā pasaulē. Savstarpējā komunikācijā un pildot praktiskos uzdevumus grupās, vidusskolēni guva ieskatu, kādas saskarsmes un tēla veidošanas prasmes svarīgas gan darba meklētājam, gan darba devējam.
Jaunieši saņēma atbildes uz tik būtisko jautājumu pa to, kā veidojas pirmais iespaids reālajā un virtuālajā dzīvē. Uzzināja, kas ir tā viena vienīgā prasme, kas atšķir veiksminiekus no neveiksminiekiem? -Izvērstāk par šo jautājumu varētu sarakstīt grāmatu, bet, ja jāpasaka vienā vārdā – tā ir mērķtiecība. Proti, spēja mērķtiecīgi virzīties uz mērķi, mācoties, nebaidoties no kļūdām, ticot sev un tam, ka sasniegtais ir  daudzu mēģinājumu rezultāts.
Skolēni karjeras nodarbībā soli pa solim uzzināja, kā veidojas pirmais iespaids par cilvēku reālajā un virtuālajā vidē. Noskaidroja, kādām niansēm cilvēka ārējā izskatā un uzvedībā uzmanību pievērš personāla atlases speciālisti.
Jaunieši uzzināja, cik nozīmīgas rakstiskajā komunikācijā ir gramatikas un pareizrakstības zināšanas. Noskaidroja, kas jāmaina savās aktivitātēs sociālajos tīklos, lai šīs publikācijas nebūtu iemesls, kuru dēļ darba devēja interese par potenciālo darbinieku pazudusi jau pirms pirmās tikšanās. Kā atzina Kristīna Sprūdža: “Mamma Google, tētis Facebooks un māsa Instagramma par mums zina vairāk nekā domājam…”
“Daži jaunieši domā – konflikti ar klasesbiedriem, skolotājiem, policijas protokoli – tas jau tikai tāds nieks, par ko pēc dažiem gadiem visi sen būs aizmirsuši. Bet darba devējs ieskatās administratīvo pārkāpuma sodu reģistra informācijā un izvēlas tādu darbinieku, kurš tajā nav… Lielā dzīve un izvēles nav tālā nākotnē. Tas, cik veiksmīgi veidosies skolēna turpmākais karjeras ceļš, lielā mērā atkarīgs jau no viņa šodienas izvēlēm,” uzskata Rita Rozīte.

“Karjera sākas jau šodien!”

Smiltenes vidusskolas 11. klašu skolēni Karjeras dienā tikās ar projekta “Dari Latvijai” idejas autori, grupu treneri Ingu Biti nodarbībā “Karjera sākas jau šodien”. Tikšanās galvenie mērķi – izzināt katra skolēna intereses, spējas, talantus, lai noskaidrotu, kurai nozarei, profesijai viņi ir piemēroti visvairāk.
“Jauniešu sniegtā informācija tika izvērtēta un pēc tam katrs skolēns saņēma atzinumu par paveikto un ieteikumus, kas būtiski, lai savus sapņus un ieceres īstenotu dzīvē. Izvērtējums tika sagatavots, ņemot vērā pašu jauniešu sniegto informāciju nodarbības laikā.
Vairāki jaunieši pēc minēto atzinumu saņemšanas bija neviltoti pārsteigti un atzina – vajadzēja atbildēt nopietnāk un patiesāk, kā arī – precīzāk formulēt domas,” stāsta Rita Rozīte.

“Karjeras enkuri”, “Profesiju sala” un ne tikai…

Nodarbības daļa “Karjeras enkuri” 11. klašu skolēniem palīdzēja labāk apzināties jomas, kurās, ņemot vērā pašreizējo pieredzi, prasmes un zināšanas, jauniešiem ir lielāks potenciāls gūt panākumus.
“Profesiju salā” visi tika rosināti pilnveidot prasmi izteikt un argumentēt savu viedokli. Kopīgi tika noskaidrotas skolēnu pieņemtās sociālās lomas grupā.
Skolēnu saskarsmes prasmes tika motivētas arī aktivitātē “Motivācijas brīnumainais spēks”, kurā Inga Bite jauniešiem palīdzēja noteikt personības tipu, ņemot vērā viņu individuālo motivāciju un temperamentu.

Kura ir mana profesija?

 12.klašu skolēni Karjeras dienā iesaistījās lektores, karjeras konsultantes, personiskās izaugsmes Jolantas Priedes vadītajā karjeras atbalsta pasākumā “Mana profesija”. Daļu uzdevumu, kas veicina pašizpēti un lēmumu pieņemšanu, jaunieši jau bija izpildījuši pirms tikšanās ar karjeras konsultanti. Tāpēc nodarbības laikā jau varēja saņemt individuālus ieteikumus, kā soli pa solim nonākt līdz nākotnes profesijas izvēlei. Skolēni iepazinās arī ar aizraujošiem pieredzes un iedvesmas stāstiem, iesaistījās diskusijās par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, uzzināja svarīgāko par darba vidē balstītām mācībām.
“Karjeras dienā gūtās atziņas jauniešiem palīdzēs veiksmīgāk izvērtēt izglītības iestāžu piedāvājumu klāstu izstādē “Skola 2019”,” uzskata Rita Rozīte.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumi “Karjera sākas šodien”, “Mana profesija” un “Tēla veidošana” tika finansēti no Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001/ “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” līdzekļiem.

Ko vēlas darba devējs?

Pagājušā gada nogalē ar vidusskolēniem tikās arī SIA “Firma Madara `89” IT un drošības daļas vadītāja, Smiltenes novada domes deputāte un Vidzemes augstskolas lektore Aija Cunska, kura, balstoties savā profesionālajā pieredzē gūtajās atziņās, kā arī – CVMarket.lv un interneta portāla careerbuilder.com veikto aptauju rezultātos, 10. – 12. klašu skolēnus iepazīstināja ar būtiskākajām atšķirībām starp to, ko visbiežāk vēlas saņemt darba ņēmēji Latvijā un pasaulē, un kādus darbiniekus savā uzņēmumā gaida darba devēji, kas saviem darbiniekiem var piedāvāt izaugsmes iespējas un konkurētspējīgu atalgojumu.
Būtiskākās atziņas – darba devēji vēlas savā komandā redzēt atbildīgus, mērķtiecīgus, interneta tehnoloģijās zinošus, elastīgus, sabiedriski aktīvus, komunikablus, radošus, vispusīgus, sportiskus, zinātkārus, harmoniskus, labestīgus, līdzjūtīgus, lojālus, godīgus, pārmaiņām, dialogam un jauniem izaicinājumiem atvērtus darbiniekus, kas izaugsmei visa mūža garumā.
Darbiniekiem ir svarīga pārliecība, ka viņa ikdienas darbam ir kāds dziļāks mērķis, zināt, kādi rezultāti sasniedzami ikdienas darbā. Viņiem ir būtiskas inovāciju iespējas, laba komunikācija ar darba devēju, viņa sniegtā atgriezeniskā saite un līdzvērtīga attieksme pret visiem darbiniekiem. Darba ņēmēji augstu novērtē iespēju uzņemties atbildību un to, ka viņi var veikt darbu sev izdevīgā laikā,” skolēnus informēja Aija Cunska.

Ja darīsi to, kas patīk, būsi laimīgs!

Saskaņā ar skolotājas, karjeras konsultantes Ritas Rozītes dziļāko pārliecību – ja darīsi to, kas patīk, tad arī būsi laimīgs! “Uzskatu, ka skolēniem jāpiedāvā maksimāli daudz informācijas par izglītības un karjeras iespējām. Lai rodas izpratne, ka nav tikai divas vai trīs, bet ļoti daudz iespēju. Tikai tad, ieklausoties sevī, viņi varēs pieņemt tik svarīgo lēmumu – kura no daudzajām ir viņu nākotnes profesija. Paldies visiem, kuri ir pretimnākoši un atbalsta mūsu jauniešus ceļā uz viņu nākotnes profesiju!”
Smiltenes vidusskolā par karjeras izglītību tiek domāts jau strādājot ar pirmo klašu skolēniem. Ne tikai īpašās karjeras nodarbībās, bet arī ikdienā, rosinot bērnus iegūt iespējami daudzpusīgas zināšanas gan par jomām, kurās viņi nākotnē varētu strādāt, gan informējot par izglītības iespējām. Tikpat liels darbs tiek ieguldīts, palīdzot skolēniem apzināties savas intereses, talantus un attīstīt tās personības īpašības, kas vienlīdz būtiskas gan pašizaugsmē, gan vēlāk darba tirgū.

Teksts: Baiba Vahere