2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Labo darbu nedēļas ierosmē…

Smiltenes tehnikuma mājamatniecības centrā 1.decembrī atkal darbojās daudz rūķu. Lieli un mazi. Vieni priecīgi par iespēju iemācīties kaut ko jaunu un jauki pavadīt laiku kopā ar saviem mīļajiem. Otri – laimīgi, ka var kādam palīdzēt un iepriecināt. Lielākie rūķīši jau pēc gada būs diplomēti viesmīlības pakalpojumu speciālisti. Viņi skolā pavadīto laiku nav tērējuši velti. Ikviens ciemiņš tika sirsnīgi sagaidīts, iesaistīts dažādās aktivitātēs un ar piparkūkām kabatā mīļi pavadīts.

Mājamatniecības centra otrajā stāvā, kur agrāk mācījās nākamās rokdarbnieces, arī saimniekoja rūķi, kuri dalījās ar “Smiltenes pūra lādē” uzkrātajām prasmēm un zināšanām. Viņi ciemiņiem iemācīja uzmeistarot skaistas saulītes, kas, sasildītas ar daudz labām domām un mīlestību, izgaismos ceļu pretī Ziemassvētkiem.

Kopā ar rūķīšiem šodien Kalnamuižā viesus sagaidīja arī firsta madāma Lilī un viņai palīdzēja muižas saimniece Inese Bediķe.
Trešā viesnīcu pakalpojuma kursa audzēkņiem (audzinātāja – Maija Jančevska) meistardarbnīcu vadīšana bija viņu sirds darbs, kas kopīgi izlolots Labo darbu nedēļā.

Pārstāv Latviju jauno piensaimnieku sacensībās Itālijā

Labo darbu nedēļas ierosmē savu laiku, lai šajā pasaulē vairotu labo un skaisto, nežēloja arī citu kursu audzēkņi.

Nākamā veterinārārsta asistente Jolanta Ciganska pārstāvēja Latviju jauno piensaimnieku sacensībās Itālijā. Tur jaunie lopkopji no dažādām Eiropas valstīm demonstrēja Eiropas mērogā konkurētspējīgus dzīvniekus, parādot labāko ganāmpulku vislabākās īpašības. Jolantas uzdevums bija apmācīt un sapost govju šovam Latvijas Holšteinas šķirnes lopu audzēšanas asociācijas pārstāvi – telīti Suedoise. Jolanta brīvajā laikā pati dzīvnieku cirpa, mazgāja, pieradināja pie dažādām darbībām ringā. “Gotiņa nebūt nebija tā paklausīgākā, bet laika gaitā sadraudzējāmies. Gājām regulāri pastaigāties, mācīju viņai dažādas komandas. Gada sākumā piedalījos līdzīgā pasākumā Beļģijā. Tur no Latvijas pārstāvjiem ieguvu augstāko novērtējumu. Itālijā godalgotas vietas nesaņēmu, mans galvenais ieguvums bija jauna starptautisko attiecību, izstāžu pieredze,” stāsta Jolanta, kura šoruden kopā ar skolasbiedreni Amandu Būci nopelnīja zelta medaļu Latvijas jauno profesionāļu konkursā “Lopkopība”.

Ieslodzījuma vietas un ne tikai

3.b veterinārmedicīnas kursa audzēkne Liāna Bičenko šoruden saņēma apliecību par bezatlīdzības darbu ieslodzīto vietās, kur viņa regulāri vada pasākumus un meistarklases ģimenēm ar bērniem. “Pasaulē nav nekā skaistāka par to, ka ģimene ir kopā un viesi priecīgi kaut ko dara,” uzskata Liāna. “Bērniem šīs aktivitātes palīdz emocionāli atvieglot laiku, kamēr vecāki sarunājas. Šo darbiņu esmu uzņēmusies salīdzinoši nesen – trešo mēnesi. Man tas ļoti patīk, tāpēc domāju, ka to nepametīšu arī tad, kad beigšu skolu. Ne visu šajā pasaulē var nopirkt par naudu. Ja mums ir tik daudz dots, tad jābūt gataviem ar to dalīties, katru reizi neprasot kaut ko pretī. Tā arī ir brīvprātīgā darba būtība. “

Liānai patīk jauni izaicinājumi, citiem palīdzēt, domāt pasākumu scenārijus.”Tas ir veids, kā varu radoši izpausties un vienlaikus ar savu talantu kādu iepriecināt, ļaujot viņam noticēt labajam.”

Liāna Bičenko savā dzīvesvietā Rīgā regulāri nu jau piekto gadu rūpējas par kaķīšiem, kuri dažādu iemeslu dēļ palikuši bez mājām.

Liānas kursabiedrene Elīna Berga un vidusskolas veterinārmedicīnas kursa jaunieši šoruden izglāba no bojāejas noklīdušu kaķīti, viņu izārstējot un murrātājam atradot jaunas mājas.

Labajiem darbiem ne vienmēr jābūt ļoti lieliem un grandioziem. Reizēm būtiskas var izrādīties tieši mazās, laikus pamanītās lietas. Piemēram, Mārcis Petrauskis pēc lielās rudens vētras Smiltenes centrā pamanīja brauktuvei priekšā nogāztu barjeru un pacēla to. Tuvojās krēsla un kādam šoferim šis šķērslis varēja sagādāt nopietnas nepatikšanas.

Daudzi 3.b veterinārmedicīnas kursa audzēkņi šogad aktīvi atbalstīja asinsdonoru kustību.

Skolotāja Inese Dūjiņa, kuru Dievs apveltījis ar īpašu talantu iedvesmot savus audzēkņus uz daudz labiem darbiem, saka: “Es jau tikai gribu aizpildīt viņu brīvo laiku, lai nedara neko nevajadzīgu un varbūt pat ļaunu. Un priecājos, ja viņi sevi atrod, darot labu un sagādājot prieku citiem!”

 Labie darbi dievnamā

1.transporta kursa audzēkņi (audzinātāja – Anda Kalniņa) Labo darbu nedēļā palīdzēja sanest Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes dievnamā dēļus baznīcas jumta remontam.

Šajā Labo darbu nedēļa Smiltenes evaņģēliski luteriskajai draudzei palīdzēja arī 1.būvniecības kursa jaunieši (kursa audzinātājs – Dāvis Stradiņš). Draudzes mācītājs Reinis Kulbergs saka viņiem paldies par to, ka sanesa torņa telpā vecos ķieģeļus, ko izmantos būvdarbos. Jaunieši arī sagrāba baznīcas dārzā rudens lapas, vilka no malkas laukā naglas un pārvietoja dēļus, kas traucēja iebraukt sētā lielajam transportam ar pacēlāju.

2.hidrobūvniecības kursa audzēkņi kopā ar skolotāju Gunāru Auderu Smiltenes Romas katoļu draudzei palīdzēja sanest šķūnītī malku.

Meistardarbnīcas bērnudārzniekiem

Smiltenes tehnikuma 3.ēdināšanas pakalpojuma kursa audzēkņu (audzinātāja – Evita Segleniece) šā gada labais darbs – meistardarbnīcas Smiltenes PII “Pīlādzītis” “Pelēnu” un “Mārīšu” grupiņu audzēkņiem. Jaunieši, t.sk. skolas prezidents Sandis Rakovs vairākas dienas palika pēc stundām, lai bērniem sarūpētu sagataves un meistardarbnīcā viss ietu bez aizķeršanās. Nākamie ēdināšanas pakalpojumu speciālisti arī iepazīstināja bērnus ar savu izvēlēto profesiju un deva padomus, kā mazie paši var ātri un lēti pagatavot veselīgus kārumus.

Tikmēr pārējie 3.ēdināšanas pakalpojumu kursa jaunieši čakli palīdzēja skolai firsta madāmas kārumu līnijas našķu gatavošanā. Mazās, glīti iesaiņotās burciņas ar gardajiem un veselīgajiem našķiem tiek dāvinātas skolas viesiem, prezentē jauniešu izvēlētās profesijas un skolu.

Labie darbi saliedē kursu

2.būvniecības kursa audzēkņi kopā ar audzinātāju Aiju Skrastiņu devās uz Cērtenes pilskalnu. Jaunieši pa ceļam salasīja zemē nomestos atkritumus pie Jāņa Palkavnieka priedes, kā arī parūpējās, lai “cūkmenu” zemē nomestie pārtikas un citi iesaiņojumi smilteniešiem un pilsētas viesiem netraucētu izbaudīt aktīvo pastaigu taku piepilsētas mežā Cērtenes pilskalna teritorijā. Jaunieši atzina, ka kopīgi paveiktais viņus saliedējis kā kursu. “Pēc tam visi pasēdējām pie ugunskura, uzcepām desiņas, runājāmies. Bija patiešām jauki un sirsnīgi!”

 Iepriecina sirmgalvjus

2.veterinārmedicīnas kursa jaunieši (audzinātājs – Guntis Viļums) un 1.viesnīcu pakalpojuma kursa audzēkņi (audzinātāja – Viola Marksa) šā gada Labo darbu nedēļā devās uz SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” Ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodaļu jeb pansionātu. 2.veterinārmedicīna kursa audzēkņi sniedza sirmgalvjiem koncertu, cienāja ar kārumiem, stāstīja par savu izvēlēto profesiju, uzklausīja viņu stāstus par savām skolas gaitām.

Tikšanās ar pansionāta iemītniekiem izvērtās tik sirsnīga, ka jaunieši nolēmuši pirms Ziemassvētkiem viņus apciemot atkal. Šobrīd kursā tiek gatavota koncertprogramma.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Baiba Vahere, Guntis Viļums un no kursu arhīva