2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Labie darbi vai dāvana?

Tradīcija – Dāvja Ozoliņa atdusas vietas sakopšana.
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas 8. klases skolēni šogad atjaunoja tradīciju – iepazīt mazliet vairāk kā līdz šim cilvēku, kura vārdu nes skola – Dāvi Ozoliņu – un uzņemties atbildību par viņa atdusas vietas sakopšanu.

Noskatījāmies skolas dzimšanas dienā 2009.gadā veidoto filmiņu par Dāvi Ozoliņu un skolu. Skolotāja stāstīja par agrāk ieviesto tradīciju, sapratām- darām!

Ar vecāku un audzinātājas atbalstu devāmies uz Jaunrozes kapiem Igaunijā. Sakopām atdusas vietu un iededzām svecītes gaišākai piemiņai.

Dāvana skolai.
Pavasara “Iniciatīvu banka” vecāku pasākumā izvirzījās ideja par vairāk sīpolpuķu ieviešanu pie skolas. Astotie ar lielu prieku pie E.Zālītes pieminekļa sastādīja 2 kg narcišu sīpolu ar domu, ka pavasarī būs prieks gan pašiem, gan skolotājiem, skolas biedriem, gan Apes ciemiņiem!

Jautājums astotajiem – tie ir jūsu labie darbi skolai vai dāvanas skolai – TĀS ESOT DĀVANAS SKOLAI!

Iepazīst arborista profesiju.
8. klases skolēniem bija tikšanās ar arboristu – vērojām, palīdzējām ātrāk atbrīvot braucamo ceļa daļu un parunājāmies ar arboristu. Uzzinājām, kas ir arborists, kur var apgūt kokkopja (arborista) profesiju, kur un cik daudz jāmācās, cik pelna šīs profesijas pārstāvis.

Skolotāja Laura Pope