2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Karjeras skrejceļam gala nav…

Maira Kupriša ir viena no šobrīd nozīmīgākā jauniešu karjeras projekta koordinatorēm Smiltenes novadā un Smiltenes tehnikuma karjeras skolotāja/konsultante. Viņai patīk rakstīt projektus, komunicēt ar cilvēkiem un palīdzēt viņiem piepildīt savus sapņus. Mairas pašas pieredze apliecina, ka karjeras skrejceļam gala nav…

Un labi, ka tā, jo viņa nespēj iedomāties sevi ilgstoši darām vienu un to pašu. Ko citi uztver kā neveiksmi, Maira – kā jaunas iespējas. “Līdz šādai attieksmei, protams, bija jāizaug. Ļoti pārdzīvoju, kad valstī sākoties krīzei, mani kā jaunpienācēju atlaida no darba SIA “Palsmane”. Zinu, kā jūtas cilvēks, kurš vienā brīdī savā profesijā vairs nav vajadzīgs. Bet, gaidot jaunas iespējas, apguvu dažādas prasmes. Gāju kursos, ko piedāvāja Nodarbinātības valsts aģentūra. Izmācījos par sekretāri – lietvedi. Apguvu projektu vadību. Zemnieku saimniecībām pavērās iespēja tikt pie Eiropas Savienības līdzfinansējuma un viņiem vajadzēja cilvēku, kurš palīdz uzrakstīt projektus.

Sākumā visi gribēja tikt pie tehnikas, tad kopā domājām, kā gūt vajadzīgo atbalstu, lai uzceltu jaunajām prasībām atbilstošas kūtis. Pēc tam rakstīju projektus, lai zemnieki tiktu pie datoriem. Man ļoti patīk rakstīt projektus – katrs no tiem ir kā mazs bakalaura darbs!”

Viss tas, ko Maira iemācījās laikā, kad bija bez patstāvīga darba, viņai tagad sniedz drošības sajūtu. Viņai vairs nav bail pazaudēt darbu.”Ja nebūs iespēja strādāt vienā jomā, darīšu ko citu!”

 Zootehniķe, lopkopības speciāliste, skolotāja

Maira ir Smiltenes tehnikuma absolvente. Viņas pirmā kvalifikācija – zootehniķe. Pēc tās iegūšanas sekoja mācības Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (tagad – Latvijas Lauksaimniecības universitāte), kur Maira ieguva lopkopības speciālistes diplomu. Pēc augstskolas viņu uzaicināja darbā SIA “Grundzāle” par galveno zootehniķi.

Kad ilgstoši biju bez patstāvīga darba, vecāki teica: “Dosim naudu, ej mācīties pedagoģiju!” Viņi uzskatīja – šajā jomā darbs būs vienmēr. Bet pedagoģija tās klasiskajā izpratnē nav mans aicinājums. Tagad domāju, ka toreiz vajadzēja labāk studēt uzņēmējdarbību. Taču pedagoģiskās zināšanas noder gan skolā, gan saskarsmē ar pašas bērniem.”

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā Maira ieguva bakalaura grādu un līdz ar to iespēju mācīt vizuālo mākslu pamatskolās. “Taču, pabeidzot augstskolu, atkal nonācu izvēles priekšā – situācija izglītības jomā bija mainījusies, vairākums skolotāju vizuālās mākslas mācīšanu apvienoja ar citu priekšmetu mācīšanu. Jutu: tas nav mans izaugsmes ceļš…”

 Jauns posms karjeras skrejceļā

Ieguvusi pedagoģijas bakalaura diplomu, Maira atnāca uz Smiltenes tehnikumu par projektu vadītāju. “Tobrīd skolā vajadzēja vairākus priekšmetu skolotājus. Vienīgais, kas no konkrētā piedāvājuma interesēja, bija – matemātika. Devos atkal uz Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmiju studēt matemātiku, taču ar katru nākamo mācību dienu aizvien vairāk nostiprinājās pārliecība, ka neesmu savā īstajā vietā. Līdz kādā lekcijā par darbu ar jauniešiem karjeras jomā nešaubīgi sapratu – tas ir tieši tas, kas man vajadzīgs. Uzzināju, ka augstskolas maģistrantūrā nokomplektēta karjeras konsultantu grupa. Iestājos ar divu mēnešu novēlēšanos un tā manā dzīvē sākās pavisam jauns posms. Jau 2011.gadā zināju, ka Latvijā plānots realizēt “Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektu “Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. “

Var iztikt arī ar kantainu galdu…

Ja Mairai pašai būtu jāzīmē savs portrets, tad līnijas un krāsas tajās stāstītu par atbildīgumu, pašizziņu, radošumu, mērķtiecību, uzņēmību, prasmi pieņemt savā un citu izaugsmē nozīmīgus lēmumus un vēlmi visu laiku atrasties kustībā. Saskaņā ar viņas dziļāko pārliecību – ja tev piedāvā ko jaunu – nebaidies! Tas nekas, ja uzreiz jaunās zināšanas vai pieredzi nevari izmantot! Tās agri vai vēlu atmaksāsies. Maira cenšas visu darīt ar mīlestību, daudz nedomājot, kā būtu, ja būtu… Tiklīdz sākas šādas diskusijas, viņa bēg projām, jo nevēlas savu laiku tērēt bezjēdzīgai filozofēšanai. “Pārlieku gara spriedelēšana reizēm iznīcina visas labās ieceres vai bremzē to realizēšanu. Dzīvē nekad visu nevar iepriekš paredzēt…”

Maira ir gatava rakstīt savus projektus pie tāda galda, kāds dotajā brīdī ir. Īpaši šim nolūkam paredzētu apaļu galdu viņa neprasīs. Ja radusies jauna iecere, karjeras konsultante koncentrējas uz to, kā to realizēt, ļaujoties pozitīvajai enerģijai, ko dod līdz šim paveiktais. Šķēršļi Mairu netraucē, bet domas viņai vislabāk raisās strādājot.

Karjeras pasākumi bez ierobežojuma laikā un telpā

Ja skolas karjeras speciālists savu darbu veic godprātīgi, tad viņa aktivitātes ir neatņemama mācību iestādes dzīves daļa visu gadu. Ne tikai Karjeras nedēļā. “Smiltenes tehnikums arī šajā mācību gadā turpina veiksmīgi uzsākto sadarbību ar Nodarbinātības Valsts aģentūru un vispārizglītojošām skolām, kuru audzēkņi vienmēr laipni gaidīti iepazīties ar izglītības iespējām Smiltenes tehnikumā.

Ļoti pieprasīts ir skolas piedāvājums – ekskursija profesionālajā izglītībā. Katra tikšanās arī tehnikuma kolektīvam dod jaunas ierosmes turpmākajam darbam un sadarbībai saskarsmē ar jauniešiem.

No sirds priecājamies par to īpašo saikni un komunikāciju, kas veidojas, satiekoties skolēnam ar skolēnu. Viņi saprot viens otru no pusvārdiem. Tieši šajos dialogos un redzot, kā tehnikumā notiek mācības, jaunieši pieņem izšķirošo lēmumu par nākamo izglītības iestādi un savu nākotnes profesiju. To, Karjeras nedēļā viesojoties Smiltenes tehnikumā, atzina arī Burtnieku novada pamatskolu karjeras konsultante Kristīne Goba.

Smiltenes tehnikuma nākamie celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, veterinārārsta asistenti, viesnīcu pakalpojumu un ēdināšanas pakalpojumu speciālisti, saposušies savos amata tērpos, iepazīstināja ciemiņus ar mācībām tehnikumā un darbu viņu nākotnes profesijā. Skolas mācību vide, kurai pieder arī viesnīca “Kalna ligzda”, veterinārā klīnika un restorāns, maksimāli pietuvināta darba videi.

Karjeras nedēļā tehnikuma viesus sagaidīja jaundibinātās viesnīcas “Dimanti” administratoru komanda.

Skolotāji šoreiz vairāk bija ekskursiju vadītāji un savu audzēkņu nākamie kolēģi.

Maira Kupriša kopā ar jauniešiem Karjeras nedēļā devās arī uz reģionālo diskusiju Cēsīs – “Veido savu karjeru pats!”.

“Tikāmies ar uzņēmēju un žurnālisti Santu Anču un Vidzemes koncertzāles māksliniecisko vadītāju Inesi Zagorsku. Jaunieši, uzklausījuši viņu atšķirīgos pieredzes stāstus, izteica vēlēšanos biežāk tikties ar viņu izvēlētās profesijas pārstāvjiem un uzklausīt viņu karjeras stāstus.”

Par nesavtīgu darbu skolas karjeras izglītībā un publicitātes nodrošināšanā jāsaka paldies arī skolotājai Maijai Jačevskai, kura kopā ar audzēkņiem visa mācību gada garumā dodas prezentēt tehnikumu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem un dažādos pasākumos, kuros paveras iespēja informēt par izglītības piedāvājumiem Smiltenes tehnikumā.

Diskusijas un praktiskie vingrinājumi motivācijas rosināšanai

Viens no visplašāk apmeklētajiem karjeras pasākumiem šajā mācību gadā Smiltenes tehnikumā un skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos bija interešu izglītības iestādes “Kalves” darbinieku vadītās nodarbības par motivāciju mācīties un mērķu izvirzīšanu karjeras ceļā. Grupas piedalījās diskusijās un praktiskos vingrinājumos, pilnveidoja komunikatīvās prasmes. Nodarbības apmeklēja turpat 500 jaunieši. Skolai turpinās sadarbība ar SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru”, kas organizē mācības un konkursus jaunajiem uzņēmējiem laukos.

“Pašlaik pastiprinātu uzmanību pievēršam jauniešu pašvērtējuma veikšanai, karjeras lēmumu pieņemšanai, darba pasaules iepazīšanai un izglītības iespēju izpētei,” informē Maira Kupriša.

Tehnikumā ļoti iecienītas ir LU pedagoģijas zinātņu doktorantes, personības izaugsmes treneres, psiholoģes – konsultantes Ilgas Kušneres vadītās karjeras nodarbības par adaptāciju jaunos apstākļos un sevis izzināšanu. Saistošas izvērtās arī veselīgu produktu līnijas “Dabas spēks” autores Ineses Mangules vadītās aktivitātes, kuru laikā jaunieši guva jaunas ierosmes, kā ikdienas steigu apvienot ar veselīgu un vienlaikus jauniešu maciņam draudzīgu produktu un ēdienu izvēli. Jaunieši kopīgi gatavoja maltītes un darbojoties iepazina viens otru tuvāk.

Iedrošinot pieņemt drosmīgus lēmumus

“Karjeras pasākumu galvenais mērķis – rosināt jauniešus sadarboties, atvieglot viņu adaptāciju jaunajā skolā un pilnveidot prasmi izvirzīt mērķus un pieņemt drosmīgus, ar nākotnes profesiju saistītus lēmumus,” informē Maira Kupriša.

Kādas atziņas pēc šiem pasākumiem guvuši paši jaunieši?

“Ja ir vēlēšanās, tad var sasniegt visu, pēc nodarbībām atzina nākamais hidrobūvtehniķis Sandis. Viņa kursabiedrs Dailis uzskata: “Kompetence ir zināšanas, prakse, pieredze, pārliecība un vēlēšanās savā profesijā sasniegt augstākās virsotnes.”

Lūk, neliels ieskats arī citu audzēkņu pārdomās pēc lektoru Ivetas Vidmanes, Solvitas Pekstiņas un asistentes Vitas Smiltiņas lekcijām par motivāciju mācīties:

* grūtības jāpieņem kā izaicinājums un mērķis sasniegt iecerēto;

* mūsdienās jāmācās visa mūža garumā;

* tikpat svarīgas kā zināšanas ir prasme tās pielietot praksē;

* primārais izaugsmes ceļā ir ieklausīties sevī, apzināties savas vēlmes un patiesos mērķus;

* bez darba nekas nenotiek;

* uzzinājām daudz jauna par karjeras plānošanu un valsts piedāvāto atbalstu darba meklētājiem;

* iepazināmies ar pamatatziņām, kas jāņem vērā, lai veidotos veiksmīga saskarsme ar nākamo darba devēju.

Par uzņēmējdarbību un mītiem

Tas ir tikai mīts, ka karjeras izglītība aprobežojas ar profesijas izvēli,” saka Maira Kupriša. “Mūsdienās karjerā nozīmīgus lēmumus regulāri jāpieņem arī ikdienā. Aizvien aktuālāks kļūst jautājums par uzņēmējspēju attīstīšanu. Jauniešiem vienlīdz aktuāli ir gan jautājumi par izglītības iespējām pēc tehnikuma beigšanas, gan par pirmajiem soļiem ceļā uz savu uzņēmējdarbību.

Darba devēji darbinieku CV aizvien vairāk gaida ne vien informāciju par izglītību un izaugsmi konkrētajā nozarē, bet sertifikātus, kas apliecina, ka apgūts iespējami vairāk prasmju. Tehnikuma jaunietis, kuram labi padodas anatomija, pēc skolas beigšanas var veiksmīgi studēt ne vien veterinārmedicīnu, bet arī humāno medicīnu, kinoloģiju utt. Līdzīgi ir arī ar citām nozarēm. Jaunā izglītības sistēma nākotnē paredz aizvien daudzpusīgākas profesionālās karjeras iespējas. Taču jauniešiem būtiski apzināties: savu karjeru katrs veido pats! Labā ziņa – sabiedrības domāšana par to pēdējā laikā ievērojami mainījusies pozitīvā virzienā. Arī darba devēji atzīst: daudzi Smiltenes tehnikuma audzēkņi jau pirmajā praksē atnāk ar ļoti augstu motivāciju, ir patiesi ieinteresēti apgūt iespējami vairāk, jo apzinās: tas ir pirmais solis uz iespēju turpināt darba attiecības ilgtermiņā.”

 Sadarbība ikdienā, konkursos un praksē

“Arī šajā mācību gadā Smiltenes tehnikuma audzēkņi dosies uz nacionālo profesionālās meistarības konkursu “SkillsLatvia” un aktīvi piedalīsies Vidzemes uzņēmēju dienās,” stāsta Maira Kupriša. “Brauks mācību ekskursijās, lai iepazītos ar uzņēmuma darba specifiku ikdienā. Turpināsim veiksmīgi iesākto sadarbību ar citu novadu Izglītības pārvalžu karjeras konsultantiem, sadarbosimies ar tehnikuma ilggadējo, uzticamo sadarbības partneri – Lauksaimniecības universitāti.

Skolā notiek un notiks dažādas meistardarbnīcas.

Karjeras konsultante saka vissirsnīgāko paldies uzņēmējiem, kuri skolas jauniešus ņem praksē. Tāpat paldies Nozaru ekspertu padomes pārstāvjiem un darba devējiem, kuri izsaka savu viedokli tehnikuma konventā, palīdzot skolai labāk apzināties to, ko no tehnikuma audzēkņiem darba tirgū gaida visvairāk. Tehnikuma mācību darbā ļoti nozīmīga ir sadarbība ar Latvijas Veterinārārstu biedrību, Latvijas hidromelioratīvo būvnieku asociāciju, Latvijas Melioratoru biedrību, Eiropas kulinārā mantojuma tīklu, biedrībām “Siera klubs”, a/s “Ceļu pārvalde”, SIA “Binders”, SIA “8CBR”, VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, SIA “Latvijas Ceļu būvētājs”, “Abulas lauku partnerība” un Latvijas viesnīcu un restorānu asociāciju.

Ar papīru kultivēšanu vien par maz…

Cilvēkiem, kuru darba ikdiena ir tik intensīva kā Mairai Kuprišai, bieži pazaudē prasmi skaisti un pilnvērtīgi izbaudīt to brīvo laiku, kura jau tā ir nepieklājīgi maz… Taču Maira arī vissaspringtākajā brīdī atrod iespēju uz mirkli apstāties, sakārtot domas, lai turpinātu iesākto ar jaunu vitālo enerģiju. Ja laika pavisam maz, viņa iziet mazā pastaigā. Gūst spēku, mieru un gudrību dabā. Izbauda mirkļus, kopā ar kolēģiem malkojot kafiju vai paēdot garšīgas pusdienas. Mairu iedvesmo skaistas lietas un koši tērpi. Viņa no sirds priecājas, ja ar projektu atbalstu var palīdzēt tādus iegādāties arī citiem. Šoruden pie jauniem, grezniem tērpiem tika dāmas, kuras tūristiem un skolas viesiem popularizē Kalnamuižu un Smiltenes pagasta līnijdeju dejotājas.

Viens no Mairas vaļaspriekiem ir gleznošana. Šobrīd pašai tai pievērsties izdodas aizvien retāk. Taču Maira ir laimīga, ka, būdama starptautiskā mākslas projekta “Handicraft Festival – Transnational cooperation” vadītāja un idejas autore, varēja Smiltenes, Gulbenes un Balvu novada mākslas mīļotājiem pavērt iespēju iepazīties ar dažādiem mākslas stiliem, popularizēt mākslu, papildināt prasmes un zināšanas par gatavošanos izstādēm brīvā dabā. Smiltenes tehnikumā tapa izcili lielformāta mākslas darbi, kas pavasarī būs aplūkojami Vecajā parkā un pie kartinga trases. Ar mākslu saistītās aktivitātes turpināsies vairākus mēnešus. Projekta parole: sadarbība. Tā ietvaros mākslinieki iepazīsies arī ar tautas mākslu Somijā, papildinās zināšanas par 3 D zīmējumiem un mākslas menedžmentu.”

Minēto pasākumu atbalsta sadarbības partneri Somijā, biedrības “Abulas lauku partnerība” un “Balvu rajona partnerība”.

“Cik var nodarboties ar papīru “kultivēšanu” vien!” Tāpēc Mairai ir arī vēl divi citi, ne mazāk mīļi vaļasprieki – peldēšana, riteņbraukšanaa un līnijdejas.

Teksts – Baiba Vahere

Foto: Agnis Melderis, Guntis Viļums Baiba Vahere, no Mairas Kuprišas personiskā arhīva