2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Karjeras nedēļa Smiltenes vidusskolā

Karjeras nedēļa Smiltenes vidusskolā

No 8. – 12. oktobrim Smiltenes vidusskolā notika daudzveidīgi karjeras atbalsta pasākumi visu klašu skolēniem – rudenīgi krāsaini, smaržīgi, garšīgi, izglītojoši, atbalstu sniedzoši.

Šī nedēļas vadmotīvs – Tavs karjeras skrejceļš! – rosināja apdomāt, ar ko tas sākas. Es pats, mana ģimene, dzimta, skola… Par šiem un citiem jautājumiem moderatora Aigara Veldres vadībā diskutēja skolas pašpārvaldes un līdzpārvaldes jaunieši, no kuriem Ance Nata Pilsnibure (9. klase) un Elisa Laganovska (12. klase) tika izvirzītas dalībai Vidzemes reģiona skolu diskusijai Cēsīs un Elisa ieguva tiesības piedalīties nacionālās konferences “Mērķtiecīga karjeras attīstības atbalsta pilnveide izglītības iestādēs” diskusijā “Jaunietis – karjeras attīstības atbalsta saņēmējs izglītības iestādē”.

Iecerēto un realizēto pasākumu klāsts ļoti plašs. Lūk, piemēri!

Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu organizējām nodarbības 9. klašu skolēniem par to, kādas ir viņa stiprās puses un kā to izmantot, lai labāk izvēlētu sev piemērotāko nākotnes profesiju. Apgūstot mērķu plānošanas tehniku un sastādot konkrētu mērķu karti, rezultāts ir sasniedzams ātrāk un kvalitatīvāk, ieraugot precīzas darbības, kas veicamas, lai sasniegtu iecerēto. Tas palīdz saprast darāmā secību, parāda reālus palīdzības resursus, kā arī katra paša veicamo. Turklāt- nostiprina individuālā ieguldījuma nozīmi un atbildību mūsdienās, gatavojoties darba attiecībām un profesijas izvēlei.

Visi 8. klašu skolēni piedalījās nodarbībās par motivāciju, kuras galvenie uzdevumi bija veicināt skolēna izpratni par to, kāpēc jāmācās, palīdzēt rast iekšēju, personīgu motivāciju mācīties un atrast „ceļa rādītājus” savai nākotnes profesijas/karjeras izvēlei.

Savukārt skolēni, kuri potenciāli vēlas savu izglītību pēc 9. klases turpināt profesionālās ievirzes izglītības iestādē, devās iepazīties ar Smiltenes tehnikuma piedāvātajām mācību programmām. Caur praktisku darbošanos jauniešiem tika dota iespēja ielūkoties iespējamās nākotnes profesijas darba specifikā. Smiltenes vidusskolas devīto klašu interesenti labprāt izmēģināja tehnikuma jauniešu un skolotāju piedāvātās aktivitātes, kas palīdzēja apzināties savas tālākās izglītības virzienu. Paldies Smiltenes tehnikumam par sadarbību!

Vidusskolēni, kuri interesējas par izglītības un darba iespējām medicīnas nozarē piedalījās seminārā un praktiskajās nodarbībās Gulbenē, ko nodrošināja VIAA, Rīgas Stradiņa universitāte, LU P.Stradiņa medicīnas koledžas un NMP dienests. Tikmēr skolā viesojās

a/s Swedbank pārstāvis Jānis Zaļums, kurš stāstīja par galvenajiem bankas darbības virzieniem. Skolēni praktiski iejutās bankas darbinieka vietā, kur bija jāpieņem lēmums par vai pret kredīta izsniegšanu kredītņēmējam, un saņēma informāciju par profesijām, kuras nākotnē būs/nebūs nepieciešamas banku sistēmā.

Pie skolas 4. klašu skolēniem ciemojās īpaši viesi – K-komanda – ar virtuālo realitāti “laika mašīna karjerai”  un šarādēm par prasmēm . Bērni tikās arī ar 2.brigādes 22.kājnieku bataljona 1.vada 2.nodaļas komandieri – zemessargu Jāni Bērtiņu, ielūkojās Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) transportā un uzzināja, kā ļaudīm palīdz „Latvijas Samariešu apvienības” darbinieki.

Vislielākais paldies skolēnu vecākiem un klašu audzinātājiem, kuru savstarpējās sadarbības rezultātā skolēni piedzīvoja neaizmirstamus mirkļus, iepazīstot daudzveidīgo profesiju pasauli. Paldies Lāsmai un Andrim Vilkastiem par “latvju dančiem”, kas visai jestri atklāja Karjeras nedēļu, paldies Dacei Matisonei, Indrai Dukai, Leldei Treimanei, Andim Mincim, Rūtai Čepanonei, Evitai Ozoliņai-Brencei, Signei Šūtelei, Paulai Timermanei, Svetlanai Vilisterei, Reinholdam Klotam, Ilzei Bogdanovai, Jūlijai Fantai-Aleksejevai, Ilzei Ulmanei, Gitai Strodei, Initai Āķei, Mikam Lacbergam, Vairim Krauklim, Egijai Cekulei, Armandam Āboliņam, Zaigai Stīpniecei un SND darbiniekiem, Danielai Vasiļjevai, Gunai Ozolai, Inetai Straujai, Jānim Dudelim, Līgai Veigulei, Ilonai Krūmiņai, Kasparam Putrālim, Sondrai Veģerei, Baibai Vaherei, Jenam Grabovskim, Ričardam Ciršam, Agitai Opmanei, Mārītei Pommerei, Evai Kozlovskai, Regīnai Melzobai, Jānim Palmam, Evijai Timermanei, Edgaram Petrovskim, Andrejam Paškovam, Martas Vipules vecākiem, VUGD VRB Valkas daļas Smiltenes postenim, SIA “ALMIA” šūšanas ceham Smiltenē, SIA “Artex Latvia”,  A/S “Smiltenes Piens”, SIA “DENTA PLUS” par atsaucību un atbalstu skolēniem karjeras pasaules iepazīšanā.

Ieguvēji ir visi – skolotāji, kuri baudīja sadarbības prieku, pašu ciemiņu bērni, kuru lepnums par savējiem ir neizmērojams, skolas absolventi nodarbību vadītāju lomās un galvenais – skolēni.

Rita Rozīte, skolotāja-karjeras konsultante