2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Kafejnīca vecākiem

Mācību gada sākumā Smiltenes vidusskolas pirmsskolā tika veikta aptauja par vecāku vēlmi vairāk izglītoties bērnu attīstības jomā. Bija prieks apkopot šīs anketas un uzzināt, ka mūsu bērnu vecāki ir ļoti ieinteresēti.

Vecāku kafejnīcas atklāšanā piedalījās izglītības psiholoģijas maģistre, sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe un sertificēta citu psihologu pārraudze, kā arī mūsu skolas psiholoģe Līga Bluķe. Viņa vērsa vecāku uzmanību uz ģimenes lomu katra mazuļa attīstībā. Galvenās vecāku  atziņas no tikšanās: “Vecākiem ir jārotaļājas un jādarbojas ar saviem bērniem, jāpievērš liela vērība mazajām lietām gan bērna uzvedībā, gan ārējā izskatā. Tika uzsvērta viedierīču negatīvā ietekme un bērnu pārgurums no dažādu interešu izglītības pulciņu nodarbībām. Bērniem pēc bērnudārza ir jāatpūšas no ikdienas komunikācijas ar daudziem citiem bērniem. Psiholoģe deva praktiskus piemērus, kā ar rotaļas palīdzību piesaistīt bērnu darīt to, ko viņš ne labprāt vēlas darīt. Jo bērns mācās rotaļājoties.” Vecākiem bija ļoti daudz jautājumu, uz kuriem Līga sniedza izsmeļošas atbildes.

Par bērnu runas un dzirdes attīstību no dzimšanas mirkļa līdz skolai ar vecākiem sarunājās pedagoģijas maģistre, vienīgā mikrologopēde visā vēsturiskajā Vidzemes novadā, mūsu novada logopēde Ārija Baumane. Viņa uzsvēra vecāku sarunu nozīmi ar bērnu jau viņa  attīstības prenatālajā (grūtniecības) un zīdaiņa laikā. Dzirdot vecāku sarunas, bērns izprot skaņu nozīmi, iemācās izrunāt vārdus pareizi. Pēc šīs sarunas vecāki izprata logopēdijas nozīmi un speciālistes klientu loks ir paplašinājies.

Kafejnīcas organizatores bija ļoti iepriecinātas par Montessori izglītības speciālistes un pirmsskolas skolotājas Saivas Vanteres piedāvājumu atklāt šīs sistēmas priekšrocības darbā ar bērnu. Saiva iepazīstināja ar dažādiem mācību materiāliem. Šie materiāli ir izstrādāti tā, lai veicinātu praktisku, patstāvīgu mācīšanos un sekmētu bērnu neatkarību. Ar tiem iespējams atraisīt sava bērna izpētes, radošuma un sevis izzināšanas potenciālu.

Sācies jauns gads un mūs gaida jaunas interesantas sarunas ar dažādiem speciālistiem.

Šī gada nodarbību ciklu atklās fizioterapeits, SIA “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca” valdes loceklis Didzis Lūkins. Viņa rūpju lokā ir bērnu stājas problēmas, kuru nepieļaušana vai novēršana ir bērnu vecāku pienākums. Lai uzzinātu vairāk, aicinām ieinteresētos vecākus uz Vecāku kafejnīcas nākošajām sarunām ar Didzi Lūkinu 23. janvārī plkst. 18:00 Smiltenes vidusskolas pirmsskolas zālītē!

Paldies mūsu pirmsskolas bērnu vecākiem par atsaucību un ieinteresētību savu bērnu attīstības izpratnē un vēlmē uzzināt vairāk! 

Smiltenes vidusskolas pirmsskolas metodiķe Vita Leite