2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

K. Orfa metožu izmantošanu ritma izjūtas attīstīšanā mūzikas mācības un solfedžo apmācībā

Otrdien, 13. februārī, Smiltenes Mūzikas skolā Maija Švēdenberga iepazīstināja savus kolēģus ar “K. Orfa metožu izmantošanu ritma izjūtas attīstīšanā mūzikas mācības un solfedžo apmācībā”. Laiks palidoja nemanot. Maija spēj aizraut un noturēt uzmanību.

Vācu komponista, mūzikas pedagoga un metodiķa Karla Orfa izstrādātās mūzikas mācības pamatprincipi ir balstīti uz atziņu, ka skolēna muzikālā attīstība iet kopsolī ar skolēna psihes attīstību, ka mūziku saprast un mīlēt spēj tas, kurš to prot radīt.

K. Orfs lielu nozīmi piešķir ritmam, improvizācijai un ar to saistītām muzikālām spēlēm un rotaļām, tādējādi attīstot skolēnu ķermeņa koordināciju un kustību ritmisko precizitāti atbilstoši mūzikas ritmam. To vidū arī pavisam vienkāršas, ikdienā sastopamas darbības – skriešana, lēkšana utt. Karla Orfa izveidoto „skanošo žestu” izmantošana mūzikas mācībā ļauj organizēt mūzikas mācību organisku, balstītu uz skolēna interesi un vēlmi radoši darboties gan individuāli, gan ansamblī, spēlējot vienkāršus mūzikas instrumentus.

Lepojamies ar tik gudru un foršu kolēģi. Maija ir docētāja JVLMA Karla Orfa instrumentu spēles apguvē. Kā arī valdes locekle Perkusiju mākslu atbalsta fondam Mazais bundzinieks, kuru arī ir dibinājusi.

Smiltenes Mūzikas skolas direktores vietniece
Laura Grīnvalde