2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jauno mācību gadu uzsākot…

Ar rudens dzestrumu, krāšņajiem asteru, gladiolu, dāliju ziediem un pošanos uz skolu klāt pirmais septembris. Smiltenes vidusskolu šajā mācību gadā par savējo sauks 1062 skolēni. Lai ikvienam no viņiem izdodas piepildīt savus sapņus un ieceres, gūt daudz prieka un enerģijas ceļā uz nākamajām virsotnēm! Tāpat arī sveicam visu skolas pedagogu kolektīvu, kura rokās ielikta tik liela atbildība – būt blakus katram Smiltenes vidusskolai “piepogātajam” skolēnam, kurš šeit ieradies, lai augtu zināšanās, mīlestībā un cilvēcībā.

“Šis laiks, raugoties pasaules mērogā, licis paskatīties pavisam arī uz mācību gada sākumu,”  atzīst Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Tas rosina vēl un vēlreiz pārdomāt mūsu pamatvērtības, kas nosaka attieksmi pret cilvēkiem, dzīvi, dažādiem notikumiem.

Smiltenes vidusskolā šis mācību gads iesācies labi. Ir daudz skolēnu, papildus klāt nākušas trīs jaunas klases. Arī par skolotāju trūkumu nevaram sūdzēties. Daži pedagogi devušies pelnītā atpūtā, bet šoruden mācības Smiltenes vidusskolā sāks pieci jauni skolotāji – matemātikas skolotāja Līga Zālīte, sākumskolas skolotājas Līga Veģere un Ligita Garsele, fizikas, matemātikas un datorzinību skolotājs Varis Kondratjevs un sporta skolotājs Edgars Jansons.

Smiltenes vidusskola Latvijas skolu reitingā darbā ar talantīgajiem bērniem lielo skolu grupā ieguvusi 19. vietu. Arī par to liels prieks un gandarījums. Tāpat kā patīkami no jauno skolēnu vecākiem dzirdēt, ka, pārceļoties no galvaspilsētas uz lauku reģioniem, viņi izvēlējušies tieši Smilteni, jo šeit ir laba skola.

Vairākums vidusskolēnu – šā gada absolventu – turpinās mācības Latvijas vadošajās augstskolās. Daudzi no viņiem lielos konkursos izcīnījuši iespēju studēt budžeta vietās, t.sk. sarežģītajā, bet darba tirgū ļoti pieprasītajā IT jomā. 

Teiktais, protams, nenozīmē to, ka mums nav arī risināmu jautājumu. Tos jau pārrunājām pirmajā pedagoģiskās padomes sēdē un risināsim visa turpmākā mācību gada garumā.”

Publiskajā telpā šobrīd daudz tiek runāts par gaidāmo pedagogu streiku. Smiltenes vidusskolas skolotāji tajā nepiedalīsies. “Lepojos ar savas skolas kolektīvu un augsti vērtēju viņu valstisko domāšanu. Tas nenozīmē, ka izglītības sistēmā nesaskatām problēmas, bet mūsu galvenā prioritāte ir kvalitatīva izglītība,”  atzīst Ilze Vergina. “Jau tā Covid – 19 radījis problēmas izglītības satura apguvē.  Saskaņā ar manu dziļāko pārliecību: izglītība ir  viens no pīlāriem, uz kuriem balstās mūsu valsts drošība. Krievijas propagandas medijiem ilgtermiņa streiks, sižeti par nokaitēto situāciju Latvijas izglītības sistēmā būtu kā medusmaize. Un tas pilnīgi noteikti neuzlabos mūsu situāciju. Sasāpējušie jautājumi jārisina citādā ceļā. Vajadzīga drosmīga saruna, kurā beidzot tiktu izrunāts un sakārtots jautājums par atbalsta mehānismiem skolotājam, lai viņš nebūtu vienīgais, kurš gatavo mācību materiālus un vada stundas. Tad, ja skolotāji minēto atbalstu saņemtu, diez vai pedagogus tik ļoti satrauktu 40 darba stundas. Tāpat kā par to īpaši neuztraucas citu profesiju pārstāvji. Runājot par atalgojumu, piekrītu, ka tas nav atbilstošs, bet arī šis jautājums soli pa solim jārisina.”

Kas jauns Smiltenes vidusskolā gaidāms 2022./2023. mācību gadā? “Ieceru un ideju ir ļoti daudz. Vispirms turpināsim pievērst uzmanību katra skolēna izaugsmei.” Direktore ar gandarījumu stāsta par skolā ieviesto individuālo pieeju katram skolēnam, par skolēnu, skolotāju un vecāku sadarbību, kurā tiek meklētas atbildes uz ikvienam aktuālajiem jautājumiem. “Ļoti gribētos, lai šogad varam rīkot vairāk pasākumus ar vecāku iesaistīšanos. Taču pats galvenais, – lai ikvienam laba veselība un visā pasaulē mierīgas debesis. Lai šausmas, ko šobrīd piedzīvo Ukraina, iespējami ātri beidzas un visi atgriežamies tajā ikdienā, kurā būtiskākās lietas ir paredzamas, cilvēki viens pret otru izturas ar cieņu un mīlestību. Lai ikviens var brīvi plānot nākotni un piepildīt savus sapņus.”  

 Teksts: Baiba Vahere

Foto: Santa Sinka