2023. gada 28. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jauno mācību gadu sākot…

19.augustā Smiltenes vidusskolā notika 1.- 12.klašu skolēnu vecāku sapulces, kurā skolas direktore Ilze Vergina informēja par to, kā jaunajā mācību gadā notiks mācības.

Būtiskākais jaunums, ko atbalstīja vairākums vecāku – visu klašu skolēni mācīsies  klātienē.

Zinību dienas svinīgie pasākumi, ievērojot valstī noteiktās drošības prasības, notiks pa klašu grupām.

Plkst. 8.30 – skolēniem, kas 2020./2021.m.g. mācīsies Rīgas ielā 16 c,

9.45 – skolēniem, kas mācīsies Dārza ielā 17

10.30 – skolēniem, kas mācīsies Dakteru ielā 27.

Smiltenes vidusskola šajā rudenī ir divkāršu izaicinājumu priekšā – skolā joprojām intensīvi turpinās būvdarbi un 1., 4., 7. ,10.klasēs tiks ieviests jaunais mācību saturs.

Katrai klasei – sava mācību telpa

Rūpējoties par skolēnu drošību, katrai klasei atvēlēta noteikta telpa, kur notiks visas mācību stundas.

1.- 4.klašu skolēni mācīsies skolas ēkā Rīgas ielā 16 c.

Vietas ir tik, cik ir. Skola strādā, lai mācībām iekārtotu arī papildu telpas.

Sporta stundas septembrī ilgi notiks ārā.

Skolēniem nāksies būt disciplinētiem, atbildīgiem un tolerantiem. Ja mācības notiek klātienē, tad, atbilstoši valstī izstrādātajām prasībām, jānodrošina, ka dažādu klašu skolēni nesatiekas. Lai kāda bērna saslimšanas gadījumā nevajadzētu uzreiz pāriet uz attālināto mācīšanos visiem.

2.septembris Smiltenes vidusskolā būs adaptācijas diena, kur skolēni mācīsies pielāgoties skolas dzīvei jaunajā, līdz šim nebijušā situācijā.

Vecāki drīkstēs bērnus pavadīt tikai līdz skolai. Ja ir svarīgi satikt kādu no skolotājiem, lūgums iepriekš pieteikties.

Aicinām ikvienu nopietni izvērtēt katru tālāku izbraukumu, īpaši uz pasākumiem ar daudzu cilvēku piedalīšanos. Cik vieta, kur plānojat doties, ir droša, ņemot vērā risku saslimt ar COVID – 19? Tas, cik veiksmīgi pārvarēsim visas grūtības, lielā mērā ir arī katra individuālā atbildība.

Uz skolu – tikai veseli!

Skolēnu veselībai jaunajā mācību gadā tiks pievērsta pastiprināta vērība. Uz skolu lūgums nenākt, ja skolēnam ir paaugstināta temperatūra, elpceļu saslimšanu simptomi, iesnas. Par neierašanos jāinformē klases audzinātāja. Veselības problēmu gadījumā vēlams sazināties arī ar ģimenes ārstu. Šobrīd tiek domāts par to, kā skolēniem izglītības iestādē nodrošinās temperatūras mērīšanu.

Katrā skolas ēkā iekārtota atsevišķa telpa, kur izolēt skolēnus, kuriem slimību simptomi parādījušies izglītības iestādē.

Ja iesnu iemesls ir alerģiska reakcija vai sezonāla alerģija, lūgums par to informēt klašu audzinātājus, iesniedzot ārsta izziņu.

Pusdienas

1.-9.klašu skolēniem pusdienas nodrošinās klasē. Skolas ēdnīcā iepirkties nevarēs. Papildu ēdiens jāņem līdzi katram pašam. Drošības nolūkos stingrāk uzraudzīs arī , lai skolēni mācību laikā neatstātu skolas teritoriju.

10.-12. klašu skolēniem pusdienas būs pieejamas skolas ēdnīcā, Dakteru ielā 27.

Transporta piedāvājumi

Ņemot vērā jauno situāciju, Smiltenes vidusskola tiek plānots, kā nodrošinās transporta pakalpojumu ne vien novada skolēniem, kas mācās ārpus Smiltenes, bet arī pilsētas teritorijā.

Ielikti stipri pamati turpmākajai izaugsmei!

Direktore vecāku sapulces laikā pateicās vecākiem un skolēniem par labo sadarbību attālināto mācību laikā, kā arī par skolēnu augstajiem rezultātiem centralizētajos eksāmenos, Latvijas skolu reitingā un ceļojošās balvas “Lielā Pūce” konkursā.  Daudzi mūsu vidusskolas absolventi veiksmīgi iestājušies augstskolās, vairākums pamatskolas absolventu turpinās mācības vidusskolā.

“Kā teica būvnieki: “Jaunajam skolas korpusam ir stingri un stabili pamati un sienu stiprinājumi,” vecāku sapulcē teica skolas direktore. “Plānots, ka oktobrī pabeigsim būvdarbus 20.gs.70.gados celtajā mācību korpusā. Tad mācību telpas nāksies mainīt skolēniem, kuri mācību gada sākumā mācīsies skolas vēsturiskajā ēkā. Būvdarbi varētu noslēgties nākamā gada rudenī. Kad būsim visas šīs grūtības pārvarējuši, mums būs skola, par kādu sapņojām jau ļoti sen!”