2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jauniešu iniciatīvu projektu konkurss KONTAKTS īstenošana Smiltenes novadā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam ietvaros izsludināja atklāto projektu konkursu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošanai”. Projekta īstenošanas un aktivitāšu periods konkursa mērķa sasniegšanai ir no 2023. gada 15. augusta līdz 2023. gada 31. decembrim. 

Smiltenes novadā tika apstiprināti divu vispārizglītojošo skolu iesniegtie projekti, kuri apkopoti zem nosaukuma “Spēks sadarbībā”.  

Gaujienas pamatskolas projektā pašpārvalde vēlas veicināt pozitīvu vidi starp skolām, grib veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības abos kolektīvos, izmantojot šajā projektā dotās iespējas, uzsākt mūsu kopējo draudzību, pilnveidot komunikācijas, sadarbošanās prasmes, iekļaut bērnus ar īpašām vajadzībām kopīgās aktivitātēs, veicināt arī pedagogu saliedēšanos, jo pašlaik mēs vēl viens otru kolektīvu īsti neesam iepazinuši, taču vēlamies to darīt. 

Savukārt, Palsmanes pamatskolas projekta aktivitātes, galvenokārt stiprinās pašpārvaldi, kā organizāciju skolā, palīdzēs jaunajiem pašpārvaldes dalībniekiem iekļauties komandā, bet esošajiem, sniegs pārliecību par savām spējām, projektu, pasākumu un aktivitāšu plānošanā un realizēšanā. Radošās telpas’’ Ideju seifs” iekārtošanas procesā, tiks stiprināta sadarbība ar skolas skolēniem, skolas padomi un pedagogiem skolas vides uzlabošanā.

 “Izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstības programmas “Kontakts” iniciatīvu projektu īstenošana Smiltenes novada izglītības iestādēs”, Nr. Nr. VP2023/3-6, īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2023.-2025. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 

Informāciju sagatavoja Smiltenes novada jaunatnes darbiniece Justīne Buliņa-Pinka