2023. gada 10. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jaunais mācību gads Palsmanes pamatskolā

Mācīt un audzināt bērnu ir tāpat, kā zemē iesēt nezināmas puķes sēklu un, rūpējoties par to, gaidīt uzdīgstam, sakuplojam un raisām ziedu pumpurus. Kāda būs zieda krāsa, smarža… Tās ir brīnuma gaidas. Kā saskatīt un atrast bērna spējas un talantu, kā virzīt viņa intereses un aizraušanos, kā palīdzēt viņam uzplaukt brīnumainā ziedā? Tie ir jautājumi, uz kuriem Palsmanes pamatskolas pedagogi meklē un rod atbildi ikdienas darbā.

Šis mācību gads skolas dzīvē ienes dažādas izmaiņas un izaicinājumus. Kompetencēs balstīts mācību saturs 1, 4, 7. klasē, drošības pasākumu ievērošana mācību procesa organizācijā Covid -19 izplatības laikā.  Lai pēc iespējas mazinātu skolēnu un skolas darbinieku inficēšanās riskus, ir noteikta atšķirīga mācību darba organizācija nekā līdz šim.

Pats būtiskākais – visi mācīsimies klātienē. Tas, protams, katram uzliek arī savu pienākumu – uz skolu ierasties tikai veseliem, rūpēties par higiēnas prasību ievērošanu, distancēšanos.

Skolēnu ierašanās skolā.

Skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu nokļūšanai no mājām uz skolu un atpakaļ, tiek nodrošināti vairāki skolas autobusa reisi. Ierodoties skolā, dodoties mājās un stundu starpbrīžos izmanto divas ieejas durvis, kuras ir katrā ēkā.

Mācību darba organizācija.

Mācību process organizēts 2 ēkās.

1-4. klasēm mācības notiek internāta ēkā, 5-9.klasei skolas ēkā.

  • 1. klases skolēniem nodrošināta atsevišķa ieeja, ģērbtuve, klase.
  • Starpbrīži tiek organizēti dažādos laikos pēc skolotāju sastādīta grafika.

 Lai mazinātu skolēnu plūsmu:

  • tiek veidotas blokstundas,
  • ir izstrādāti dažādi starpbrīžu laiki,
  • sporta stundas ( ja laika apstākļi atļauj) notiek ārā,
  • mūzikas stundas tiek organizētas kultūras namā.

Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana.

  • 1.–4. klašu skolēnu pusdienas tiek organizētas divās maiņās laikā no plkst. 11.10 līdz 12. 40
  • 5.–9. klašu skolēnu pusdienas tiek organizētas divās maiņās laikā no 12.10 līdz 12.45

Zinību dienas pasākums 1. septembrī plkst. 9.00 pulcēs visu klašu skolēnus skolas pagalmā, bet ierastā darba diena sāksies plkst. 8.00 strādājot klātienē. 2. septembris sporta aktivitāšu diena.

138 Palsmanes pamatskolas skolēni atkal ir ceļā no rudens uz pavasari. Sāksim attīt atkal vienu rudeni un paskatīsimies, kas tur ir iekšā. Kādam zili brīnumi, kādam sapņi un ieceres, bet visiem kopā nopietns darba cēliens. Lai mums visiem izdodas!

 

Skolas direktore D. Pērle