2023. gada 22. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jauna pieredze ārvalstīs

Smiltenes tehnikuma audzēkņi un darbinieki ir pateicīgi par skolas piedāvāto iespēju – paplašināt redzesloku un pilnveidot zināšanas ārzemēs. Maijā noslēdzās “Erasmus+” projekts “Mobilitāte – ceļš uz attīstību”, ar kura atbalstu jaunu pieredzi ārvalstīs guva 114 dalībnieki. Nesen skolas projekta vadītāja Inguna Avota noslēgusi jaunu mobilitātes projektu – “Atklājot iespējas”. Tas pavērs jaunas iespējas 104 projekta dalībniekiem.

“Pateicoties ietaupījumiem, ar projekta “Mobilitāte – ceļš uz attīstību” atbalstu mācīties uz ārzemēm aizbrauca vairāk jauniešu, nekā bija iecerēts sākumā,” informē Inguna Avota. “Patiess prieks par tiem otrā kursa jauniešiem, kuri, guvuši pirmo prakses pieredzi ārzemju uzņēmumos, jau izteikuši vēlmi doties uz skolas sadarbības partneru uzņēmumiem ārzemēs arī profesionālās kvalifikācijas praksē pēc trešā kursa.

Ar minētā projekta atbalstu zināšanas  Itālijā, Grieķijā, Francijā, Portugālē, Īrijā, Maltā, Spānijā, Francijā papildināja ne vien skolēni, bet arī skolotāji, skolas absolventi, pavadošās personas Alsviķu struktūrvienības audzēkņiem ar speciālām vajadzībām un pirmoreiz – skolas sadarbības partneri no bērnudārza “Pīlādzītis”. Darām visu iespējamo, lai praksē uz ārzemēm tiktu tie cilvēki, kuriem izraušanās no ikdienas un ārpus komforta zonas nepieciešama visvairāk,” stāsta Inguna Avota. “Guvuši jaunus iespaidus, uzzinājuši daudz jauna, redzējuši, kā mācās un strādā viņu izvēlētās profesijas pārstāvji citās zemēs, viņi parasti gūst jaunu motivāciju ar lielāku atdevi turpināt Latvijā iesākto.

Jaunā pieredze Smiltenes tehnikumam arī palīdz augt kā skolai. Turpmāk daudz lielāku vērību pievērsīsim pieaugušo izglītībai. Šajā ziņā ļoti iedvesmoja Īrijā redzētais. Tur profesionālās izglītības centrs ir noslogots no agra rīta līdz vēlam vakaram un skola ļoti plašā klāstā piedāvā dažādas izglītības programmas pieaugušajiem.

Smiltenes tehnikuma audzēkņi, kuri aizbrauc mācīties uz ārzemēm, zināmā mērā ir arī kā vēstneši – par skolu uzzina visā Eiropā, un aizvien pieprasītāki kļūst dažādi mācību moduļi viesskolēniem. Smiltenes tehnikumam ir izcila materiālā bāze – kāpēc to neizmantot? Ir patiess prieks un gandarījums, redzot, ka viesskolēni mājās aizbrauc pateicīgi par jauno pieredzi, sakot daudz labu vārdu par skolas modernajām iekārtām, skolotāju un audzēkņu viesmīlību, un daudzpusīgajām zināšanām. Tātad vairs nav tā, ka tikai mēs dodamies mācīties uz ārzemēm. Arī mums pieredze un zināšanas, kuras labprāt brauc apgūt cilvēki no citām valstīm.”

Interese par projektiem tikai pieaug

“Interese par “Erasmus+” mobilitātes projektu piedāvātajām iespējām ir ļoti liela. Lai tiktu uz ārzemēm, ir arī zināmi nosacījumi, kas rosina jauniešus uzlabot sekmes, rūpēties par to, lai nav neattaisnotu mācību stundu kavējumu. Tie ir tādi pozitīvi, motivējoši faktori, par kuriem audzēkņi pēc skolas beigšanas bieži saka paldies.

Līdz ar jauno mobilitātes projektu “Atklājot iespējas”, skolai klāt nākuši vairāki jauni sadarbības partneri Spānijā, Austrijā, Vācijā un Kiprā. Mācīties uz Vāciju un Austriju varēs braukt nākamie celtniecības un ceļu būves mašīnu mehāniķi, kā arī automehāniķi. Savukārt jaunais sadarbības partneris Kiprā piedāvā labas izaugsmes un profesionālās pilnveides iespējas Alsviķu struktūrvienības audzēkņiem ar speciālām vajadzībām,” stāsta Inguna Avota, kura rūpējas arī par to, lai jaunieši, kas aizbraukuši uz ārzemēm, tur justos droši, komfortabli, apmierināti ar prakses un dzīvesvietu.

Smiltenes tehnikums arī jaunā projekta ietvaros turpinās sadarboties ar iepriekšējā projekta sadarbības partneriem Itālijā, Grieķijā, Francijā, Portugālē, Īrijā, Maltā, Spānijā un Francijā, kas nodrošina labas prakses vietas, iespēju strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, iepazīt citu valstu kultūru un dzīvesveidu visu specialitāšu audzēkņiem.

Teksts: Baiba Vahere,

foto: no Ingunas Avotas personiskā arhīva pieejamas šeit.