2022. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izstrādāts digitālais metodoloģiskais materiāls tiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem

Kad gada beigās jāatskatās uz labajiem darbiem, kas paveikti, Raunas jauniešu centrs Pagrabiņš var minēt iesaistīšanos jaunu metožu meklēšanā un attīstīšanā sadarbojoties pieaugušajiem un jauniešiem starptautiskajā Erasmus+ programmas projektā the Key to Connection, kas ilga vairāk nekā divus gadus un noslēgsies reizē ar 2021.gadu.

 

Projektā sadarbojās dejas jomas pārstāvji, jaunatnes darbinieki – neformālās izglītības eksperti no Bulgārijas, Grieķijas, Latvijas, Polijas un jaunieši, lai rastu jaunas kinestētiskās mācīšanās metodes darbā ar jauniešiem. Kinestētiskā mācīšanās jeb mācīšanās caur kustību nenoliedzami ir nozīmīga personības pilnveidošanās daļa, kas ļauj sevi labāk iepazīt un atklāj saikni starp fizisko ķermeni, prātu un sajūtu.  Divu gadu ilgajā procesā notika meistarklases, laboratorijas, semināri gan ekspertu lokā, gan kopā ar jauniešiem. Raunas pamatskola atbalstīja projektu, palīdzot Jauniešu centram Pagrabiņš saorganizēt jauniešu grupu un iekļaujot projekta aktivitātes savā ikdienas grafikā. Raunas pamatskola ir viena no tām progresīvajām skolām, kas meklē ceļus, kā neformālā izglītība var atbalstīt formālo, palīdzot jauniešiem iepazīt sevi saistībā ar pasauli un pieaugt.

Kāpēc projektā tika meklētas metodes tieši kinestēstiskajam mācīšanās procesam? Lūk, daži no iemesliem:

  • Mācīšanās caur kustību izkopj kinestētisko maņu – dēvētu arī par muskuļu atmiņu. Ķermenis zina ļoti daudz un nepelnīti jau gadsimtiem mēs pietiekoši to nenovērtējam, necienām un neuzticamies tam. Ķermenis ir tas, kurš mūs informē ne tikai par ķermeņa daļu atrašanās vietu, to lielumu, attālumu vienai no otras, par līdzsvaru, svaru, gravitāti. Ķermenim ir arī sava laika izjūta. Tas pielāgo ritmu un ātrumu mūsu refleksiem, organizē kustības tā, lai tām ir dabīgs plūdums un maksimāla efektivitāte. Šķiet pašsaprotami, vai ne? Un neapzināti. Tikai apzinoties ķermeni un kustību mēs varam mācīties un izmantot tā potenciālu. Kinestētiskā mācīšanās aicina mūs uzticēties savam ķermenim, kurš zina un prātam, kurš ļauj šīs zināšanas apzināties;
  • Ir atklāts, ka 70% no mūsu komunikācijas ir neverbāla. Kustība ļauj mums komunicēt, neskatoties uz kultūras, sociālo slāņu vai fizisko dotumu atšķirībām. Tā ir visdemokrātiskākā valoda. Atliek vien klausīties, novērot un atbildēt;
  • Kinestētiskā mācīšanās ir interaktīvs process, kurā skolotājs un skolēns sadarbojas, lai gūtu mācīšanās rezultātus. Skolotājs nav autoritatīva persona, kam skolēns klausa un seko bez ierunām. Skolotājs drīzāk ir, kā ceļa biedrs, kas rada apstākļus skolēnam, lai pieredzētu, mācītos no sava ķermeņa kustības un tad -caur sarunām nonāktu pie mācīšanās rezultāta;
  • Fizisko un psiholoģisko robežu paplašināšana dod pašapziņu, turklāt šīs robežas paplašinās itkā rotaļājoties, piedzīvojot aizraujošus mirkļus kas vieno ar grupas biedriem nevis šķeļ konkurencē;

Projekta dalībnieki eksperimentēja, radīja un testēja metodes ne vien klātienē, bet arī digitālajā pasaulē, kad to ietekmēja Covid 19 izraisītā pandēmija. Visas metodes, kā arī dokumentāciju par projekta norisi dalībnieki apkopoja vienā Digitālajā Metodoloģiskajā Materiālā, kas var kalpot kā rokasgrāmata tiem, kas strādā ar jauniešiem, tic, ka mācīšanās no kustības ir efektīvs pilnveidošanās veids un vēlas izmantot to savā darbā ar jauniešiem. Digitālais Metodoloģiskais Materiāls ietver sevī strukturētu nodarbību aprakstu ar nodarbības veidotāju piezīmēm un sagaidāmajiem mācīšanās rezultātiem; teorētisko materiālu par kinestētisko mācīšanos; aprakstus par kompetencēm, kādas apzināti pilnveidojām, attīstot metodes; informāciju par jauniešu mērķgrupām, ar kurām projekta dalībnieki sadarbojās un par projekta dalībniekiem.

Digitālais Metodoloģiskais Materiāls pieejams šeit. Šobrīd – angliski, bet Raunas jauniešu centrs plāno pilnveidot to latviski.

Mēs dodamies tālāk, turpinot meklēt, novērtēt un izkopt savstarpējās attiecības, ticot, ka tieši tā ir atslēga uz labāku pasauli.

Projekts the Key to Connection ir realizēts programmā Erasmus+: Youth in Action – key action 2, Strategic Partnership for exchange experiences.