2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izmaiņas pirmsskolas mācību saturā

No šā mācību gada Smiltenes vidusskolas pirmsskolas grupiņās tiek īstenots jaunais, kompetenču pieejā balstītais mācību saturs.

Septembrī skolā viesojās Valsts Izglītības satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola 2030) eksperte, Smiltenes vidusskolas koordinatore Sigita Tima, kura informēja skolotājus par 2019./2020. mācību gadā plānotajiem atbalsta pasākumiem pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā. Skolas pedagogi pastāstīja par šā mācību gada iecerēm, kas jau veiksmīgi tiek īstenotas gan savstarpējā sadarbībā, gan nodarbībās ar pašiem jaunākajiem, gan mācību stundās sākumskolas un visu pārējo klašu skolēniem.

Prioritāte – radošs, zinātkārs un dzīvespriecīgs bērns

 Pirmsskolas izglītības satura īstenošanas mērķis ir zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo veselīgi, droši un aktīvi, darbojas patstāvīgi un mācās ieinteresēti un ar prieku, gūstot pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un savstarpējo mijiedarbību tajā.
Šobrīd galvenās pārmaiņas pirmsskolā saistītas ar mācību saturu – kas tiks mācīts bērnam. Pirmsskolas izglītības obligātā satura pamats ir caurviju prasmes – kritiskā domāšana un problēmrisināšana, radošums, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un citas prasmes.
Smiltenes vidusskolas 8 pirmsskolas skolotājas divu gadu garumā mācījās plānot savu darbu tā, lai arī bērni būtu plānotāji, lai viņu pašreizējās intereses sakristu ar to, ko piedāvā skolotājas. Ar kursos un semināros gūtajām atziņām tiek iepazīstinātas arī pārējās audzinātājas un, kas svarīgi, arī auklītes. Grupās ir mainījies iekārtojums, viss pakārtots bērnu patstāvīgai darbībai.
Mūsu mērķis: aktīvs un darboties gribošs bērns. Vēlamies veicināt nevis bremzēt mūsu izglītojamo darba plānošanas prasmes, apziņu, ka daudzas lietas atkarīgas no viņiem pašiem. Tas liek mainīt pieaugušo domāšanu, vairāk sadarboties savā starpā, uzticēties bērnu varēšanai.

Pedagoģiskās darbības plānošana

Plānojot pedagoģisko darbību, mūsu uzdevums ir domāt par to, ko darīs bērni, nevis es kā skolotājs. Mācību gads tiek plānots pa mēnešiem. Tas ir laika periods, kuram izvirzām gan komplekso sasniedzamo rezultātu, gan sasniedzamos rezultātus pa mācību jomām. Pirmsskolā mainījusies terminoloģija. Kādreiz strādājām pa nedēļām, turpmāk darbu plānosim trijos posmos: aktualizācija, apjēgšana un refleksija, kuras beigās notiks temata izvērtējums.
Ļoti svarīgi ir noformulēt ziņu bērnam atbilstoši vecumposmam. Nevajadzētu atkārtot jau zināmo, bet tiekties uz jaunām zināšanām un prasmēm.

Vita Leite

[Best_Wordpress_Gallery id=”41″ gal_title=”Izmaiņas pirmsskolas mācību saturā”]