2023. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izlaidums zem ziedošām kastaņām…

Smiltenes vidusskolas 12.klašu izlaidums. Kā sirsnīgi dārza svētki ar ziedošām kastaņu svecēm, vasaras smaržu un prieku sirdī. Par lielo, kopīgi paveikto darbu un arī par to, ka, šis visu gaidītais pasākums, neraugoties uz ierobežojumiem, varēja notikt klātienē. Izlaidumam ar savu klātbūtni īpašu noskaņu dāvāja brīnišķīgie Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa – Egliena un Mārtiņš Egliens.

“Jūs, divpadsmitie, esat bijuši ļoti stipri,” absolventus uzrunāja Smiltenes vidusskolas direktore Ilze Vergina. “Staigājot no ēkas uz ēku, pacietīgi pieciešot visas ar būvniecību saistītās neērtības. Nu jau palicis vairs tikai solis un viss būs sakārtots! Ļoti gribētu, lai jums visiem paliktu sajūta, ka esat cēluši šo skolu kopā ar mums. Mans solījums joprojām ir spēkā: jūs būsiet tie, kuri jaunajā zālē dejos pirmo valsi!

Ar lielu prieku vēroju, kā jūs šajā laikā viens otru iedrošinājāt, palīdzējāt. Tagad zinu: jūs esat cilvēki, kas darīs visu iespējamo, lai savējos neatstātu nelaimē.

Ticu, ka jūs no šī sarežģītā laika sev līdzi paņemsiet vislabāko – spēku tikt pāri arī vislielākajām grūtībām.

Jūs vienmēr būsiet savējie, mūsējie!

Paldies audzinātājām Ilmai Reimanei un Signei Voverei, vecākiem un arī jums, absolventi, par visu, ko esat pienesuši šai skolai kā vērtību klāt! Jaunieši, mēs jums šodien ļoti vēlamies uzdāvināt spārnu sajūtu, apziņu, ka šajā dzīvē, neraugoties uz dažādiem šķēršļiem, viss ir iespējams! Taču laime nav tikai sasniegumi. Vissvarīgākais ir vienmēr saglabāt cilvēcību, būt pašam.”

“Tu vari būt par pašu dzelzi cietāks, un tomēr būsi nemanāms un sīks, ja nenostāsies tajā dzīves vietā, kur tu visvairāk esi vajadzīgs,” absolventus dzejnieka Ojāra Vācieša vārdiem uzrunāja skolotāja Ilma Reimane.

Paldies par sasniegumiem mācību darbā!

Izlaidumā Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa pateicības rakstus par izciliem sasniegumiem mācību darbā saņēma Marta Dūle un Kristaps Kažuro. Smiltenes novada domes stipendiju par augstiem mācību darba rezultātiem saņēma Elīza Daktere, Kārlis Jurgens, Kristaps Kažuro, Marta Rabāce, Kristīne Būce, Marta Dūle, Jānis Kubuliņš un Ance Marta Zvejniece. Latvijas simtgades stipendijas ieguvēja Smiltenes vidusskolā šajā mācību gadā – Marta Dūle. Skolas ilggadējās mecenātes Annas Zadiņas prēmiju šogad saņēma Kristaps Kažuro.

“Vajag priecāties un atrast iespējami vairāk lietu, kas sagādā prieku,” absolventiem vēlēja arī Latvijas Nacionālā teātra aktieri Dita Lūriņa un Mārtiņš Egliens. “Kaut vai par šo skaisto dienu, par sauli debesīs. Visi zina: būs jauni pārbaudījumi, grūtības. Kāds stāsies augstskolā, kāds sāks strādāt vai dibinās ģimeni. Bet viens ir skaidrs: jūs noteikti ar visiem izaicinājumiem tiksiet galā! Kā reiz teica viens gudrs cilvēks teica: “Dzīvei vajag izvirzīt lielus mērķus, jo pa lieliem mērķiem vieglāk trāpīt!

Dzejnieks Jānis Peters savā dzejā skaisti pateicis – būt gatavam izaugsmei, tikt izveidotam par vērtīgu māla trauku – tas ir liels gods! Vēlam, lai ikviens no jums piedzīvo šo brīnišķīgo sajūtu – kaut arī caur grūtībām un reizēm ciešanām, bet man ir izdevies kļūt par to, ko vēlos būt, vienlaikus nesot svētību citiem.  Pabeigt 12.klasi – tas jau nozīmē – spert lielu soli pretī tam, lai tā notiktu.”

Divpadsmito sveiciens

“Mēs, divpadsmitie, stāvam vienu soli pirms sliekšņa, aiz kura mūs sagaida līdz šim vēl neiepazīta pasaule,” skolasbiedru vārdā izlaidumā teica Marta Rabāce un Olafs Putrālis. “Mārtiņš Freimanis ir teicis: “Dzīve ir kā tāda normāla kalnu upe. Vienkārši ieliec savu laiviņu un brauc! Bez airiem.” “Kamēr mēs vēl esam šeit, pie savas skolas, vēlamies teikt lielu paldies skolai, kas mūs vienmēr ir virzījusi uz pareizā dzīves ceļa, lai mēs nenomaldītos… Skola ir bijusi mūsu otrās mājas, vieta, kur pavadījām savus priecīgos un dažreiz arī skumjos brīžus. Smēlāmies zināšanas, smējāmies un ieguvām draugus. Mūsu atmiņās palikuši daudzi notikumi un atgadījumi. Kādam tā ir stundu bastošana vai regulāra pirmo stundu kavēšana, kādam būvlaukums ar dīcošajām motoru skaņām. Vai tas, kā  stundās, novilcinot laiku, rosinājām skolotājus parunāties par dzīvi, lai izvairītos no mācībām. Protams, arī mācības, kur gan bez tām! Tika apmeklētas zinātnieku  naktis un izglītojošas ekskursijas. Klasesbiedrus saliedēja Aerobikas festivāls. Vienmēr atcerēsimies mūsu klases “mājdzīvnieku” – zirnekli Imantu. Stundas Zoom platformā, attālinātās mācības un sejas maskas. Taču pats svarīgākais, ka mēs šeit vienmēr jutāmies gaidīti. Mums vienmēr blakus bija skolotāji un audzinātājas, kuras atbalstīja. Pateicībā par atbalstu, atsaucību un ieguldīto darbu mēs skolai vēlamies košu, krāšņu rožu krūmu. Paldies par skaistajām atmiņām!”

Jaunieši kopā ar aktieriem piedalījās improvizētā ballītē, pateicībā uzgavilēja vecākiem un skolotājiem, kuri izlaidumā nevarēja būt klāt. Pēc tam visi kopā ar audzinātājām devās uz pēdējo audzināšana stundu un baudīja mūsu Inesītes sarūpētos kārumus.

Lai visiem absolventiem skaista vasara! Par viņiem noteikti vēl rakstīsim…

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Agnis Melderis