2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izlaidumi Smiltenes novada izglītības iestādēs 2022. gadā

9. klašu izlaidumi Smiltenes novada pašvaldībā

 

Izglītības iestāde Datums Laiks 

Vieta

Bilskas pamatskola 10.06.2022 15.00 Skolas aktu zāle
Blomes pamatskola 17.06.2022. 17.00 Blomes tautas nams
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 11.06.2022. 17:00 Apes estrāde, lietus gadījumā skolas aktu zāle
Grundzāles pamatskola 17.06.2022. 19.00 Grundzāles kultūras nams
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 18.06.2022. 17.00 Skolas aktu zāle
Palsmanes pamatskola 18.06.2022. 18.00 Palsmanes kultūras nams
Raunas pamatskola 17.06.2022. 17.00

 

19.00

Raunā: Pilsdrupu estrāde

 

Drustos: Skolas aktu zāle

Smiltenes novada speciālā pamatskola 13.06.2022. 15.00 Smiltenes novada speciālās pamatskolas telpās
Smiltenes vidusskola 11.06.2022. 14.00 Smiltenes vidusskolas zāle (Dakteru 27)
Variņu pamatskola 11.06.2022. 18.00 Skolas halle

 

12. klases izlaidums Smiltenes novada pašvaldībā

 

Izglītības iestāde Datums Laiks Vieta
Smiltenes vidusskola 04.06.2022. 13.00 Smiltenes vidusskolas zāle (Dakteru 27)

4. klases izlaidums Smiltenes novada pašvaldībā

 

Izglītības iestāde Datums Laiks Vieta
Launkalnes sākumskola 27.05.2022. 13.00 Skolas aktu zāle

6. klases izlaidums Smiltenes novada pašvaldībā

 

Izglītības iestāde Datums Laiks Vieta
Trapenes sākumskola 31. maijs 16.00 Skolas zāle vai laukums pie skolas

 

Profesionālās ievirzes skolu izlaidumi Smiltenes novada pašvaldībā

 

Izglītības iestāde Datums Laiks  Vieta
Gaujienas Mūzikas un mākslas skola 28.05.2022 17.00 “Gaismas”, Gaujienas pagasts
Smiltenes Mūzikas skola 20.05.2022. 18.00 Smiltenes Kultūras centrs
Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola 29.07.2022. 19.00 Smiltenes Kultūras centrs

 

Pirmsskolas grupu izlaidumi Smiltenes novada pašvaldībā

 

Izglītības iestāde Datums Laiks  Vieta
Apes PII ‘’Vāverīte 03.06.2022. 13.00 Iestādes aktu zāle 
Bilskas pamatskolas PI grupa 31.05.2022. 14.00 Skolas telpās
Blomes pamatskolas PI grupa 27.05.2022. 17.00 Skolas telpās
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas PI grupa 03.06.2022. 15.00 Skolas telpās
Gaujienas pamatskolas PI grupa 03.06.2022. 11.00 Skolas mūzikas klase
Grundzāles pamatskolas PI grupa 27.05.2022. 11.00 Grundzāles kultūras nama mazā zāle
Launkalnes sākumskolas PI grupa 31.05.2022. 14.00 Skolas aktu zāle
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas PI grupa 10.06.2022. 12.00 Skolas sporta zāle
Palsmanes PII 10.06.2022 14.00 Āra māja pie iestādes, lietus gadījumā iestādes telpās
Raunas pamatskolas PI grupa 31.05.2022 9.15 Iestādes pagalmā, lietus gadījumā iestādes zālē
Smiltenes pilsētas PII ‘’Pīlādzītis’’ 25.05.2022.

26.05.2022.

27.05.2022.

15.00

15.00

15.00

Iestādes mūzikas zāle

Iestādes mūzikas zāle

Iestādes mūzikas zāle

Smiltenes novada speciālās pamatskolas PI grupa 1.06.2022 13.00 Grupas telpā
Smiltenes vidusskolas PI grupa 27.05.2022

 

31.05.2022

31.05.2022.

15.00

 

15.00

9.00

Āra laukums, lietus gadījumā sporta zālē

Pirmsskolas zālē

Dārza iela 17

Trapenes sākumskolas PI grupa 26.05.2022. 16.00 Skolas aktu zāle
Variņu pamatskolas PI grupa 27.05.2022. 15.00 Grupas telpā