2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Izglītības vērtība nerodas prātā iekaļot faktus, bet gan vingrinot prātu domāt. /Alberts Einšeteins/

10. un 11. decembrī Smiltenes vidusskolas matemātikas skolotājas S.Pakule, M.Konstante, V.Rācene un S.Vovere sagatavoja matemātikas nodarbības visām 7. klasēm ar moto „Asini prātu”, tādējādi piedāvājot skolēniem vingrināt savu domāšanu un spriestspēju.
Skolēni tika sadalīti jauktās grupās. Grupas uzdevums bija „izceļot” dažādas matemātikas uzdevumu stacijas, katrā pavadot 10 minūtes un mēģinot veikt doto uzdevumu.

Skolēnu atziņas par pasākumu:

Matemātikas pasākums bija ļoti interesants un aizraujošs. Uzskatu, ka tas bija lietderīgs, jo mēs varējām sarunāties, iepazīties un strādāt kopā. Man vislabāk patika stacijas „Mežģis” un „Kubiks-rubiks”. /Dāniels, 7.c klase/

Pasākums bija interesants, ar savu pieeju, bet viss bija saistīts ar matemātiku. Šādā veidā skolēni apgūst, kur un kā pielieto matemātiku. Nākamreiz gribētu vēl vairāk staciju. /Ance Anita, 7.a klase/

Man ļoti patika, jo bija kaut kas citādāks nekā ikdienā. Man tas viss likās lietderīgi, jo tas trenēja mūsu loģisko domāšanu. Man vislabāk patika stacija „Mežģis”, jo tā man bija visinteresantākā. /Kristians, 7.b klase/

Matemātikas nodarbība bija ļoti interesanta, man ļoti patika. Uzskatu, ka tā bija lietderīga, jo tas man palīdzēja labāk saprast matemātiku. Man vislabāk patika pie tā galda, kur bija daudz interesantu lietu, ko atpiņķerēt. Nākamreiz es gribētu vairāk staciju, jo tad būtu vēl interesantāk. /Daniela Paula, 7.d klase/

Paldies matemātikas skolotājām par ieguldīto darbu uzdevumu veidošanā!

Smiltenes vidusskolas matemātikas metodiskās komisijas vadītāja un matemātikas skolotāja
Monta Konstante