2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

In Memoriam: Maija Logina

In Memoriam: Maija Logina

(15.06.1951 – 03.01.2022)

3.janvārī saņēmām sēru vēsti – mūžības ceļos devusies Smiltenes vidusskolas ilggadējā skolotāja Maija Logina.

Skolotājas dzimtā puse ir Liepna. Pabeigusi Liepnas vidusskolu, viņa devās studēt uz Liepājas Pedagoģisko institūtu (tagad – Liepājas Universitāte). 1974. gadā Maija Logina sāka darba gaitas Baltinavas vidusskolā, kur par sākumskolas skolotāju nostrādāja līdz 1986.gadam. Turpmāk viņas mājas bija Smiltenē, kur izauga arī abi skolotājas bērni. 1986. gada rudenī Maija sāka strādāt Smiltenes vidusskolā, bet no 2004. gada līdz pat aiziešanai pensijā 2016.gadā viņas darba vieta bija Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola, kur dinamiskā darbā tika apvienots sākumskolas skolotājas aicinājums ar arodbiedrības vadītājas pienākumiem.

Maija Logina bija bērnu un viņu vecāku ļoti mīlēta un cienīta skolotāja. Kolēģi augstu novērtēja skolotājas prasmi savos skolēnos ieaudzināt cieņpilnu attieksmi pret ikvienu cilvēku, labestību un sirdsgudrību, kas kopā ar labām zināšanām, viņiem bija vērtīga ceļamaize turpmākajā izaugsmē. Bērni vienmēr atcerēsies pārdomātos pasākumus un klases ekskursijas kopā ar skolotāju.

Ar lielu ieinteresētību Maija Logina kā arodbiedrības līdere darbojās skolotāju un skolēnu darba vides uzlabošanā. Tāpat jāsaka liels paldies par viņas ieguldījumu kolektīva saliedēšanā. Maija vienmēr bija ļoti izpalīdzīga un dāsna. Ar viņas gādību rīkotie sirsnīgie pasākumi, izbraukumi, mazie svētki, lai kopā atzīmētu kolēģu dzīvē nozīmīgus notikumus, – tas viss sildīja sirdi un rosināja piederības izjūtu kolektīvam. Saikni ar to Maija saglabāja līdz pat aiziešanai mūžībā.

Skolotājas dzīvē ļoti svarīga bija ģimene un rūpes par savējiem. Viņas vaļasprieks bija ceļošana kopā ar saviem vistuvākajiem. Aizejot pensijā, Maija daudz laika pavadīja ģimenes dārziņā. Ar tajā izaudzēto viņa labprāt dalījās ar kolēģiem, vēl pagājušajā rudenī rādīja fotoattēlus ar dārzā uzplaukušajām dālijām.

Pie skolas ņipri aug Maijas un viņas pēdējās audzināmās klases stādītie ozoliņi. Cilvēks ir aizgājis, bet aiz viņa palikusi mīlestība un gaišas atmiņas, kurās sildīsimies vēl ilgi.

                                          Visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem!

Kolēģi Smiltenes vidusskolā