2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Ieskaties draugam acīs un pamani to ko ikdienā neievēro

Laikā, kad daba mostas pēc garā ziemas miega, kad saule spīd spožāk, manāma gājputnu atgriešanās un gaisā virmo nojausma par pavasara klātbūtni, jo vairāk rodas vēlme doties dabā saklausīt strauta čalas un sadzirdēt putnu balsis.

Arī Smiltenes PPII ”Pīlādzītis” pagalmā ir dzirdamas priecīgas bērnu čalas un  novērojama pavasarīga rosība. Mazie pīlādzēni aktīvi sporto svaigā gaisā un izbauda dažādas sportiskas aktivitātes. Skrienot, lecot un pārvarot dažādus šķēršļus, pilnveido savas fiziskās prasmes.

Grupās bērni šajā mēnesī ir apguvuši vismaz 3 latviešu tautas rotaļas, kuras izspēlējot gūst gan kustību, gan kopā būšanas prieku.

Pastaigu laikā ir iespēja vērot puķu dobes, kurās ir manāmi pirmie sniegpulkstenīši un krāsaini krokusi. Atgriežoties grupās, bērniem ir iespēja atspoguļot dabā redzēto savos radošajos darbos.

Visās grupās logu palodzes nu ir pārvērtušās par zaļajiem ”mini dārziņiem”, kuros bērni veic pētniecisko darbību. Vēro, pieraksta, izdara secinājumus un dalās savā pieredzē.

Visas grupiņas darbojas aktīvi, bet trijās sagatavošanas grupās notiek intensīvs mācību darbs dažādās mācību jomās. Bērni pilnveido un nostiprina savas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras turpmāk būs nepieciešamas uzsākot skolas gaitas.

Lai veicinātu pašvadītu mācīšanos, bērni aktīvi iesaistās mācību procesā, izvēloties viņiem interesējošas tēmas.

Tā arī Zilonēnos izvirzot lielās mēneša tēmas, esam ielūkojušies gan, kā sarindojušās planētas Visumā, gan, kas notiek uz katras no tām. Izzinājām, pētījām informāciju enciklopēdijās, gatavojām kopīgas spēles, zīmējām un veidojām. Interesanti bija uzzināt par to, kas notiek uz trešās Saules sistēmas planētas-Zemes, uz kuras dzīvojam mēs. Uzzinājām par kontinentiem un to dažādību. Priecē  tas, ka bērni saprot, cik daudz informācijas sniedz grāmata un ļoti labprāt pašvadīti meklē un izzina, ko jaunu un nezināmu.

Sagatavošanas grupas bērniem patiešām ir daudz jautājumu, kāpēc? Kad bērniem uzdevu jautājumu ”Ko jūs vēlētos jaunu uzzināt?” viņi atbildēja ar pretjautājumu ”Kā tas ir, ka citos kontinentos cilvēki izskatās savādāk?”

Tā nu izvēloties marta mēneša tēmu, norunājām, ka sāksim ar sevi un saviem tuvajiem cilvēkiem ģimenē. Kārtīgi aplūkosim sevi, draugus, ģimenes locekļus un vingrināsimies raksturot tos, ievērosim sīkas detaļas, atšķirības, kā arī, vai izdevās uzzināt, ko jaunu veicot pētījumus,  mēģināsim par to pastāstīt draugiem savu darbu prezentācijās. Interesantas atklāsmes atklājās pētot sevi un cilvēkus mums apkārt.

Sevis izpētīšana, lūkojoties spogulī, gan pašiem, gan ar draugiem izvērtās pozitīvi emocionāli jautra, smaidot, esot nopietniem un rādot dažādas mīmikas. Pētījumu uzsākām grupā uzzīmējot savu portretu, kuru redzējām spogulī, turpinājums sekoja mājās, kur bērniem bija uzdevums pieklājīgi uzrunāt vecākus, brāļus un māsas, apsēsties vienviet, lai varētu novērot un uzzīmēt redzēto, zem portreta uzrakstot vārdu. Atgriežoties grupā, bērni dalījās piedzīvotajā. Kādam ,bija atklājums, ka manam tētim ir bārda, citam mammas matu krāsa, vai, ka vienā ģimenē ir novērojamas dažādas acu krāsas. Interesanti bērniem bija sarunāt grupā, kuru draugu vēlas vērot un uzgleznot. Tā nu esam ieguvuši pašu radītus dažādus portretus, uzgleznojot sevi, draugus, ģimenes locekļus, pēc bērnu vēlmēm arī audzinātāju un auklīti. Zilonēniem ļoti patīk darbs ar krāsām, it sevišķi to sajaukšana, pamatkrāsu atvasināšana. Tā arī uzzinājām, kā iegūt sejas toni un attiecīgo acu krāsu. Šīs tēmas ietvaros papildinājām vārdu krājumu ar īpašības vārdiem, izmantojot tos lasītprasmes un rakstītprasmes apguvei.

Savukārt veicot pētījumu, cik tad šobrīd patiesībā esam lieli, bērni, sadaloties komandās, izvēlējās vienu draugu uzaicināt nogulties uz grīdas, uz kuras uzklāja  baltu tapeti un, apzīmējot bērnu, ieguva ķermeņa siluetu, kuru attiecīgi komanda kopīgi aizpildīja ar krāsām, iezīmējot ķermeņa detaļas un apģērbu, kā arī vingrinājās šo  siluetu izmērīt ar neordinārām mērvienībām, mērījumus pierakstot.

Interesants pētījums ir izdevies, vērojot un izzinot vecāku rokrakstus. Tie ir tik dažādi un atšķirīgi vienā ģimenē. Burtus, taču mācamies rakstīt visi vienādus! Bērni uzrakstīja latviešu tautas dziesmu par darbu un vecāki to pašu t.dz. savā rokrakstā. Salīdzināja tos, attēloja zīmējumā t.dz. teikto.

Tātad mēs izdarām secinājumus, ka  esam līdzīgi un tomēr atšķirīgi gan izskatā, gan domās, darbos un pat pēc rokraksta.

Zinot to, cik Zilonēni ir zinātkāri, ticu, ka izaugot lieliem, noteikti būs iespēja aplūkot un novērot, kā arī iepazīt cilvēkus citos kontinentos, dodoties ekskursijās, vai kā citādāk un pārliecināties par grāmatās uzzināto.

Savus rītus ikdienā iesākam ar vērojumu dabā, cenšamies pamanīt pārmaiņas tajā un izprast to sakarības.  Kādu rītu, kāds no bērniem teica, ka jau sajūt pavasara smaržu. Domāju, ka pavasaris arvien vairāk mums apkārt ir jūtams un prieks par to ir neizmērojams.

Tā arī priecājoties par tā iestāšanos šajā mēnesī Zilonēnu grupiņas bērni ir prieku radījuši gan sev, gan savam,, Pīlādzītim” uzstādot jaunus putnu būrīšus bērnudārza  bērzos, kurus kopīgi ar saviem grupas vecākiem, izgatavojām pagājušajā mācību gadā, piedaloties radošajā darbnīcā. Esam lepni par to! Tā nu putni ir ieguvuši jaunas mājvietas un mums būs lieliska iespēja vērot viņu  kuplo pulciņu, jo vairāk.

Vēlot siltu, saulainu, košu, priecīgiem notikumiem bagātu pavasari visiem!

                                       

 Smiltenes PII ”Pīlādzītis” pirmsskolas skolotāja Inese Skudriņa.