2022. gada 25. jūn.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Iesildīšanās lielākām sacensībām

Jau daudzus gadus projektā “Miksike” tiek organizētas matemātiķu sacensības ātrrēķināšanā. Šobrīd noslēgušās Smiltenes novada galvas rēķinu sacensības “Rēķini galvā”. Lai gan šajās sacensībās tika aicinātas piedalīties visas novada skolas, atsaucība bija no Launkalnes sākumskolas, Palsmanes pamatskolas un Smiltenes vidusskolas. Nedēļas laikā 443 skolēni pārbaudīja savas spējas.

1.-3.klašu grupā startēja 149 dalībnieki. Pirmo vietu izcīnīja Henrijs Muraška (3.c klase, skolotāja Maija Cinkus), bet otro – Katrīna Rozīte (3.d klase, skolotāja Maija Cinkus) no Smiltenes vidusskolas. Ļoti liels prieks par šajās sacensībās vēl nebijušu uzvarētāju – Launkalnes sākumskolas 3. klases skolnieci Silviju Knopi. Viņas skolotāja ir Elga Krilova.

113 dalībnieki rādīja savu prasmi matemātisko darbību veikšanā galvā 4.-6. klašu grupā. Šeit  pārsteigumu nav. Uzvarētāji ir iepriekšējo gadu Latvijas sacensību dalībnieki Smiltenes vidusskolas 4. klases skolēni Mārcis Kuprišs, Pauls Grabovskis un Krista Dance. Viņu skolotāja ir Inta Purgale.

Mēs jau zinām, ka mazotnē zēni un meitenes vienādi efektīvi tiek galā ar vienkāršiem, tipveida uzdevumiem. Matemātiskās spējas zēniem parādās aptuveni 12 gadu vecumā, kad viņiem ātrā tempā attīstās telpiskā domāšana. Viņiem ir vieglāk tikt galā un izprast priekšmetu neredzamo daļu. Tā kā telpiskās domāšanas attīstība kļūst pamanāma tikai pusaudžu gados, iespējams, iemesls ir bērna atrašanās vidē, kur viņam vairāk tiek sniegtas iespējas to attīstīt, vai arī viņa specifiskajā hormonālajā sistēmā. Iespējams, tieši uz stereotipiem balstītie uzskati, ka zēni biežāk ir matemātiķi, vecāki viņiem nodrošina tādas iespējas, kuru dēļ puikām arī attīstās šīs spējas. Taču meitenes retāk tiek virzītas tādām nodarbēm, kas attīsta matemātisko domāšanu, tādēļ Smiltenes novada Galvas rēķinu sacensībās 7.- 9.klašu un 10.-12.klašu vecuma grupās rezultāti tiek uzskaitīti atsevišķās dzimumu grupās.

7.- 9.klašu zēnu konkurencē 1. vieta Emīlam Kalniņam no 9.a klases (skolotāja Sandra Pakule), 2.vieta Nikam Salmiņam no 8.b klases (skolotāja Vera Rācene) un 3.vieta Andim Gulbim no 7.b klases (skolotāja Vera Rācene). Savukārt meiteņu grupā uzvarētājas devītklasnieces – Līga Receba (1. vieta), Anna Rubene (2. vieta), Diāna Ģērmane (3. vieta). Visu meiteņu skolotāja Sandra Pakule.

Tā kā mūsu novadā ir tikai viena vidusskola, tad saprotams, ka savā starpā par uzvaru cīnījās Smiltenes vidusskolas skolēni. Daudziem no viņiem šī nebija pirmā sacensību pieredze. 10. – 12. klašu grupā zēniem nepārspēts Tomass Ozols (12.a), viņam seko Arvīds Bāliņš (11.b) un Dinārs Cerbulis (12.a). Visiem šiem jauniešiem matemātikas skolotāja ir Sandra Pakule. Savukārt šajā pašā vecuma meiteņu grupā 1.vieta Kristīnei Būcei (10.b klase), kuras skolotāja ir  Signe Vovere, 2. vieta skolotājas Daces Ciekures skolniecei Beātei Velpei (12.b klase) un 3. vieta Karīnai Brencei no  12.a klases (skolotāja Sandra Pakule).

Vienas sacensības beigušās, bet sākas nākošās. Jāgatavojas Latvijas sacensību 3 etapiem:

I etaps. No 3.decembra līdz 22. decembrim (statiskais triatlons 1).

II etaps. No 7. janvāra līdz 27. janvārim (labvēlīgais triatlons).

III etaps. No 28. janvāra līdz 17. februārim (statiskais triatlons 2).

Tad 22. martā notiks Latvijas spēcīgāko rēķinātāju klātienes sacensības pieccīņā Rīgā. Cerēsim, ka mūsu novads tiks pārstāvēts daudzskaitlīgi un kvalitatīvi!

Projekta koordinatore un novada sacensību organizatore Vita Leite