2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Ieprogrammē veiksmei un panākumiem

Mūsdienu ikdienas dzīve vairs nav iedomājama bez interneta tehnoloģijām (IT). Zināšanas tajās svarīgas ne vien tiem, kas plāno IT padziļināti apgūt augstskolā, bet ikvienam. Tāpēc vairāki Smiltenes vidusskolas audzēkņi arī šajā mācību gadā ārpus stundām apmeklēja IT programmētāju skolu Vidzemes Augstskolā.

“Jaunieši tajās padziļināti apguva programmēšanu, datora uzbūvi, uzzināja daudz jauna par virtuālo realitāti,” vērtīgākos ieguvumus min Smiltenes vidusskolas fizikas un programmēšanas skolotājs Andrejs Miķis, kurš kopā ar jauniešiem brauca uz IT programmēšanas skolu Valmierā un pēc tam jauniegūto pieredzi ar viņiem pārrunāja skolā. “Noslēgumā bija arī eksāmens – vairāk jau tāpēc, lai skolēniem palīdzētu apzināties savas stiprās puses un jomas, kurās vēl jāpiestrādā, lai nopelnītu labāku vērtējumu.”

Skolēni: “Bija interesanti un vērtīgi!”

“IT programmētāju skolas nodarbībās ieguvu dziļāku izpratni par loģiskajām shēmām un programmēšanas valodu Java,” atzīst 11.b klases skolnieks Kaspars Pakulis. “Nodarbības bija ļoti atšķirīgas. Dažreiz gribējās uzzināt par attiecīgo tematu vairāk, bet jaunieši, kas šo skolu apmeklē, ir ar atšķirīgu iepriekšējo sagatavotības līmeni.
Ja skola piedāvās braukt nākamajā mācību gadā atkal, neatteikšos. Vienīgi gribētos, lai nodarbības būtu iepriekšējā kursa turpinājums, nevis, lai atkal sākam visu no sākuma.”
12.b klases skolnieks Edmunds Zālītis IT programmēšanas skolu uzskata par labu iespēju pielietot praktiski skolā iegūtās pamatzināšanas. “Iespējams, daudz no Valmierā apgūtā vajadzēs mācīties arī pirmajā kursā augstskolā. Tāpēc šos braucienus uzskatu par ļoti vērtīgiem.” Edmundam īpaši interesanta šķitusi nodarbība par datora uzbūvi. Daudz ko no tā biju jau apguvis, strādājot ar savu datoru. Bet citi, kuri ko tādu darīja pirmoreiz, patiešām uzzināja daudz jauna.”
“IT programmēšanas skolā nostiprināju zināšanas par programmēšanu. Tā kā ar to nodarbojos arī brīvajā laikā, tad īpašu pārsteigumu nebija. Taču jauniešiem, kuri līdz šim ar IT programmēšanu nenodarbojās, tā bija ļoti vērtīga pieredze,” uzskata 11.b klases skolnieks Arvīds Bāliņš. “Man, tāpat Edmundam, visvairāk patika nodarbība par datora uzbūvi. Nākamajā gadā labprāt vairāk apgūtu elektroniku.”

Ciemošanās IT uzņēmumā, pašu veidots kabeļtīkls

12.b skolnieks Emīls Vizulis vēlas studēt Rīgas tehniskajā universitātē, tāpēc IT programmēšanas skolu uzskata par vērtīgu pieredzi ceļā uz savu nākotnes profesiju.”
Emīla klasesbiedrene Elisa Laganovska studēs ķīmiju, taču IT programmēšanas skolu apmeklējusi, lai pilnveidotu zināšanas IT jomā, kas, viņasprāt, mūsdienās svarīgas visās nozarēs. Elisai visinteresantākā šķitusi nodarbība par datora uzbūvi. “Jaucām laukā datorus, pēc tam pētījām…”
“Man patīk! Jauna informācija, interesantas nodarbes! Var nostiprināt jau esošās zināšanas, uzzināt daudz jauna un saprast, kas vēl jāmācās, lai pilnvērtīgi strādātu IT jomā,” savu viedokli pauž 10.a klases skolnieks Kārlis Jurgens. “Visinteresantākā bija nodarbība, kurā paši varējām izveidot interneta kabeļtīklu.”
11.b klases skolnieci Elīnu Butku visvairāk uzrunājušas virtuālajai skolai veltītās nodarbības. “Pēc tam visi devāmies uz IT uzņēmumu “Wunders”, kur strādā Smiltenes vidusskolas absolvents Jānis Bebrītis. Manuprāt, tā ir ideāla darba vieta programmētājam. Ļoti uzrunāja draudzīgā un mājīgā atmosfēra, visi darbinieki – ļoti laipni.”
10.a klases skolniece Agnese Brolīte apmeklējusi visas IT programmēšanas skolas nodarbībās, uz kurām Smiltenes vidusskolas skolēni šogad braukuši. “Uzzināju daudz jauna, bija ļoti interesanti. Visvairāk man patika virtuālās realitātes skola. Spēlējām dažādas spēlītes un uzzinājām, kā tās top. Ļoti vērtīga bija arī viesošanās uzņēmumā “Wunder”. Šobrīd vēl nezinu, ko darīšu pēc skolas beigšanas. Visvairāk interesē militārā joma, bet patīk arī programmēšana. Tā kā militārajā jomā vajadzīgi arī datorspeciālisti, varbūt varēšu apvienot abas intereses.”

Joma, kurā jāmācās visu mūžu…

Andrejs Miķis nākamajā mācību gadā iecerējis arī Smiltenes vidusskolā atkal pulcināt kopā jauniešus, kurus interesē IT tehnoloģijas un programmēšana. Kopš viņš strādā Smiltenē, ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem šāds pulciņš vienmēr bijis. “Lēni un pamatīgi atkārtosim būtiskāko un iesim dziļumā.”
IT jomā viss mainās ļoti strauji. Tāpēc, lai skolēnus iepazīstinātu ar jaunāko informāciju, skolotājs visu laiku mācās arī pats.
Kad pirms daudziem gadiem parādījusies iespēja braukt uz datorapmācības kursiem, viņš uzreiz pieteicies, jo ļoti gribējis mācīt skolā datorzinības.
Pirmās, padziļinātās zināšanas par datortīkliem Andrejs Miķis ieguvis izcilā Ogres ģimnāzijas skolotāja, IT izglītības ekspertu konferences “LatSTE” (Latvijas skolu tehnoloģiju ekspozīcijas) dibinātāja Tāļa Bērča organizētajos pasākumos, kurus apmeklējuši skolotāji un IT entuziasti no visas Latvijas. “Divus gadus apmeklēju “CISCO” akadēmiju Latvijā. Tas deva stabilas, pamatīgas akadēmiskās zināšanas. “CISCO” ir pasaules līderis interneta tīklu veidošanā. Ļoti vērtīgas bija arī “MikroTic” organizētās apmācības. “MikroTic” ir viens no lielākajiem datortīkla aprīkojuma ražotājiem Latvijā, kas darbojas pasaules mērogā. Arī mūsu skolā ir “MikroTic” ierīces.
Bet tā pa īstam jau mācās tikai strādājot.” Ar Andreja Miķa gādību Smiltenes vidusskolā, bibliotēkā un Smiltenes novada domē izveidota moderna IT infrastruktūra. Ievērības cienīgi ir arī skolotāja IT projekti Latvijas Izglītības informatizācijas sistēmā. Andrejs Miķis izstrādājis dažādas programmas interaktīvai mācību priekšmetu apguvei.
2012.gadā skolotājs par izcilu ieguldījumu IT izglītībā, moderno tehnoloģiju rīku izmantošanu mācību procesā, inovatīvo metožu ieviešanu mācību priekšmetu apguvē un skolēnu motivēšanu apgūt informātikas zinības saņēma Baltijas tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” dibināto Tāļa Bērča piemiņas balvu. 2017. gadā Andrejam Miķim piešķīra Smiltenes novada gada balvu izglītībā.
Ja skolotājam vēlreiz dotu iespēju atgriezties laikā, kad viņš izvēlējās savu nākotnes profesiju, tā noteikti, tāpat kā toreiz, būtu fizika. “Datorzinātnes var viegli piemācīties klāt, fiziku tā nevarētu.”
Pēc “CISCO” akadēmijas beigšanas Andrejs Miķis izveidojis apmācības kursu arī Smiltenes vidusskolā. Skolotājs ar lielu lepnumu stāsta, ka daudzi skolēni, kuri to apmeklējuši, tagad ir augstas raudzes speciālisti atpazīstamos Latvijas un starptautiskos uzņēmumos.
“Kļūt par labu datorspeciālistu nav vienkārši. Jāzina fizika, elektronika, datoru uzbūve, tīkli un programmēšana. Taču jaunieši, kas šajās jomās orientējas, paveras ļoti plašas iespējas nākotnē un darbs atrodas jau pirmajos kursos.”
Vasarā Andrejs Miķis visiem skolēniem novēl labi atpūsties. Viņa paša sirdslieta ir biškopība. Šogad bites kā trakas spieto. Tāpēc, kamēr skolēni bauda vasaras brīvlaiku, jāliek pie darba bites…

Teksts: Baiba Vahere