2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskolas skolotājs Māris Stabiņš – 3 labāko 2020.gada sporta pedagogu vidū Latvijā

Grundzāles pamatskolas skolotājs Māris Stabiņš ir saņēmis Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu fizisko aktivitāšu popularizēšanā un teicamu sniegumu konkursā “Gada sporta pedagogs 2020”.

Skolas direktore V.Elstiņa, izvirzot skolotāju Māri Stabiņu IZM konkursam “Gada sporta pedagogs 2020”, raksta: “Skolotājs aizrauj līdzi skolēnus ar savu degsmi un darba mīlestību. Sporta skolotājs  mācās, apgūst jauno, pēc tam to ievieš savā darbā un ar veiksmīgākajām idejām dalās ne tikai novadā, bet arī valstī. Māris  attālinātās mācīšanās laikā ir spējis izpausties ar savu  radošumu un oriģinalitāti, pielietojot dažādas, netradicionālas metodes. Skolotājs regulāri strādā ar bērniem, kuriem ir grūtības sportā un palīdz skolēniem uzlabot savas sekmes sportā un noticēt sev.”

Skolas pašpārvaldes prezidente Evelīna Valaine par skolotāju Māri saka: “Skolotājs ir enerģijas lādiņš, no kā var smelties iedvesmu un spēku. Viņam izdodas ar šo iedvesmu izaudzināt mūs, skolojot par lieliem sportistiem.”

Savukārt pats skolotājs Māris Stabiņš konkursā “Gada sporta pedagogs 2020” piedalās, jo tas palīdz atskatīties uz paveikto un ir kā atskaites un iedvesmas punkts jauna sākumam. Skolotāju Māri jau trešo reizi dalībai konkursā „Gada sporta pedagogs” izvirzīja arī Smiltenes novada sporta skolotāju metodiskās apvienība.

Aizpildot pieteikuma anketu par pēdējiem diviem gadiem, tā sanāk garum gara un dažkārt liekas, kā skolotājs to visu var paspēt, vai viņam ir vairāk laika, kā pārējiem. Piemēram, sadaļā “Ārpusstundas un ārpusskolas fiziskās aktivitātes” var minēt, ka skolotājs Māris ir organizējis starpnovadu sacensības futbolā lauku skolām „Grundzāles izaicinājums”, par godu Lāčplēša dienai organizēja tradicionālās orientēšanās sacensības „Grundzāles nakts”, sadarbībā ar biedrību “Smiltenes sporta centrs” un Smiltenes novada domi Grundzāles pamatskolas sporta laukumā un skolas apkārtnē organizēja Smiltenes novada sporta spēles; kā arī ģimeņu sporta dienu „Sporto Smiltenes novadā!”. Pēc paša skolotāja iniciatīvas, kad ir sniegs, organizē slēpošanas nodarbības mūsu skolas pirmsskolas izglītības grupu bērniem. Skolotājs Māris ir aktīvs arī skolā īstenoto 3 starptautisko projektu aktivitātēs, gan uzņemot ārzemju viesus skolā, gan dodoties vizītēs uz citām partnervalstīm.

Skolotājs Māris rūpējas arī par to, lai ar fiziskajām aktivitātēm nodarbotos arī pagasta iedzīvotāji. Sadarbībā ar pagasta pārvaldes vadītāju tika uzrakstīts projekts “Inventāra iegāde orientēšanās, distanču slēpošanas un orientēšanās ar slēpēm popularizēšanai un attīstīšanai Grundzāles pagastā“.

Skolotājs Māris neslēpj savas zināšanas un daudziem sporta pedagogiem un treneriem visā Latvijā vada teorētiskās un praktiskās nodarbības par dažādām tēmām, piem., “Domāšanas un atmiņas attīstīšana sporta stundās”, „Sporta festivāla organizēšana skolā”, „Spēles uz velosipēdiem”, “Praktiskie vingrinājumi dabā orientēšanās pamatu apguvei un pilnveidošanai”.

Un kur tad nu bez darbošanās OK “Azimutā” – 2018.-2020.g. bija Smiltenes novada orientēšanās sacensību organizatoru komandā, katru gadu organizējot LK posma sacensības “Mazā Balva”,  kā arī “Azimuta 3-dienas” un “8CBR kauss”. Skolotājs organizē arī atsevišķas Smiltenes novada orientēšanās seriāla” Azimuts” kārtas. Sadarbībā ar OK Azimuts ārkārtas situācijas laikā rīkoja Azimuta treniņus. Ārkārtas situācijas laikā bija viens no Smiltenes novada orientēšanās poligona pie Niedrāja un Spiciera ezera izveidošanas organizatoriem.

Ir apbrīnojama skolotāja Māra spēj paveikt to visu un iedvesmot citus uzlabot savu fizisko veselību un formu.

Visa skolas kolektīva un pagasta iedzīvotāju vārdā vēlam izturību un radošumu jaunu izaicinājumu realizēšanā!

Skolotāja Dace Kalniņa