2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskolā Nordplus programmas projekta partnerskolu vizīte

Iespēja ieraudzīt, pieredzēt un parādīt. Šādu virsrakstu varētu likt no 6.līdz 10.novembrim Grundzāles pamatskolā notikušajai Nordplus programmas projekta “Vai es varu apstādināt klimata pārmaiņas?” vizītei. Tajā piedalījās partnerskolu skolotāji un skolēni no Viļņas Vitlio liceja un Dānijas Store Darum Borneby sākumskolas, lai iepazītu skolas ikdienu un iespējas apstādināt klimata pārmaiņas.

Skolēni katru dienu apmeklēja gan dažādas mācību stundas, gan piedalījās daudzveidīgās darbnīcās, kas palīdzētu izprast klimata pārmaiņas un katra iespējas dzīvot tā, lai tās nebūtu tik straujas.

Skolēni īpaši aizrāvās ar dalību sporta stundās (piem., leca augstlēkšanu), dizainā, gatavojot atslēgu piekariņu no polimēru māla, vai teātra mākslā, iejūtoties dažādās ainās.

Darbnīcās skolēni noteica Palsas upes ātrumu un mikroskopā aplūkoja ūdens iemītniekus, kā arī būvēja Da Vinči tiltu; gatavoja ķistu no dabīgiem materiāliem, pastaigā par Smilteni saskatīja klimata pārmaiņas.

Iepazīstot iespējas dzīvot ilgtspējīgi un atbildīgi, visi devās uz saimniecību “Zadiņi” Launkalnes pagastā. Visi, it īpaši lielpilsētas Viļņas skolēni, ar lielu aizrautību iepazina, kā var saimniekot ilgtspējīgi. Skolēnus pārsteidza gan mobilā vistu māja, gan ziemas vanna, gan dzīvojamā ēka uz 6 priedes kokiem. Un, protams, ērmriteņi, kas izgatavoti no metāllūžņiem. Apbrīnojams ir cilvēka radošums! Visi atgriezās skolā ar pārliecību, ka var dzīvot, nedarot pāri pasaulei. Arī Mēru muižas smiņķu darbnīcā tapušais lūpu balzāms no dabīgiem materiāliem būs patīkama atmiņa par būšanu Latvijā. Gaujienas pils pazudušā mantinieka meklējumi parādīja iespējas, kā izmantot slēgtas ēkas, savukārt darbošanās Gaujienas mūzikas takā – āra izglītības daudzveidību.

Protams, ciemiņiem bija iespējas apgūt mūsu skolai raksturīgās prasmes – paši skolēni mācīja latviešu tautas dejas un dziedāja latviešu dziesmas, skolotāja Māra Stabiņa vadībā ātri apguva orientēšanās sporta pamatus.

Ciemiņus savās mājās uzņēma paši skolēni – tā bija īpaša pieredze, parādīt ikdienas dzīvi un ģimenēm raksturīgo, gan garšojot dažādus latviešiem tipiskos ēdienus (piem., dāņi nebija ēduši piena zupu vai kartupeļu pankūkas), gan spēlējot spēles un taisot sveces, gan apmeklējot boulingu.

Aktivitātēm piepildītais laiks aizritēja nemanot un atvadoties visi bija sapratuši, ka no mums pašiem ir atkarīgs klimata pārmaiņu ātrums, jo katrs mēs esam atbildīgi par to, kas notiek apkārt.

Informāciju sagatavoja:
Dace Kalniņa
projekta koordinatore