2023. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Grundzāles pamatskola izsludina konkursu uz direktora vietnieka izglītības jomā amatu

Grundzāles pamatskola

Reģ.Nr. 40900005927

izsludina konkursu uz

direktora vietnieka izglītības jomā amatu

 

Galvenie darba pienākumi:

 • plānot, organizēt un nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko izglītības procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • piedalīties skolas reglamentējošo normatīvo aktu izstrādē un nodrošināt to ievērošanu;
 • vērtēt izglītības procesu un tā rezultātus, informēt par to pedagogus, izglītojamos un viņu vecākus;
 • organizēt savu darbu atbilstoši skolas mērķiem un uzdevumiem;
 • iesaistīties skolas īstenotajos projektos.

 

Prasības pretendentam (-ei):

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izpratne ar izglītības jomu saistītos likumdošanas jautājumos;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī;
 • vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • vēlama iepriekšēja pieredze šajā vai līdzīgā amatā;
 • kompetences: prasme organizēt, vadīt un plānot padoto darbinieku darbu; prasme analizēt problēmas, noteikt darbības prioritātes; prasme pastāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību; labas saskarsmes un komunikācijas prasmes, digitālās prasmes, psiholoģiskā noturība; precizitāte un iniciatīva, elastība.

 

Mēs piedāvājam:

 • nepilna laika (0,5 slodzes) amata vietu;
 • darba samaksu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” (1013 euro par pilnu slodzi);
 • veselības apdrošināšanu un citas sociālās garantijas atbilstoši darba rezultātiem un normatīvajos aktos noteiktajam;
 • drošu un darba pienākumu veikšanai atbilstošu darba vidi, draudzīgu pedagoģisko kolektīvu, iespēju gūt jaunu pieredzi un pilnveidot profesionālās iemaņas.

Profesionālās darbības aprakstu (CV), pieteikuma vēstuli un izglītības dokumentu kopijas ar norādi „Direktora vietnieks izglītības jomā” lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 23.septembrime-pastā: [email protected] vai iesniegt personīgi skolā: Tilta iela 6, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads.

Tālrunis informācijai: 26493777.