2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Godināti “Metodisko izstrādņu skates” dalībnieki (papildināts 05.09.2023.)

Ar svinīgu tikšanos 2023. gada 25. augustā Smiltenes vidusskolā noslēdzās  “Metodisko izstrādņu skate”, kuras mērķis bija izglītības iestāžu darbinieku radošās darbības popularizēšana un pieredzes apmaiņa.  Iesniegtās izstrādnes tiks publicētas novada metodisko materiālu un temata plānu krātuvē, lai tie ir pieejami ikvienam Smiltenes novada izglītības iestādes darbiniekam.

No 15. marta līdz 30. aprīlim pedagogi iesniedza metodiskās izstrādnes, un maijā tās vērtēja Izglītības pārvaldes izveidota žūrija. Smiltenes novada pašvaldības un Latvijas Universitātes sadarbības līguma ietvaros, žūrijas sastāvā tika pieaicināti neatkarīgie eksperti – LU mācībspēki. Viņi sniedza atgriezenisko saiti metodisko izstrādņu autoriem gan pēc darbu izvērtēšanas, gan  prezentācijām noslēguma pasākumā. 

Kopumā tika iesniegtas 19 metodiskās izstrādnes. Aktīvākie bija pirmsskolas pedagogi, iesniedzot 12 darbus. Četrus darbus iesniedza sākumskolas pedagogi, un trīs – pamatskolas pedagogi. Vērtēšanas komisija pēc iepazīšanās ar izstrādnēm kā izcilus atzina 17 darbus, kuru autori tikās noslēguma sarīkojumā un dalījās pieredzē par darbu tapšanu no idejas līdz realizācijai.

Aktīvākie pedagogi ir Smiltenes vidusskolā, pārstāvētas tika arī Palsmanes pagasta PII un pamatskola, Apes PII “Vāverīte”,  Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Variņu pamatskola, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”, Raunas pamatskola un Blomes pamatskola.

Metodisko izstrādņu tēmas bija ļoti dažādas: kā mācīt angļu valodu 5. klasē izmantojot komiksus; kā veidot digitālās spēles, izmantojot dažādas interneta vietnes; kā plānot un īstenot integrāciju sākumskolā.  

Klausītājiem bija iespēja nobalsot par sev tīkamāko metodisko izstrādni. Ar pārliecinošu balsu vairākumu, skatītāju simpātijas balvu ieguva Apes PII “Vāverīte” skolotāju Agnijas Čubares un Ivetas Ratsepas darbs “Zīmētas aplikācijas animācijas filmas veidošana pirmsskolā”. Savukārt kā vērtīgāko metodisko izstrādni žūrija atzina Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas sākumskolas skolotājas Aija Palmbahas darbu “Radošā lasīšana ārpusstundās sākumskolā”. Šis darbs ir ļoti aktuāls, jo novadā esam par prioritāti izvirzījuši  latviešu valodas attīstību. Visi metodisko izstrādņu autori, kuri tika otrajā kārtā saņēma naudas balvu.

Šāds pasākums novadā notika pirmo reizi, un to plānosim kā ikgadēju notikumu. Ceram nākamajā mācību gadā uz vēl lielāku pedagogu atsaucību un iesaisti.

Apkopotas vienā failā  metodiskās izstrādnes un prezentācijas no  Metodisko izstrādņu skates 2023.  Saite – https://drive.google.com/drive/folders/1ucw_1p1XTvxkmM6jrvpzyJeX94_BJDN2?usp=sharing 

Piedāvājam video atskatu uz Smiltenes novada Izglītības pārvaldes organizēto metodisko izstrādņu konkursa skati.

 

Linda Purmale

Izglītības pārvalde izglītības metodiķe

Laura Grīnvalde

Komunikācijas nodaļas komunikācijas speciāliste

 

Foto: Kopīgā pasākumā tikās 17 augstāk novērtēto metodisko izstrādņu autori.