2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Gaujienas pamatskolai – 65

Mēs atkal esam kā buras

Zem jaunības debesu arkām,

Tik, mīļie, ir jānoturas

Pret gadu lietavām bargām.

Un zvaigžņotie tikšanās brīži

Ir kopīgi jānosargā.

/K. Apškrūma/

Jūnijā Gaujienas pamatskola svinēja skaisto 65 gadu jubileju “Uzvelc buras sapņu mākoņiem”.  Uz savu skolu atbrauca vairāk nekā  100  absolventi un gandrīz 30 bijušie darbinieki. Tikāmies, atcerējāmies un sapņojām. Izstaigājām bērnības un jaunības atmiņu takas, pasēdējām skolas solos, meklējām fotogrāfijas un apciemojām skolotājus. Skolas gaitenis atkal piepildījās smiekliem un čalām, zāle ar dejotāju pāriem un soliņi skolas priekšā ar atmiņu stāstītājiem.

Paldies, ka atbraucāt un satikāmies! Mēs uzņēmām enerģiju nākošajam darba cēlienam un pārliecinājāmies, ka šī skola ir “sirds skola”. Skola, kurā ne tikai māca lasīt un rakstīt, bet māca daudzās dzīves prasmes. Skola, kurā skolotāji lasa vakara pasaciņas un kopīgi gatavo dzimšanas dienu kūkas. Skola, kurā katrs darbinieks ir mīļš un rūpīgs kā ģimenes loceklis.

Paldies kolektīvam par skaistajiem svētkiem! Paldies Andai, Aigitai un “Notiņām”, Dagnijai un Vitnijai par pasākuma vadīšanu!

 

Vita Andersone

Gaujienas pamatskolas direktore