2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Gatavojoties augstākā mācību satura apguves līmeņa angļu valodas eksāmenam

Smiltenes vidusskolas skolēni šogad pirmoreiz kārtos augstākā mācību satura apguves līmeņa eksāmenu svešvalodā. Tikpat liels izaicinājums kā priekšā stāvošais zināšanu un erudīcijas pārbaudījums, jauniešiem bija arī izpildīt stingros eksāmena piekļuves nosacījumus.

“Gatavošanās sākās jau no mācību gada pirmajām dienām,” informē Smiltenes vidusskolas angļu valodas skolotāja Gundega Upeniece. “Skolēni šajā laikā veikuši nopietnu pētniecisko darbu. Nosacījumi pieļāva realizēt arī starppriekšmetu saikni, ko daudzi arī labprāt izmantoja, pētījuma tematu izvēloties saistītu ar mācību virzienu, kuru viņi vidusskolā apgūst padziļināti.

Sākumā jaunieši gatavoja stenda referātu, kurā formulēja pētījuma galveno jautājumu, kā arī īsi, pārliecinoši un strukturēti pastāstīja par izvēlēto tēmu pārējiem skolasbiedriem.

Piemēram, ja daiļdarbs, kuru skolēns izvēlējies pētīt, pārstāvēja Viktorijas laikmetu, tad jaunietim pētījumā bija jāsniedz arī vispārīgs laikmeta raksturojums, stāstot par daiļdarba sižetu, jāprot saskatīt tajā tādus faktus, kā šā laikmeta dubulto morāle, jāsniedz īss ieskats, kā viktoriāņi raudzījās uz sievieti utt.

Pēc tam sekoja jaunrades darbs, kurā visu būtiskāko vajadzēja pateikt 800 vārdos, un paveiktā prezentācija – konference. Tajā piedalījās arī 10. un 11. klašu skolēni, kuriem minētais darbs vēl priekšā nākamajā un aiznākamajā mācību gadā.”

Skolotāja Upeniece atzīst, ka gaidāmais eksāmens, kas notiks no 5. līdz 8. jūnijam, ir patiesi ļoti nopietns un sarežģīts pārbaudījums, bet tajā pašā laikā viņai arī milzīgs prieks un gandarījums par skolēnu izaugsmi un pašaizliedzīgo mācību darbu.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no personiskā arhīva