2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Esi pārmaiņas, kuras tu vēlies redzēt pasaulē! Ūdens diena 22.martā Grundzāles pamatskolā

Pasaules Ūdens dienā 22.martā 1.klase apmeklēja Grundzāles veikalu, lai iepazītos ar nopērkamo ūdens sortimentu. Matemātikas stundā pētīja pudeļu tilpumus un salīdzināja cenas. Latviešu valodā veidoja teikumus par ūdeni. Dabaszinībās noskatījās video, kā rodas krāna ūdens un kā gudri izmantot ūdeni, veica dažādus eksperimentus ar ūdeni. Bērni secināja, ka ūdens veikalā ir dārgs, un apņēmās mājās taupīt ūdeni un uzturā to lietot vairāk.
2.klases skolēni stundās dalījās pārdomās par ūdens nozīmi cilvēku dzīvē un dabā, skolēni interneta vietnē skatījās smilšu kino “Pasaka par ūdens lāsi Laiju”. Katrs skolēns nedēļas garumā aizpildīja “Ūdens dienas” grāmatiņu – meklēja paslēpušos vārdus, kas saistīti ar ūdeni, uzzināja, kāpēc un cik jāizdzer ūdens katru dienu, pieņēma 5 dienu ūdens dzeršanas izaicinājumu, rakstīja vai zīmēja, kā izmanto ūdeni ikdienā, kā arī bibliotēkā grāmatās meklēja tautasdziesmas, sakāmvārdus, teikas par ūdeni. Klasē radās jautājums – kur mums klasē pa krānu tekošais ūdens ir sācies, kur paliek tas, kas aiztek izlietnē? Tas tika noskaidrots kopā ar NKUP darbinieku Jāni, apmeklējot attīrīšanas iekārtas un dziļurbumu.
3.klase noskaidroja, kāpēc jādzer ūdens, kāda nozīme ūdenim ir mūsu organismā un atsevišķos tā orgānos, kādas ir ūdens trūkuma pazīmes organismā un cik bieži un cik daudz ūdens būtu jāizdzer dienas laikā. Lai uzlabotu savu veselību, 3.klases uzsāka 30 dienu ūdens dzeršanas izaicinājumu.
4.klase angļu valodas stundās, sadaloties pāros, lasīja tekstu un meklēja tajā informāciju, kas ir Ūdens diena, kāpēc to atzīmē un ar kādām ūdens problēmām nākas saskarties visā pasaulē. Liels bija skolēnu izbrīns par dažiem pat šokējošiem faktiem, ka dažās Āfrikas valstīs bērni pat nevar apmeklēt skolu, jo katru dienu ir jāmēro daudz kilometru pēc dzeramā ūdens. Skolēni atzina, ka nebija pat iedomājušies to, kā varētu dzīvot ūdens trūkumā un meklēja risinājumus, kā taupīt ūdeni.
5.klases skolēnu dabaszinību stundas temats “Ūdens – dzīvības avots, tā kvalitāte svarīga ikvienai dzīvai būtnei”. Skolēni grupās sprieda, veidoja plakātus par “labo” un “slikto” ūdeni, pēc tam tos prezentēja. Veica eksperimentu – ar testa papīrīšiem noteica nitrātu, nitrītu, cietības, karbonātu, hlora un ph līmeni ūdenim, ko lietojam ikdienā, ūdenim no Palsas un izkusušam sniegam. Secinājums – mēs paši esam atbildīgi par ūdens kvalitāti, jārīkojas tā, lai ar savu darbību nepiesārņotu dabu. Bērni ar prieku secināja, ka mums pagastā ir ļoti labs dzeramais ūdens.
6.klases skolēni dabaszinību stundās, noklausījušies fragmentu no A. Milna pasakas “Vinnijs Pūks un viņa draugi”, devās uz Palsu, lai spēlētu “Pūksprunguļus” -mērīja straumes ātrumu. Darbs tika veikts grupās, pēc tam tika pārrunāti iegūtie un aprēķinātie dati. Secinājums – straumes ātruma noteikšanai jāizvēlas vienādi sprunguļi, tie jāiemet pietiekami tālu no krasta.
7.klase apkopoja savus ūdens izmantošanas paradumus un apņēmās katrs veikt kādu ūdens taupīšanas pasākumu – mazgāties dušā, nevis vannā; ledusskapī turēt ūdens pudeli, tīrot zobus, netecināt ūdeni. Lai zinātu, kā Grundzāles pagastā iegūst ūdeni un kā to attīra, tad arī 7.klases skolēni sadarbībā ar NKUP pārstāvi Jāni Graudiņu devās uz ūdens ieguves vietu un attīrīšanas iekārtām. Skolēniem ļoti interesēja, kā izskatās attīrīšanas iekārtas – neviens nezināja, ka bioloģiskām baktērijām ir vajadzīga gaisa cirkulācija, citādi tās 5 stundās nobeidzās; ka vislielākie kaitnieki ir piena pārstrādātāji un alus ražotāji; arī Mēru centra bērni uzzināja, kāpēc dažreiz viņu mājās ūdens smaržo pēc sēra.
Matemātikas stundās 7.-9. klase rēķināja, cik litru ūdens izlieto mājsaimniecība dažādām vajadzībām. Katram skolēnam bija uzdots mājās noskaidrot ūdens patēriņu m3 un izmaksas ģimenei mēnesī. Lielākai daļai bērnu tā bija jauna informācija, kura saistīta ar reālo dzīvi. Domu apmaiņas laikā viņi secināja, jo tīrāki vēlamies būt, jo vairāk ūdens patērēsim. Skolēni dalījās pieredzē par dažādiem ūdens iegūšanas veidiem, kā arī kanalizācijas sistēmām.
9.klases skolēni angļu valodā grupās veidoja plakātus, kuros tika atspoguļota informācija par dažādām ūdens krīzes problēmām. Meklējot informāciju dažādos tekstos, viņi meklēja risinājumus problēmām.
Atliek tikai viens secinājums – katram mazam solim kopā ir liels spēks un ietekme! Apzināsimies un sāksim izmantot resursus prātīgi!

Darbiem motivēja un padarīto apkopoja

projektu koordinatore Dace Kalniņa