2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

“Es tiešām kļūstu par savējo!” –

tā varētu teikt ikviens Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu skolēns, kas piedalās projekta “Es esmu savējais” aktivitātēs. Šo projektu ir uzrakstījusi biedrība “Grundzāles skolai”, un tas guvis atbalstu projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.

Šī projekta mērķis ir gada laikā, katrai klasei tiekoties vairākas reizes ar no biedrības “Atklāj-Sevi.lv” treneriem, uzlabot klases mikroklimatu, jo tam, kā skolēns jūtas vienaudžu vidū, var būt izšķirīga nozīme tajā, kā skolēnam sekmējas mācību process.

Septembrī noritēja pirmās tikšanās reizes ar treneriem, un jau noteikti var apgalvot, ka ikviens ir pilnveidojis sociālās prasmes, katrs ir attīstījis sevi fiziski un emocionāli, katram ir bijusi iespēja piedāvāt savu risinājumu kādam izaicinājumam, katram bija kādreiz jāpiekāpjas cita priekšā; katram bija jāpieliek sava roka, lai lielais darbs tiktu uz priekšu, neviens nepalika atstumts, jo citādi uzdevums nebija izpildīts. Izvērtējuma anketā skolēni raksta, ka jutās lepni, priecīgi un pieņemti, jo varēja paveikt uzdevumus kopīgi.

Katra klase dienas beigās sarunu aplī apņēmās strādāt ar savām vājajām vietām: kādai klasei tā ir darbošanās pāros vai grupās ar tiem klases biedriem, ar ko iepriekš lāga negribējās būt kopā, vai arī apņemšanās dalīties spēkos līdzīgās komandās, lai katram būtu iespēja augt; citai klasei ir jāieklausās pretējā dzimuma viedoklī; kādam savukārt jāiemācās izplānot savas darbības līdz galam, kādiem jāiedrošina citi.

Arī klašu audzinātāji par savas klases skolēniem uzzināja ko jaunu, ieraudzīja viņus neikdienišķās situācijās. Arī biedrības “Atklāj-Sevi.lv” treneri ļoti atzinīgi vērtē ideju par tikšanos vairākkārt, lai novērtētu klasi dinamikā un procesā.

Pēc skolēnu sarunām gandrīz ikviens gaida nākamo tikšanos ar treneriem, lai varētu izvirzīt jaunus mērķus un kļūt par tādu klases kolektīvu, kurā visi ir par vienu un viens par visiem.

Biedrības “Grundzāles skolai” locekle Dace Kalniņa