2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Erudīcijas konkurss “Latvijas Patriots” Palsmanes pamatskolā

Izaicinājums, iespēja, pieredze. Tā varēja teikt ikviens skolēns, kurš piedalījās gan pasākumā, gan tā  veidošanā, organizēšanā un vadīšanā. Atšķirībā no iepriekšējos gados organizētajiem konkursiem, sagatavošanas darbi un konkursa vadīšana  tika uzticēta vienīgi pašiem skolēniem. Sagatavot jautājumus skolasbiedriem par dzimto pagastu, novadu un valsti, darboties komandā, reaģēt nezināmās situācijas, atrast risinājumu – to visu izbaudīja  pasākuma veidotāji. Bet, kā atzīst paši dalībnieki, pieredze bija laba. Arī nākošajā gadā viņi ir gatavi darboties un erudīcijas konkursi skolā būs.

Pasākums notika ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 «Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai» Jaunatnes iniciatīvu projekta “Mācīties prieks“ ietvaros.

Skolotāja I. Pētersone