2023. gada 4. okt.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Erudīcijas konkurss Eiropas dienā

9.maijā, par godu Eiropas dienai, Smiltenes vidusskolā notika jauniešu pašpārvaldes rīkoti erudīcijas konkursi 5. – 12. klašu skolēniem.

Erudīcijas sacensības 5. – 7.klašu skolēniem vadīja 11.b klases skolnieks Kaspars Pakulis, bet konkursu 8. – 12.klašu skolēniem – skolas prezidente Līga Gavare.

Konkursi, kuros jauniešiem jāatbild uz jautājumiem par Eiropas Savienības (ES) valstīm, simboliem, personībām, galvaspilsētām un marķējumiem, skolā notiek jau otro gadu. “Skolēni tajos piedalās labprāt, jo tā nostiprina jau esošās zināšanas un uzzina daudz jauna,” stāsta Līga Gavare. “Smiltenes vidusskola ir arī Ekoskolu Zaļā karoga glabātāja. Tādēļ pašsaprotami, ka audzēkņiem jāzina ES marķējumi. Tāpat vienmēr interesanti uzzināt vairāk par ES valsts iedzīvotāju tradīcijām, ēšanas paradumiem un dažādus neparastākus faktus. ES devīze ir “Vienota dažādībā”. Jo vairāk viens par otru zināsim, jo vienotāki jutīsimies.”
Rezultāti 5.- 7.klašu grupā:
1.vieta – 6.d klasei;
2.vieta – 6.b klasei;
3.vieta – 5.a klasei.
Rezultāti 8.- 12.klašu grupā:
1.vieta – 12. a klasei;
2.vieta – 12.b klasei ;
3.vieta – 11.b klasei.

Baiba Vahere