2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Erudīcijas diena “Dzīvie organismi un apkārtējā vide”

10.maijā Smiltenes vidusskolā notika Smiltenes novada 5. – 8.klašu skolēnu erudīcijas diena “Dzīvie organismi un apkārtējā vide”. Pasākumu vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra (DAP DIC) Ziemeļvidzemes Dabas izglītības speciāliste Inta Soma.

Tikšanās mērķis – brīvā un radošā gaisotnē, komandām savstarpēji sadarbojoties, rosināt skolēnos interesi par dzīvo organismu nozīmi mūsu dzīvē.
“Atbilstoši jaunajai kompetenču pieejai, skolēni pie secinājumiem nonāca praktiski darbojoties 12 “stacijās”. Jautājumu un uzdevumu loks – ļoti plašs un daudzveidīgs – kukaiņi, augi, putni, likumsakarības barības ķēdē, videi draudzīgās un nedraudzīgās vielas mazgāšanas līdzekļu sastāvā u.c.
Lai veiksmīgi izpildītu visus uzdevumus, vajadzēja likt lietā arī matemātiskās zināšanas un radošumu, asprātību, zināt ar dabaszinībām saistītus apvidvārdus,” stāsta Inta Soma.
Iegūtās zināšanas skolēniem noderēs gan mācībās, gan ikdienā.
Rezultātus, vadoties pēc godīguma principa, jaunieši pārbaudīja paši – viens otram. Šoreiz galvenais nebija iegūto punktu skaits, bet iespēja kopā uzzināt daudz jauna, pārbaudīt jau esošās zināšanas un vienkārši pabūt kopā. Tas vienlīdz svarīgi gan skolēniem, gan arī skolotājiem.

Baiba Vahere