2024. gada 21. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula”  kārtējā mobilitāte

Ir norisinājusies Erasmus+ projekta “Demokrātijas formula”  kārtējā mobilitāte. Šoreiz visu partnerskolu (arī Smiltenes vidusskolas) pašpārvalžu jaunieši 26. septembrī tikās Balvos, lai saskaņā ar projekta plānā iekļautajām aktivitātēm papildinātu, uzlabotu uz pilnveidotu savas digitālās prasmes.

Vairāk nekā piecu stundu garās apmācības vadīja pedagoģe, digitālā dizaina un datorgrafikas speciāliste Daiga Rugāja. Projekta gaitā jaunieši jau ir apguvuši dažādus ar demokrātiju un tās elementiem  saistītus jautājumus, diskutējuši par demokrātijas nozīmi gan sabiedrībā kopumā, gan savā skolā, gan pašpārvaldes darbībā un arī ikdienā – savstarpējā saziņā ar vienaudžiem.

Ņemot vērā apgūto, projekta dalībnieki gatavojas projekta produkta – asociatīvo kāršu par demokrātiju radīšanai. Tieši tam ir nepieciešamas padziļinātas zināšanas par digitālajiem rīkiem un vizuālā materiāla apstrādi. Jaunieši apguva tādu digitālo rīku izmantošanu kā rastra grafikas programma GIMP un CANVA. Nākamajās vietējās aktivitātēs jaunieši diskutēs un dalīsies idejās par vienotu  koncepciju kāršu izveidē.

Projektu   “Demokrātijas formula”  Nr. 2022-3-LV02-KA154-YOU-000099774 (programmas “Erasmus+” 1. pamatdarbība “Personu mobilitāte mācību nolūkos”) līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta koordinatore Smiltenes vidusskolā  Aiga Sorokina