2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Erasmus+ programmā Latvijā septiņu gadu laikā īstenoti izglītības projekti par vairāk nekā 120 miljoniem eiro

Eiropas Savienības Erasmus+ programmā laikā no 2014. līdz 2020. gadam īstenoti izglītības un mācību projekti par 122,9 miljoniem eiro, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas izglītības iestāžu internacionalizācijā un izglītības reformu īstenošanā. Vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku programmā guvuši mācību, prakses, studiju, docēšanas un darba vērošanas pieredzi ārvalstīs Erasmus+ mobilitātē, un īstenoti kopumā 866 stratēģisko partnerību projekti, kuros notikusi pieredzes apmaiņa un attīstītas inovatīvas pieejas izglītībai.

Erasmus+ programma ir ļoti būtisks inovatīvu ideju un iespēju ģenerēšanas un finansēšanas avots, lai pakāpeniski virzītu izglītības politikas un prakses modernizēšanu reģionālā, nacionālā un pat Eiropas līmenī. Aptverot visus izglītības sektorus, programma ir stiprinājusi izglītības institūciju prasmes internacionalizācijas pieeju un stratēģiju veidošanā, starptautisko sadarbību padarot par savas ikdienas neatņemamu sastāvdaļu,” atzīst Zane Gailīte, Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Erasmus+ programmas departamenta direktore.

Augstskolas programmā īstenojušas projektus kopumā par 54,6 milj. eiro, ieskaitot Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu 7,9 miljonu eiro apmērā. Profesionālās izglītības sektora projektos apgūti 30,9 milj. eiro, skolu sektorā – 30,1 milj. eiro, savukārt pieaugušo izglītības projektu īstenošanai izmantoti 7,3 milj. eiro.

Erasmus+ programmā aktīvi iesaistījušies visi izglītības sektori

Augstākās izglītības sektorā mobilitātes iespējas izmantojuši 23 878 dalībnieku – studentu un mācībspēku no Latvijas augstskolām. Populārākās sadarbības valstis, uz kurām devušies mobilitāšu dalībnieki augstākās izglītības sektorā, ir Lietuva, Spānija un Vācija. Iesaistot vairāk nekā 60 organizācijas no Latvijas un citām Eiropas valstīm, augstskolas īstenojušas stratēģisko partnerību projektus jaunu mācību metožu izstrādei (14 projekti), starptautiskās sadarbības attīstīšanai (6 projekti), jauno tehnoloģiju apguvei (3 projekti) un citiem izglītības mērķiem.

Profesionālās izglītības mobilitātēs devušies 7557 audzēkņi un pasniedzēji no Smiltenes tehnikuma, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma un citām profesionālās izglītības iestādēm. Īstenoti 42 stratēģisko partnerību projekti, ieviešot inovatīvas izglītības metodes (26 projekti), attīstot jaunās tehnoloģijas un digitālās prasmes (8 projekti), kā arī projekti, kas saistīti ar darba tirgus jautājumiem (7 projekti) un starptautisko sadarbību (7 projekti).

Skolu sektora mobilitāšu dalībnieki visbiežāk devušies uz Apvienoto karalisti (30%), Itāliju (24%), Spāniju (20%) un citām Eiropas valstīm. Īpaši aktīvas bijušas Liepājas Centra sākumskola, privātā vidusskola ABVS, Rīgas Angļu ģimnāzija, Saldus pamatskola un Daugavpils 3.vidusskola. Skolu apmaiņas partnerībās piedalījušās 304 Latvijas skolas, un īstenoti 763 stratēģisko partnerību projekti, kas visbiežāk veltīti tādām tēmām kā jaunās tehnoloģijas (268 projekti), kultūras un mākslas joma (160 projekti) un inovatīvas mācību metodes (131 projekts).

Pieaugušo izglītības sektorā pieaugušo izglītotāji devušies 42 mobilitātēs uz Itāliju (29%), Spāniju (24%), Portugāli (19%) un citām Eiropas valstīm. Latvijas organizāciju koordinētajos stratēģisko partnerību projektos pieaugušo izglītības jomā iesaistītas 211 organizācijas no 34 Eiropas valstīm, to skaitā 37 organizācijas no Latvijas. Šie projekti visbiežāk veltīti tādām tēmām kā jaunas izglītības metodes (15 projekti), starpkultūru izglītība un mūžizglītība (14 projekti) un uzņēmējdarbības izglītība (10 projekti).

Konferencē vērtēs Erasmus+ programmas sasniegumus

Lai izvērtētu Erasmus+ programmas sasniegumus septiņos darbības gados, VIAA 2020. gada 17. decembrī organizē Erasmus+ programmas 2014. – 2020. gada rezultātu izplatīšanas tiešsaistes konferenci “Erasmus+ loma izglītības modernizēšanā un reformu īstenošanā”. Konferencē aplūkos Erasmus+ programmas lomu izglītības sistēmas reformu īstenošanā un ietekmi uz izglītības iestāžu internacionalizāciju. Projektu īstenotāji no dažādiem izglītības sektoriem iepazīstinās ar labās prakses piemēriem, kā arī vērtēs Erasmus+ nozīmi izglītības modernizēšanā izglītības iestāžu internacionalizācijas procesā. Konferencē aicināti piedalīties politikas veidotāji, esošie un potenciālie projektu īstenotāji, dažāda līmeņa izglītības iestāžu pārstāvji.

 

no images were found

 

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina Erasmus+ programmas ieviešanu.

 

Papildu informācija

Indra Ēķe-Začeste

“Nords Porter Novelli” projektu vadītāja

tālr.: +371 26105225

e-pasts: [email protected]

 

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste