2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Divās Smiltenes novada skolās noslēdzies projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā”

2021./2022.mācību gada 1. semestrī Grundzāles pamatskolā un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tika īstenots projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā”, kas tika realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Jau vasaras brīvdienās abu skolu pašpārvaldes komandas un skolotājas Dagnija Pakalne no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Baiba Kovala no Grundzāles pamatskolas devās uz Valmieru, lai piedalītos apmācībās un izstrādātu projekta idejas savām skolām. Oktobrī tika iesniegti projektu pieteikumi un abām skolām projekti tika apstiprināti.

Projekta “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā” mērķis bija izglītot skolēnus, kā atpazīt mobingu un bulingu un  kā rīkoties, lai to novērstu. Uzlabot skolēnu mentālās veselības stāvokli, veicināt pozitīvu vidi klašu kolektīvos, mazināt apsmiešanu, izstumšanu no klases kolektīva, veicināt socializēšanos skolēnu vidū, kā arī sadarbības prasmes vienam ar otru.

Projekta mērķa grupa bija Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu skolēni (kopā projekta aktivitātēs piedalījās 55 skolēni) un visi Ojāra Vācieša Gaujiena pamatskolas skolēni, skolotāji, vecāki (kopā projekta aktivitātēs piedalījās 125 dalībnieki).

Galvenās projektā īstenotās aktivitātes – anketēšana, video “Dzīvei nav melnraksta” noskatīšanās, plakātu “Mēs pret mobingu un bulingu” izveidošana, filmas “Tizlenes  noskatīšanās un pārrunas par filmas saturu un galveno domu. Skolēni tikās ar aktieri Gintu Andžānu, piedalījās jogas nodarbības un spēļu nedēļā. Tāpat arī skolēni iztrādāja rīcības plānu mobinga un bulinga problēmu gadījumā, tikās ar psihologu un neformālās izglītības pārstāvjiem, klausījās iedvesmas/veiksmes stāstos, veidoja “stāstu kastes”. Vienā no skolām norisinājās arī “Komplimentu/labo vārdu diena”, plakātu maketēšana un izveidošana kā pozitīvs sauklis ikdienai.

Pēc projekta realizācijas 97% Grundzāles pamatskolas skolēnu uzskata, ka uzzinājuši svarīgu informāciju par mobingu un bulingu, prot atpazīt šo problēmu un zina, kā palīdzēt sev un citiem gadījumos, ja problēma konstatēta. 74,5% skolēnu uzskata, ka, pateicoties projektam, ir uzlabojušās savstarpējās attiecības klasē. Grundzāles pamatskolas gaitenī ir izlikti plakāti, ir izstrādāts rīcības plāns, kuru varēs izmantot mobinga un bulinga konstatēšanas gadījumā.

Savukārt Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēni, skolotāji un vecāki secina, ka skolēni skolā brīvāk komunicē, labāk sadarbojas, atbalsta viens otru,  “komplimentu diena” iemācīja pateikt labus vārdus otram cilvēkam /klasesbiedriem /skolotājiem/ skolas darbiniekiem, kas iespējam kļūs par skolas ikdienu. Skolēni zina kā un kur vērsties pēc palīdzības, iegūtas jaunas zināšanas kā atpazīt cēloņus, kā uzlabot psihoemocionālo stāvokli, apgūtas dažādas metodes, spēles, aktivitātes ikdienai klases kolektīva saliedēšanai. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēnu vecāku iesaiste projektā sniedza pozitīvu sadarbību ar skolēniem un skolu, novērtēti psihologa ieteikumi kā rīkoties, kā palīdzēt saviem bērniem, ja nonāk situācijā, kad tiec apsmiets, kā pamanīt mentālās veselības pasliktināšanos.

Abu skolu skolēnu pašpārvaldes dalībnieki – projekta organizatori – ir ieguvuši jaunu pieredzi, jaunus draugus un ir jau saskārušies realitātē, kad var palīdzēt otram, uzklausot un sniedzot reālu padomu. Gan Grundzāles pamatskolas, gan Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolēnu pašpārvaldes ir iedvesmotas jauniem izaicinājumiem un pasākumiem, vēlas turpināt un papildināt iesākto darbu.

Lai izdodas!

     

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam finansējuma ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes metodiķe

Līga Ice