2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Digitālie mācību līdzekļi

Jāpilda mājas darbs, bet īsti nezini – kā? Vēlies nopelnīt labāku atzīmi kontroldarbā, esi gatavs strādāt papildus, bet nav uzdevumu un paraugu, ka tos risināt? Vai arī esat vecāki, skolēns prasa palīdzību, bet jūsu skolas laikā tika izmantotas citas mācību metodes? – Labs risinājums visos minētajos gadījumos ir jaunie, digitālie mācību un metodiskie līdzekļi.

“Domājot par mācību satura pilnveidošanu atbilstoši mūsdienu izglītības vajadzībām un prasībām, Smiltenes vidusskolā aizvien lielāku uzmanību pievērš digitālo mācību un metodisko līdzekļu pieejamībai,” informē matemātikas skolotāja Dace Ciekure. “Šobrīd skolā ir pieejami divi digitālie rīki – izdevniecības “Lielvārds” digitālie mācību materiāli – www.soma.lv, kā arī –  www.uzdevumi.lv . No šīs nedēļas 9. un  12. klašu skolēni, viņu vecāki un skolotāji var izmantot arī www.uzdevumi.lv pakalpojumu “Prof”, kas paver iespēju trenēt dažādas sarežģītības pakāpes uzdevumu risināšanas iemaņas, iepazīstina ar katra uzdevuma risināšanas soļiem, pareizajām atbildēm un iepriekšējo gadu eksāmenu un diagnosticējošiem darbiem.
Ar minēto digitālo rīku starpniecību plašākai publikai dažādās ierīcēs pieejamas mācību grāmatas, darba lapas, video, kur iegūt padziļinātu informāciju par ļoti daudziem tematiem. Ir teorijas izklāsti un daudz vingrināšanās iespēju.
Vecākiem digitālie rīki atvieglo bērnu mājas darbu paskaidrošanu. Īpaši liels prieks un gandarījums par pakalpojumu “Prof” vecāko klašu skolēniem, kuriem ir daudz pārbaudes darbu un priekšā – eksāmeni,” saka skolotāja.