2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Decembra aktualitātes Palsmanes pamatskolā

Dzejoļu krājumā “Samīļo savu valodiņu 2021” arī Palsmanes pamatskolas jauno autoru darbi

Ziemeļvalstu kultūras un izglītības grupa sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju 2020. gada februāra sākumā izsludināja literāro konkursu “Samīļo savu valodiņu!”, kurā tika aicināti piedalīties bērni no visas pasaules – sacerēt dzejoli latviešu valodā. Konkursa ideja ir parādīt latviešu valodas skaistumu un bērniem no diasporām neļaut aizmirst savu dzimto valodu.

Darbus apkopojušas idejas autores Ingūna Pētersone (Lipska) un Ieva Reine, šī gada decembra mēnesī izdodot jau trešo dzejoļu krājumu “Samīļo savu valodiņu 2021”.

Grāmatā atrodami 108 literārie darbi, to vidū arī dzejoļi no pieciem Palsmanes pamatskolas skolniekiem – Emīlijas Kukaines, Esteres Pauliņas, Keitas Pauliņas, Viktorijas Purkalītes un Rūdolfa Indrēvica.

Paldies visiem projekta dalībniekiem par ieguldīto darbu!

Palsmanes pamatskola ir viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv 

Palsmanes pamatskola ir gandarīta par Uzdevumi.lv izsacīto pateicību par skolas aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem! 2021./2022. mācību gada I semestrī mācību iestādes audzēkņi atrisinājuši 6820 uzdevumus un skolotāji uzdevuši 132 pārbaudes darbus.

Aktīvākās klases uzdevumu risināšanā ir 4.kl.; 6.kl. un 9.kl.. Čaklākie uzdevumu risinātāji ir Miks Krēsliņš; Andrejs Ciemiņš, Mārcis Ivanovs, Samanta Ķuzule, Liene Meinerte, Anete Mazjāne, Elvita Elizabete Kurilika, Džeina Ikkerte, Aivita Meinerte un Aleksandrs Stepanovs.

Piedalās starptautiskajā konkursā Bebr[a]s 

Palsmanes pamatskolai kā ikgadēja tradīcija jau kļuvusi dalība starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā skolēniem ‘’Bebr[a]s’’. Konkursa pirmā kārta notiek tiešsaistē, individuāli pie datora. Konkursā pieejami dažādu veidu uzdevumi: gan tādi, kur jāizvēlas pareizais atbilžu variants, gan tādi, kur atbilde jāieraksta pašam, gan interaktīvie uzdevumi. Atzinības rakstus no konkursa organizētājiem saņēma Samanta Ķuzule 5.kl., Renārs Vikmanis 6.kl., Viktorija Purkalīte 5.kl., Valters Roķis 7.kl., Edgars Ķerpe 7.kl., Elīza Cera 8.kl.. Paldies par piedalīšanos arī 8.klases skolēniem Rūdolfam Indrēvicam, Emīlam Jurģim, Elvitai Elizabetei Kurilikai un Rodrigo Vīksniņam. Vēlu veiksmi arī nākamajos konkursos!

Jauno gadu iesāk, izvērtējot padarīto

Jaunā gada sākums parasti ir laiks, kad izvērtējam paveikto un nospraužam jaunus mērķus, kurus īstenot un sasniegt.

Arī Palsmanes pamatskolā mācību gada 1.semestris aizvadīts itin spraigi. Īpašs prieks ir par tiem skolēniem, kuri mācību darbā sasniedza augstus rezultātus un saņēma zelta, sudraba un bronzas atzinības rakstu.

Zelta atzinības rakstu saņēma 6 skolēni:  Annija Cera 4.kl., Laura Tūce 4.kl., Renārs Vikmanis 6. kl., Keita Vaitkuna 7.kl., Elīza Cera 8.kl., Rūdolfs Indrēvics 8. kl.

Sudraba atzinības rakstu saņēma 10 skolēni: Hugo Miķelsons 3.kl., Estere Pauliņa 3. kl., Enija Podniece 3.kl.,  Emīls Ķerpe 4. kl., Daniels Vaitkunas 4. kl.,  Keita Pauliņa 5.kl., Annija Sīpola 8. kl., Ernests Grišjānis 9. kl., Aivita Meinerte 9. kl., Roberts Ozols 9.kl.

Bronzas atzinības rakstu saņēma 11 skolēni: Andrejs Ciemiņš 4.kl., Ieva Grišjāne 4.kl., Evelīna Valaine 4.kl., Rēzija Dišlere 5.kl., Samanta Ķuzule 5.kl., Viktorija Purkalīte 5.kl., Liene Meinerte 6. kl., Edgars Ķerpe 7.kl., Valters Roķis 7.kl., Aleksandrs Stepanovs 9.kl., Džeina Ikkerte 9.kl.

Lepojamies ar Jums!

 

Informāciju sagatavoja:

Ina Zālīte

Palsmanes pamatskolas matemātikas skolotāja un

Baiba Gaugere

Palsmanes pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā