2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni un skolotājas Erasmus + projekta ietvaros dodas uz Portugāli

Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības skolu apmaiņas partnerības projekts “E.QUA.L.I.TY. – Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY”   (par kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību Eiropā) aizsākās 2019.gadā un tieši pēc 2 gadiem no 13.-17. decembrim projekta partneri tikās Portogālē, skolā -Escola Secundária Alves Martins, kas atrodas Viseu pilsētā. Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas pieci 9. klases skolēni – Melānija Bormane, Zanda Voropajeva, Dāvis Gabranovs, Arvis Ķauķis un Uvis Vilnis Prazņicāns, kā arī skolotājas Sarmīte Apine un Vineta Meistere, piedalījās projekta mobilitātē par tēmu “Fiziskā un psiholoģiskā vardarbība”.

Erasmus+ projektā piedalījās 25 dalībnieki no piecām valstīm – Itālijas, Rumānijas, Turcijas, Portugāles un Latvijas. Projekta mērķis bija izvērtēt Eiropas pilsoniskās piederības nozīmi un ar to saistīto cilvēktiesību aizsardzību, iekļaujot sociāli- ekonomisko un reliģisko daudzveidību, rosinot pedagogus veikt pasākumus diskriminācijas mazināšanai. 

Nedēļa sākās ar savas skolas, pilsētas un valsts prezentāciju. Katras valsts komanda iepazīstināja ar savai valstij, pilsētai un skolai raksturīgajām vērtībām, tradīcijām, kas katram ir nozīmīgs. Diena turpinājās ar dažādām aktivitātēm, kas bija vērstas uz to, lai projekta dalībnieki viens ar otru iepazītos un sadraudzētos. Pēcpusdienā bija iespēja iepazīt Viseu pilsētas vēsturiskās vietas.

Nākamajās dienās dalībnieki grupās strādāja pie plakātu izveidošanas un nodeva tālāk savu vēstījumu, prezentējot darba rezultātu. Tā kā projekta galvenā tēma bija mobings, tad plakāta vizuālais noformējums un izveidotie aicinājuma saukļi bija pret mobingu. Katras grupas plakāti bija uzmanību piesaistoši, kā arī teksti bija izvēlēti tādi, lai katram liktu aizdomāties par mobinga postošajām sekām. Skolēniem un skolotājiem bija iespēja apmeklēt arī izglītojošas lekcijas par fizisko un emocionālo vardarbību, kur skolēni aktīvi iesaistījās diskusijās. Arī skolotājas atzīst, ka tās bija vērtīgas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem.

Arī projekta dalībnieki, skolēni, dalījās savos iespaidos, Melānija Bormane stāsta, ka “vēl bez apmācībām un lekcijām, devāmies aplūkot dažādus apskates objektus, tostarp Koimbras Universitāti, kas ir Portugāles senākā universitāte. Bijām pie okeāna. Redzējām kā pilsētas, tā nomaļākas Portugāles vietas. Lai gan tā bija tikai nedēļa, skolēni noteikti uzlaboja savas angļu valodas prasmes, jo intensīvi komunicējām gan savā starpā, gan lekcijās. Pēc dienas aktivitātēm mums tika dots brīvais laiks. Tad devāmies pastaigās pa pilsētu. Protams, arī ielūkojāmies vietējos tirdzniecības centros,  savukārt nonākot atpakaļ viesnīcā, pavadījām laiku ar dalībniekiem no citām valstīm. Projekta pēdējā dienā devāmies uz kino teātri, kur tika raidīts jaunākās filmas seanss. Un vakaru pirms prombraukšanas noslēdzām ar kopīgām vakariņām, sarunām un dejošanu”. Skolēni atzīst, ka ir ieguvuši ne tikai jaunus iespaidus un neaizmirstamas atmiņas, bet arī jaunus draugus un ka nekas jau nebeidzas, jo turpinās sazināšanās virtuālajā vidē.

Ozoliņa Apes pamatskolas direktora vietniece V. Meistere uzskata, ka “katra jauna pieredze paplašina redzesloku. Bija skolēni, kuri jau bija piedalījušies citos Erasmus+ projektos, bet bija arī tādi, kas pirmoreiz devās ārpus ierastās komforta zonas. Kopējais vērtējums visiem ir ar pluss zīmi”. “Ļoti interesanti ir vērot skolēnu sadarbību par noteikto tēmu, kā arī to, kā viņi komunicē savā starpā brīvajā laikā. Par projektu atbildīgie Portugālē bija noorganizējuši vērtīgas lekcijas par vardarbību un aizskaršanu kā sadzīvē tā arī virtuālajā vidē, skolēni tika aicināti izteikt savu viedokli, kā varētu palīdzēt skolotāji, pieaugušie un vecāki mazināt vardarbību. Atbildes bira kā no pārpilnības raga, tas vien jau liecina, cik aktuāla ir izvēlētā tēma jauniešiem,” teic V. Meistere.

Nākamā tikšanās  paredzēta februārī Turcijā, kur tēma ir “Cilvēktiesības un vienlīdzība”. Savukārt maijā, nedēļā pirms 9. klases valsts pārbaudes darbiem, satikšanās visiem projekta dalībniekiem notiks  Latvijā D. Ozoliņa Apes  pamatskolā par tēmu “Kultūras daudzveidība”.

 

Informāciju sagatavoja

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas

direktora vietniece

Vineta Meistere