2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolai sanāk!

Vai esi redzējis Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas logo? Tas pie skolas noteikti vēl aizvien ir apskatāms, izkārtots no skaistiem rudens ziediem. Tajā ir ozolzīles cepurīte, kurā jaušama viļņota līnija, kas simbolizē Vaidavas upes tuvumu. Augšējais pusloks, kurā ierakstīts skolas nosaukums, simbolizē gudrību, darba tikumu. Puslokā redzamas latvju zīmes: Jumis, Zvaigzne, Laimas slotiņa.

Skola ir atpazīstama, ar dinamisku un radošu vidi. Tajā rūpējas par ikkatra skolēna harmonisku un daudzpusīgu attīstību, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes kā klātienes nodarbībās, tā ārpus stundu aktivitātēs.

Tā var lepoties ar sakoptu un apzaļumota apkārtni,  ir pat neliela estrādīte. Blakus skolai ierīkota „zaļā klase”, kurā notiek mācību un audzināšanas nodarbības. Ziemas mēnešos skolēniem ir lieliska iespēja slidot un slēpot turpat blakus. Mācību telpas ir aprīkotas ar nepieciešamajām ierīcēm gan skolēnu, gan skolotāju darbam – datori, projektori, ekrāni, interaktīvās tāfeles.  

Pamatskolā šogad realizē 2 izglītības programmas: vispārējās un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.  Skolas gaiteņus pieskandinās 125 skolēnu balsis. Iestādes telpās tiek realizētas izglītības projektu, interešu izglītības, sporta, mākslas un mūzikas profesionālās izglītības programmas un jaunsargu apmācības. Skolēniem tiek piedāvātas arī karjeras konsultanta nodarbības. Ir iespēja saņemt psihologa un logopēda atbalstu, kā arī skolā ir pagarinātās grupas nodarbības. Sadarbība ar Cēsu un Valmieras autobusu parkiem skolēniem ir nodrošināts transports nokļūšana no mājām uz skolu un atpakaļ. Pēc vecāku iniciatīvas tiek piedāvāts launags 1. – 9. klašu izglītojamajiem.

Direktore Dina Meistere teic: “Uzsākot jauno mācību gadu, novēlu skolēniem gūt no šī laika, kuru pavadāt skolā, visu iespējamo – zināšanas, pieredzi, prasmi rīkoties saspringtās situācijās, atklāt un attīstīt savus talantus, jo tas būs jūsu dzīves pamats. Skolotājiem – noķeriet sajūtu, ka jūsu darbs ir ilgtermiņa ieguldījums ne tikai bērnos, kurus mācāt šobrīd, bet arī nākotnes sabiedrībai, kuru viņi veidos! Vecākiem – izturību, pārliecību  un ticību saviem bērniem! Kopā izdodas labāk!”

 

Dina Meistere

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas direktore

 

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste