2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Dabaszinību aktivitātes Variņu pamatskolā

Līdz ar gājputnu atgriešanos un pirmo pavasara ziedu sveicieniem, 22.martā Variņu pamatskolas skolēni teorētiski apgūtās zināšanas pielietoja praktiski, darbojoties dabaszinību dienas 5.-9. klašu aktivitātēs. Darbs bija organizēts tā, lai skolēni varētu pielietot apgūtās zināšanas gan par laika apstākļiem, gan atkritumu šķirošanas nepieciešamību. Katra klase saņēma praktisko darbu uzdevumus, kur bija jāprot raksturot laikapstākļi, izmērīt gaisa un ūdens temperatūru, noteikt vēja virzienu, orientēties pēc debespusēm, kā arī noskaidrot, kāda situācija ar atkritumu šķirošanu ir Variņos.

Mācību procesa laikā ir apgūtas zināšanas par atkritumu ietekmi uz vidi, to samazināšanas iespējām, ortrreizēju pārstrādi un šķirošanas nozīmi. Praktiskajās nodarbībās vajadzēja atrast un nofotografēt piesārņotākās vietas Variņos, norādīt atkritumu šķirošanas konteineru atrašanās vietas un uzrakstīt kādus atkritumus tajos var atstāt.

Katra komanda aptaujāja vismaz 10 iedzīvotājus par to, kā viņi šķiro atkritumus un, attēlojot stabiņveida diagrammā, izdarīja secinājumus. Savas prasmes par atkritumu šķirošanas nozīmi skolēni varēja pārbaudīt, aizpildot testu.

Izvērtējot dienas beigās paveikto darbu, skolēni atzina, ka visinteresantākā bijusi  noteikto augu atrašana dabā un fotogrāfiju nosūtīšana uz skolu. Spraigākā sacensība izvērtās par to, kura klase nosūtīs visvairāk pašreiz ziedošo augu attēlus. Grūtāk bija veicies ar mīklu atminēšanu par ūdens tēmu un teicienu, kuros ir minēts vārds „piens”, izskaidrošanu.

Paldies visiem zinātkārajiem un aktīvajiem  skolēniem par radošo darbu!

 

Ineta Mazjāne

Dabaszinību skolotāja