2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

D.Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmu realizācijas vieta Vidagā izsludina konkursu uz sākumskolas (1.-6.klase) skolotāja amatu

D.Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmu realizācijas vieta Vidagā

 izsludina konkursu uz

sākumskolas (1.-6.klase) skolotāja

amatu

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot sākumskolas izglītības satura apguvi, saskaņā ar izglītības iestādes nolikumu, izglītības standartu, programmu, audzināšanas darba vadlīnijām u.c.;
 • organizēt mācību darbu izglītojamo spēju attīstīšanai,  izvērtēt un analizēt savu pedagoģisko darbu ar bērniem, sniegt atskaiti par paveikto;
 • nodrošināt veiksmīgu profesionālu sadarbību ar kolēģiem un izglītojamo vecākiem;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • izglītība atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt savu darbu;
 • sadarboties ar izglītojamo vecākiem un kolēģiem;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • datorprasmes, atbilstošas izglītības procesa organizēšanai.

Mēs piedāvājam:

 • darbu sākumskolas klasēs (1.-6.klase), slodze līdz 40 stundām nedēļā, uz nenoteiktu laiku, ar darba vietu D.Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmas realizācijas vietā Vidagā;
 • darba algu, atbilstošu slodzei, valstī noteikto minimālo algas likmi 930,00 EUR par slodzi;
 • izglītības iespējas profesionālai pilnveidei;
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • labus darba apstākļus.

Dokumentus: CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas un motivācijas vēstuli lūdzu iesniegt elektroniski nosūtot uz e-pastu: [email protected]  vai personīgi D. Ozoliņa Apes pamatskolas izglītības programmas realizācijas vietā Vidagā, adrese Sikšņu skola, Vidaga, Virešu pagasts, Smiltenes novads, līdz 2022. gada 30.jūnijam. Tel. informācijai 26477962.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu (Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679) Smiltenes novada pašvaldība informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai personāla atlases norisi;
 • Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Smiltenes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009067337, kontaktinformācija: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729.