2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Cik plaša pasaule!

Šī gada februāris Smiltenes vidusskolas pirmsskolā pagāja mūsu draugu – dzīvnieku – iepazīšanas zīmē. Mēneša sākumā katras grupas bērni kopā ar skolotājām izvēlējās kādu mājas, meža vai eksotisko dzīvnieku, par kuru uzzināt vairāk. Mēneša noslēguma pasākumu visiem pirmsskolas bērniem organizēja skolotājas Gunta Dzērve, Zaiga Vizuliņa un skolotājas palīdze Gita Eglīte. Šodien no ilgā ziemas miega modās viņu atveidotā lāču ģimene. Visi bērni uzzināja, kur mīt lāči, ko tie ēd, cik sver un cik lieli mēdz būt. Lāču mamma un papus mācīja sanākušajiem dejas un rotaļas. Laiks paskrēja nemanot!

Skolotājas Dace Matisone un Santa Ķauķīte priecājas par labi paveikto februārī: “Šodien, 1. martā, bija īpaša diena, kad “Mārīšu” grupas bērni iejutās vilku tēlos un piedalījās “Taurenīšu” grupas organizētajā pasākumā par dzīvniekiem. Šis nebūt nav pirmais “Mārīšu” grupas pasākums mēneša temata ietvaros “Cik plaša pasaule!“. Grupas bērni jau pabija izzinošā pārgājienā uz mednieku māju “Laiksni”, kur guva daudz lielāku priekštatu par meža dzīvniekiem. Paldies medību kolektīva vadītājam Aigaram Vīvuliņam par atsaucību un ļoti interesanto stāstījumu par meža dzīvniekiem. 1. marta pasākumā tika demonstrēta īsta vilka āda, kuru visi varēja  aptaustīt un kārtīgi izpētīt. Lai citiem radītu priekšstatu, kāds izskatās vilks, nodarbībās ar īpašu rūpību bērni paši sev gatavoja maskas un izmantoja tās pasākuma gaitā. Bērni iemācījās un noskaitīja tautasdziesmu par vilku un kopā ar citu grupu bērniem gāja rotaļā “Adat bērni, ko adat(i)”.”  

Ieva Putrāle: “Februārī “Zaķēnu” grupas bērni izvēlējās, ka gribētu padziļināti iepazīt jenotu. Uzzinājām to, ka jenots nav Latvijas dzīvnieks, bet mīt Ziemeļamerikā. Latvijā ir sastopami jenotsuņi, kas nudien nav viens un tas pats. Visu svarīgāko informāciju par jenotu bērni attainoja pašu gatavotā plakātā. Mēneša tēmas noslēguma pasākumā, izmantojot pašgatavotas maskas un papīra astes, bērni un audzinātājas iejutās jenota tēlā, kas visiem radīja pozitīvas emocijas.”

Grupiņas “Taurenīši”  bērni tuvāk iepazina meža dzīvnieku dzīvi ziemā.  Bērni izvēlējās izpētīt brūnā lāča dzīvi Latvijas mežos un iejutās lāču tēlos. Bērni kopā ar vecākiem gatavoja maskas un izdomāja mīklas par meža dzīvniekiem. Kopā mācījāmies dziesmas un rotaļas par lācīti. Skolotājas Zaiga Vizuliņa un Gunta Dzērve: “Pie mums ciemojās Martina Vika tētis, kurš pastāstīja par mežu, meža dzīvniekiem, trofejām – staltbrieža, alņa ragiem, stirnu buciņa ragiem. Papildināja grupiņas materiālo bāzi ar mācību kartiņām, uz kurām ir dzīvnieku attēli, informācija un pēdu nospiedumi centimetros. Arī Evelīnas Špates mamma sagatavoja materiālu par meža dzīvniekiem. Paldies viņiem par skaisto izstādi!”

Šī mēneša laikā “Pūcīšu” grupas bērni iepazinās ar dažādiem mājdzīvniekiem, meža dzīvniekiem un putniem. Lai veicinātu skolotāju, bērnu un vecāku sadarbību, skolotājas aicināja vecākus kopā ar bērnu izveidot nelielu materiālu par savu mājdzīvnieku vai pēc savas izvēles izvēlētu dzīvnieku. Mēneša laikā bērni tuvāk iepazinās ar zaķi. Noslēguma pasākumā grupas bērni un skolotājas pārtapa par zaķiem, nodejoja deju “Zaķīšu pirtiņa” un iepazīstināja ar uzzināto par zaķi arī citu grupiņu bērnus. Skolotājas Anžela un Iveta vēlas pateikt lielu paldies vecākiem un bērniem par atsaucību!

“Bitīšu grupiņa februāra mēnesī iepazina dažādus dzīvniekus. Tika iepazīti gan dzīvnieki, kas dzīvo mežā, gan mājdzīvnieki. Bērni izveidoja paši savu lauku sētas iemītnieku maketu, kuru turpmāk varēs izmantot mācību procesā. Tika noskaidrots, kā šie dzīvnieki izskatās, ko tie ēd, kur dzīvo un kā sauc to mazuļus. Bērni iepazīstināja cits citu arī ar savu mājas mīluli. Noskaidrojām, ka grupiņas bērnu populārākais mājdzīvnieks ir kaķis. Tika veidoti dažādi radošie darbi dzīvnieku tematikā. Bērni izrādīja vēlmi iepazīt tuvāk arī dzīvniekus, kas nedzīvo Latvijā. Īpaši interesanta likās žirafe, tādēļ arī par to kopīgi tika sacerēts dzejolītis ar kustībām. Noskaidrojām, ka žirafe ir pasaulē garākais dzīvnieks un, lai attēlotu tās garumu, kopā bija jāsaskaita piecu grupas bērnu garums. Noslēguma pasākumā visi attēlojām žirafes ar tērpu un radziņu vainadziņu palīdzību” – stāsta skolotājas Laura Buča un Marta Dreimane.

Skolotāja Arnita Freiberga: “Grupas “Burtiņi” bērni apguva vairākas tēmas par, un tapa foto izstāde grupā ar savu mīļo mājdzīvnieku. Lai labāk iepazītu biti un novērtētu tās nozīmi veselības uzturēšanā, tika degustēts Alises mammas atnestais medus. Bērni sadarbībā ar vecākiem sēja un stādīja veselīgos zaļumus – kreses, sīpollokus un zirņus, kurus marta mēnesī baudīs kopīgajās ēdienreizēs. Bērni ļoti priecājās par āra pastaigām, kurās bija jūtams tuvojošais pavasaris.”

Vita Leite