2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Blomes pamatskolai sanāk!

Blomes pamatskola ir viena no Smiltenes novada izglītības iestādēm ar senu, tradīcijām bagātu vēsturi. Šī gaismas pils atrodas vien aptuveni 10 kilometrus no Smiltenes pilsētas. Te ģimenisku siltumu, mieru un harmoniju gūt sanāk bērni no tuvām un tālām novada vietām.

Pirmā izglītības iestāde pagastā bija Blomes muižskola, kas datēta ar 1768. gadu un saistās ar hernhūtiešu un brāļu draudžu kustību Latvijā. Tas nozīmē, ka pagājuši vairāk nekā divi ar pusi gadu simteņi, kopš blomēnieši sākuši izglītoties. Vēlāk, 1880. gadā, uz „Silķītes” zemes uzcelta jauna mūra ēka, kur skola pastāvēja 100 gadus. 1981. gadā skola sāka darboties jaunajā – tagadējā –  ēkā. 2009. gada jūnijā Blomes pamatskolai tika pievienotas trīs pirmsskolas izglītības iestādes  “Zīlīte” grupas.

Blomes pamatskolā mācās skolēni no visa plašā novada – arī no Brantu, Smiltenes un Launkalnes pagasta, kā arī Smiltenes. No pilsētas uz Blomes pamatskolu dodas mācīties izglītojamie, kuriem ir būtiska atbalstoša mācību vide, individuāla pieeja, mazs klases kolektīvs, kā arī tie, kam radušās saskarsmes grūtības vai mācību problēmas. Ikviens šeit var rast drošības sajūtu, ģimenisku atbalstu un sirds siltumu. 2023./2024. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 36 mazuļi, bet pamatskolu – 92 bērni. Skolā pieejams savs psihologs un logopēds, arī sociālais pedagogs.

Blomes pamatskolā neiztiek bez ierastajiem pasākumiem, kā Zinību diena, Ziemassvētki, izlaidumi un citi, jo īpaša tajā ir Dzejas dienu tradīcija – jau no mazotnes bērnus iepazīstina ar mākslas un radošuma pasauli, mācot valodas kultūru, iztēles brīvību un jutību pret visu, kas mums apkārt.

Skola ir viena no retajām, pie kuras izvietots hokeja laukums, kas ziemā ļauj attīstīt slidotprasmi. Sākumskolas izglītojamie ar vecāku atbalstu dodas arī uz slidošanas treniņiem Vidzemes Olimpiskajā centrā. Par tradīciju ir kļuvusi piedalīšanās projektā “Ledus gladiatori”. Kas zina, varbūt tieši Blomē savus pirmos soļus spers kāds nākamais hokejists, ātrslidotājs vai daiļslidotāja?! Plašajā sporta zālē atrodas arī kāpšanas siena, pie kuras katrs pārbaudīt savu fizisko sagatavotību un veiklību.

Skola trīs reizes ir ieguvusi atbalstu jauniešu iniciatīvu projektu konkursā “PuMPuRS”, kas ļāva skolēniem vairākus gadus darboties dažādās meistarklasēs, sportot, apmeklēt un just līdzi hokeja spēlēm Rīgā. Notikuši klašu saliedēšanas pasākumi. Kopīgi svinēti svētki, gatavotas dāvaniņas un iepriecināti Blomes pagasta pensionāri.

Ar Smiltenes novada pašvaldības atbalstu realizēts apzaļumošanas projekts – skolas priekšā soliņus izgatavoja un uzstādīja blomēnietis Mārtiņš Kalns. Ar projekta palīdzību uzsākta Zaļās klases izveide, kur skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi varēs darboties āra nodarbībās.

Blomes pamatskolas direktore Guntra Dūle teic: “Katrs jauns mācību gads ir  jaunu iespēju laiks. Lai katram ir lielāks vai mazāks mērķis, drosme, vēlme un neatlaidība tos piepildīt! Lai veiksmīga katra jaunā mācību gada diena!

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste

 

Informē

Blomes pamatskola