2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Biedrība “Grundzāles skolai” uzņem apgriezienus

2019.gada decembrī tika dibināta biedrība “Grundzāles skolai” ar mērķi pārstāvēt Grundzāles pamatskolas un pirmsskolas skolēnus un skolotājus, aizstāvēt viņu tiesības un intereses, veicināt skolas izaugsmi un attīstību, kā arī dažādu projektu realizāciju.

Lai gan laiks ir bijis gana sarežģīts, tomēr projektu rakstīšanai un realizēšanai tas ir bijis labvēlīgs. Sadarbībā ar skolas padomi tika izsludināts skolas logo konkurss, kura rezultātā esam tikuši pie lieliska logo, kur apvienojas zāles zaļums ar plaukstošu pumpuru, ar upes plūsmu, kas veido burtus, ko ieskauj zeltīts kompass ar virsotnēm, kas bērniem arvien jāsasniedz. Paldies 9.klases skolniecei Karīnai Rubņikovičai, kuras iesniegtie logo burti tika ņemti par pamatu logo izveidē! Paldies skolotājam Eināram Bromam, kurš turpināja logo veidot un paldies Jutai Zvirbulei par noslēguma darbiem!

Šajā mācību gadā tika īstenots jauniešu iniciatīvas projekts “Es esmu savējais”, kura mērķis bija palielināt Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo mācību motivāciju un veicināt viņu aktīvu līdzdalību skolas ikdienas dzīvē un jauniešu aktivitātēs, īstenojot katras klases saliedēšanas pasākumus.

Tik, cik saliedēts ir klases kolektīvs, var būt izšķirīga nozīme gan tajā, kā skolēns jūtas vienaudžu vidū, gan – kā sekmējas mācību process. Saliedējot klasi, klases biedri labāk izpratīs cits cita stiprās un vājās puses, intereses un talantus, tādā veidā tiks veicināta katra produktivitāte un spēja sasniegt vairāk.

Ikvienam un it īpaši PMP riska grupas izglītojamajiem bija iespēja izdzīvot sajūtu – es esmu savējais, par mani vienmēr kāds iestāsies, palīdzēs brīdī, kad trūkst motivācijas, kāds pavilks, kāds pastums un pados roku, lai, kopīgi konkrētās klases beigšanu vai devītās klases izlaidumu svinot, neviens nebūtu ceļā pazaudēts.

Nākamajā mācību gadā tiks realizēts atklātajā projektu konkursā “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” atbalstu guvušais projekts “Ikviens ir vērtība”. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu, īpaši to, kuriem ir risks pārtraukt mācības dažādu iemeslu dēļ, motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ne tikai skolas ikdienas dzīvē, bet arī ārpusskolas kontaktu veidošanā un savu interešu noskaidrošanā, turpinot gan iepriekšējā mācību gadā īstenotos JIP “Es esmu savējais” pasākumus – katras klases saliedēšanu; gan arī piedāvājot individuālas koučinga nodarbības 7.-9.klases PMP riska skolēniem, kas palīdzētu viņiem saprast savas vajadzības un iespējas dzīvē, iemācīties plānot un savu plānu īstenot. Kā projekta noslēguma aktivitāte ir plānots 5.-9.klašu gada noslēguma pasākums, kura mērķis attīstīt sociālās prasmes, pašiniciatīvu, mazināt atstumtību, attīstīt skolas kā vienotas komandas izjūtu, darbojoties dažāda vecuma, prasmju, motivācijas komandās. Projekts “Ikviens ir vērtība” ir iespēja ikvienam, nevienu neizceļot, sajust savu vērtību, sajusties vienaudžu pieņemtam, saprastam un novērtētam, tā ir iespēja izpausties, būt, pieņemt sevi un citus tādus, kādi mēs esam: vienoti, motivēti sasniegt vairāk un sociāli prasmīgi.

Šovasar ar biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” līdzfinansējumu organizēsim divas sadraudzības dienas Mēru-Grundzāles un Druvienas bērniem, tā veicinot kopienu sadraudzību, kopā darot aizraujošas un radošas lietas. Pirmais pasākums būs Modes diena Mēru muižā, otrs – Mākslas diena Druvienas muižā.

Savukārt Smiltenes novada dome NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā piešķīra līdzfinansējumu projektam “Zaļā klase Grundzāles skolai”. Grundzāles pamatskolai bija sens sapnis izveidot skolas pagalmā zaļo klasi – lapeni, lai skolēniem būtu iespēja mācīties arī ārā, jebkuros laika apstākļos, nu mēs, kopīgi sadarbojoties biedrībai, skolēnu vecākiem un absolventiem to celsim. Projektam nepieciešamos kokmateriālus ziedos SIA “Vudlande”, par ko esam neizsakāmi pateicīgi.

Lai īstenotu projektus, mums vēl ir nepieciešami papildus līdzekļi, tāpēc priecāsimies, ja atbalstīsiet mūs, ziedojot biedrības kontā: GRUNDZĀLES SKOLAI B-A, LV68UNLA0055001723632. Maksājuma mērķī norādiet – ziedojums biedrības projektu īstenošanai. Paldies tiem, kuri ir ziedojuši, ļoti novērtējam!

Biedrības “Grundzāles skolai” gaitām vari sekot līdzi mūsu Facebook lapā 

 

Biedrības valdes priekšsēdētāja Zanda Jundze-Broma un locekle Dace Kalniņa