2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Augusta nogalē, gatavojoties mācību gada sākumam

Tuvojas 1. septembris jeb Zinību diena. Pavisam drīz sekos informācija par pirmās skolas dienas norisi Smiltenes vidusskolā. Taču šogad arī augusts ir īpašs, jo saistībā ar izglītības procesa uzsākšanu visa sabiedrība ļoti gaida valdības lēmumus.

Kā redzams IZM veidotajā infografikā(https://svs.edu.lv/augusta-nogale-gatavojoties-macibu-gada-sakumam), lai uzsāktu drošu mācību procesu, skolēniem nepieciešams sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai apliecinājums par Covid – 19 negatīvu testa rezultātu.

Nedēļā no 23. līdz 30. augustam testi būs jānodod arī mūsu skolā (tiem skolēniem, kam nav sertifikāta). Par procesa norisi vecākus un skolēnus informēsim e-klasē. Tāpat arī precizējoši jautājumi varēs tikt risināti attālinātajā vecāku kopsapulcē 24. augustā vai sadarbībā ar klases audzinātāju.

Jautājumus, uz kuriem vēlaties dzirdēt atbildes vecāku sapulcē, lūgums iesūtīt E – klasē (adresāts – Dace Ciekure). Pieslēgšanās saite būs e – klasē vai to varēsiet uzzināt, sazinoties ar audzinātāju.

17.augustā plkst. 18.30 aicinām uz virtuālu tikšanos vecākus, kuru bērni šogad sāks mācīties Smiltenes vidusskolas pirmsskolā.

No 23. līdz 30.augustam skolēniem būs iespēja saņemt arī nepieciešamos mācību līdzekļus skolas bibliotēkā, savukārt adaptācijas dienā, 2. septembrī, tiks precizēti visi jautājumi saistībā ar mācību priekšmetiem un to kvalitatīvai apguvei nepieciešamo.

1.klašu skolēni jau šobrīd iepazīstas ar savu klases audzinātāju, saņemot informāciju par jaunā mācību gada veiksmīgu uzsākšanu.

2021./2022. m. g. klašu un audzinātāju saraksts pavisam drīz tiks ievietots skolas mājas lapā.

Jaunajā mācību gadā plānots, ka skolēni no 1. līdz 3. klasei mācīsies skolas ēkā Rīgas ielā 16 c, no 4. līdz 6. klasei – Dārza ielā 17, no 7. līdz 12. klasei – Dakteru ielā 27. Vairāk informācijas – vecāku kopsapulcē.

Domājot par klātienes mācību norisi, jāpārdomā arī nepieciešamās apģērba detaļas. Aicinām ikdienas un svētku apģērbu izvēlēties atbilstošu skolas iekšējās kārtības noteikumiem, kas arī publicēti skolas mājas lapā. Skolēnu formas vai to elementi, kas izmantoti iepriekš, protams, izmantojami arī turpmāk vai tiek izvēlēts skolas iekšējai kārtībai atbilstošs apģērbs. 

Gaidīsim arī turpmākos valstiskos lēmumus un kopā sekosim līdzi jaunākajai informācijai.

Lai jauks un patīkams gatavošanās laiks jaunajam mācību gadam!