2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Atvērto durvju diena Smiltenes vidusskolā

Jau pavisam drīz klāt eksāmeni un izlaidums. Ko darīt pēc tam? Šis jautājums ir īpaši liels izaicinājums devīto klašu skolēniem. Tie, kuri zina, ka gribēs turpināt mācības augstskolā – nākamie ārsti, inženieri, politiķi, zinātnieki, sabiedriskie, politiskie un kultūras darbinieki – visbiežāk izvēlas vidusskolu. 21. aprīlī viņi satikās Smiltenes vidusskolas atvērto durvju dienā.

Jaunajā un skaistajā zālē savstarpēji iepazinās skolēni, kuri jau mācās skolas devītajā klasē, un ciemiņi no citām – tuvākām un tālākām – pamatskolām. Vidusskolas gaisotnē viņiem palīdzēja iejusties gan jau esošie vidusskolēni, skolas pašpārvaldes jaunieši, gan skolotāji, iesaistot skolēnus dažādos eksperimentos un ļaujot ielūkoties arī tajā vidusskolēnu dzīvē, kas sākas pēc mācību stundām. Ar nākamajiem vidusskolēniem tikās dažādu mācību priekšmetu skolotāji un skolas direktore Ilze Vergina, kura iepazīstināja ar skolas izglītības piedāvājumiem. Jauniešus uzrunāja Smiltenes pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs.

“Smiltenes vidusskolas panākumi dažādās valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs apliecina, ka šī ir laba skola, kur iegūt stabilus pamatus, vispusīgas zināšanas turpmākajai izaugsmei,”  uzskata Edgars Roslovs. “Patiesībā jau nepareizu izvēļu nav. Dzīve laika gaitā visu tāpat saliek pa plauktiņiem. Jūs, kas šobrīd mācāties devītajā klasē, jau vienu ļoti lielu darbu esat paveikuši. Eksāmenus zināmā mērā var salīdzināt ar ražas novākšanas laiku rudenī. Tagad tikai jāpieņem tālredzīgs lēmums par to, ko darīt tālāk. Priecājos jūs visus satikt Smiltenes vidusskolā! Mēs novadā ļoti lepojamies ar savu vidusskolu un tās piedāvātajām iespējām!”

Pasākuma noslēgumā meistarklasi ar improvizācijas etīdēm vadīja režisore Gita Skadiņa.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris