2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Attālināto mācību laiks Palsmanes pamatskolā

It kā  viss tāpat kā katru pavasari šai laikā – narcišu smarža, pieneņu saulītes pļavā, tas pats skolas ceļš. Un tomēr mazliet savādāk. Šis laiks  ir atnācis ar jaunu pieredzi, kuras laikā iegūstam visi – gan skolēni, gan skolotāji, gan vecāki. Pats mācību process liek paskatīties uz zināšanu ieguvi no cita skatu punkta. No vienas puses ir grūti, jo ļoti pietrūkst mācības klātienē: tiešā kontakta,  emociju, uzmundrinājumu un praktiskās darbošanās kopā ar skolēniem, satikšanās ar kolēģiem. No otras puses ir liels prieks, ka var apgūt ko jaunu, izmēģināt dažādus tiešsaistes rīkus un tehnoloģijas. Skolotāji savā darbā dažādo  mācību stundas, saista tās ar reālām dzīves  situācijām.

Lielākā daļa skolēnu veiksmīgi tiek galā ar pašvadīto mācīšanos. Prot plānot laiku. Veiksmīgi sazinās ar skolotājiem, lai risinātu radušos jautājumus. Atbildīgi izturas pret mācību darbu, ja nav pirmajā reizē izdevies iegūt pozitīvu vērtējumu, strādā papildus un cenšas to uzlabot.

Klašu kolektīvi tiekas ZOOM konferencē, kurā pārrunā, kā veicies ar mācību darbu, veiksmes un problēmas. Skolēni atzīst, ka skolā apgūt zināšanas ir vieglāk, ka grūtības sākas tad, kad gadās kaut ko iekavēt un nepadarīt norādītajā laikā. Tomēr arī atzīst, ka, mācoties attālināti, ir lielāka atbildība par padarīto.

Arī skolotājiem  šis nav viegls laiks, bet tas mums visiem dod vērtīgu pieredzi, paplašina zināšanas IT jomā un liek vairāk pozitīvi novērtēt ierastās mācības skolā klātienē.

Skolotājiem visvairāk pietrūkst kopējo sarunu, kopējās komunikācijas.  Lai rastu uzmundrinājumu katru trešdienu  tiekamies kopējā ZOOM konferencē, kurā atbalstu mūsu sarunās sniedz arī psiholoģe.

Prieks par vecāku lielo atbalstu un pozitīvo komunikāciju. Paldies vecākiem, kas atbalsta savus bērnus, uzmundrina un seko līdzi mācību procesam.

Paldies – visiem kopā mums izdodas! 

Direktore D. Pērle