2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Atskats uz aizvadīto un starts jaunajam pašpārvalžu iniciatīvu konkursam

Pašā gada izskaņā noslēdzās projekts “Spēks sadarbībā”, kurš tika īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra projekta “Kontakts” ietvaros. Atskaite ir iesniegta un pieteikšanās uz šī gada konkursu jau ir atvērta, tāpēc parādīsim kā gāja šī gada divām skolām, kuras ņēma dalību projektā, kopā apgūstot 2400 eur skolēnu pašpārvalžu iniciatīvu realizēšanai.
 
Palsmanes pamatskolas pašpārvaldes projekta mērķis bija stiprināt pašpārvaldi, kā organizāciju un veicināt pašpārvaldes dalībnieku pašvērtējuma kāpumu un līdzdalības veicināšana skolā. Kā izdevās īstenot mērķi stāsta Palsmanes pamatskolas pašpārvalde: “Ar radošās teplas “Ideju seifs” izveidi, ir krietni audzis skolēnu pašvētējums, jo “Ideju seifa” izveide, ieskaitot remontarbus pirms projeta aktivitātēm, ilgst vairāk kā gadu. Kā komanda piedzīvojām daudzus kāpumus un kritumus teplas izveidē- no neaprakstāma prieka, līdz pilnīgam spēku izsīkumam, taču līdzdalības talkai izdevās piesaistīt lielu Skolas padomes, pedagogu un skolēnu vecāku interesi un atsaucību- pašpārvaldei izdevās noorganizēt darbus un sagādāt darba materiālus vairāk kā 70 talkas dalībniekiem dažādās vecuma grupās, atsaucība bija patiešām necerēti liela, un paveikto darbu apjoms talkas laikā- iespaidīgs.”
 
 
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas projekta mērķis bija pašpārvaldei veicināt pozitīvu vidi starp Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas pamatskolas skolām (kopš 2020. gada abas skolas atrodas vienās telpās un piedzīvoja izaicinājumus savstarpējās attiecībās). “Gribējām veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības abos kolektīvos, izmantojot šajā projektā dotās iespējas, uzsākt mūsu kopējo draudzību, pilnveidot komunikācijas, sadarbošanās prasmes, iekļaut bērnus ar īpašām vajadzībām, ukraiņu bērnus kopīgās aktivitātēs, veicināt arī pedagogu saliedēšanos. Tika iesaistīti visi skolēni no 1.-9.klasei un lielākā daļa skolotāju. Apzināmies, ka mums pašiem jāmācās sadarboties savā kolektīvā, jāmācās rīkot pasākumi, jāveido kopīgas aktivitātes, radošās darbnīcas, sadraudzības spēles, kas ir kā pozitīvs sākums mūsu sadarbībai un turpinātu mazināt saspringumu starp skolām. Ar projekta palīdzību pieaicinājām mācību vadītāju, kas deva vairāk iespēju uzzināt par līdzdalību un iekļaušanu – tas mums noderēja projekta aktivitāšu realizēšanā, palīdzēja pašiem sadarboties savā starpā un iesaistīt blakus skolas skolēnus, skolotājus un ukraiņu bērnus, vēlējāmies rast iespēju visiem sajusties vienādiem. Šķiet, ka tas mums izdevās. Pārrunājot paveikto un balstoties un aptauju rezultātiem, priecājamies, ka skolēniem patika, skolas direktore atzinīgi novērtēja pašpārvaldi skolas eglītes pasākumā, izsakot pateicību projekta aktīvajiem skolēniem un lepojās, ka mūsu skolas sadarbojas, veido kopīgus notikumus un plāno to darīt arī turpmāk. “
 
Paldies visiem, kuri projekta laikā ņēma līdzdalību jauniešu iniciatīvu atbalstīšanā un prasmju attīstībā, paldies par darbu projektu autoriem un pašpārvalžu konsultantēm!
 
Pieteikšanās šī gada KONTAKTAM atvērta līdz 31. janvārim – šogad aicinām izmantot iespēju arī pārējām novada skolu pašpārvaldēm. Vairāk par pieteikšanos konkursam šeit: https://jaunatne.gov.lv/…/aicina-latvijas-izglitibas…/
 
Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada jaunatnes darbiniece
Justīne Buliņa – Pinka